Felhasználási feltételek

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet (székhelye: 1121 Budapest, Budakeszi út 38., adószáma: 15825476-2-43, a továbbiakban: MMA MMKI) az MMA 2018-2021. évekre szóló Művészeti Ösztöndíj Pályázatának lebonyolítása érdekében létrehozott http://www.osztondij.mma-mmki.hu honlappal (a továbbiakban: Honlap) – mint Online Pályázati Rendszerrel – kapcsolatban tájékoztatást nyújt a Honlap látogatói (a továbbiakban: Felhasználó) számára.

A Honlap használatával, a Honlapon történő regisztrációval a Felhasználó elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

Általános feltételek

A Honlap kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az MMA MMKI jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Felhasználási feltételek betartása mellett használható.

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap működtetését.

A Honlap tartalma jelentős részben minden Felhasználó számára regisztráció nélkül elérhetők; egyes szolgáltatások igénybe vételéhez azonban bejelentkezés, illetve regisztráció szükséges.

Amennyiben Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat vagy működési rendellenességet észlel, kérjük haladéktalanul jelezze a titkarsag@mma-mmki.hu e-mail címen.

Adatvédelem

A Felhasználók személyes adatainak védelméről az Adatvédelmi Tájékoztató és az MMA MMKI Adatkezelési Szabályzata rendelkezik.

Szerzői jogi rendelkezések

A Honlapon található tartalmak, szövegek és egyéb anyagok a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogi védelemben részesülnek. A Honlap tartalmának szerzői vagyoni jogai az MMA MMKI-t illetik meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve. A Honlap tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang stb.) csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel. Tilos a Honlap tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni, azt kereskedelmi célra felhasználni, vagy terjeszteni. A Honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a Honlap tartalmától eltérő célra.

A Felhasználó kijelenti, hogy a Honlapra általa feltett tartalomnak a szerzője vagy rendelkezik a tartalomra vonatkozó jogokkal (azaz a jogosulttól engedélyt kapott a tartalom megosztására) és a tartalmat (pl. képek, videók, zene) a Honlapon megoszthatja.

Felelősség

A Honlapra feltöltött tartalmakért kizárólag az adott tartalmat elhelyező Felhasználó felelős.

A Honlap az MMA MMKI weboldalán kívüli weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Az MMA MMKI-nak nincs ellenőrzése a harmadik felek weboldalai felett, illetve nem vállal felelősséget azokért, így azok tartalmáért, pontosságáért és működéséért. Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja. MMA MMKI nem vállal felelősséget a honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési, illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért.

A Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítása

MMA MMKI fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási Feltételeket a Felhasználók előzetes e-mailes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Felhasználó a módosítás hatálybalépését követően a szolgáltatás első igénybevételével elfogadja a módosított Felhasználási feltételeket.

Kapcsolat

A jelen weboldal üzemeltetője az MMA MMKI (székhely: 1121 Budapest, Budakeszi út 38., adószám: 15825476-2-43).

Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele van a Honlappal kapcsolatban azt a titkarsag@mma-mmki.hu e-mail címen jelezze.