Flach Antal 43 éves
zeneművészet
Bemutatkozó

Zeneszerető, a város kulturális életében aktív szerepet betöltő családba születtem Miskolcon, ahol nagybőgőt, zeneelméletet, valamint autodidakta módon zongorát és zeneszerzést tanultam. Zeneakadémiai tanulmányaimat 2008-ban végül, mint csembalóművész-tanár fejeztem be, majd szülővárosomba és egykori alma materembe visszakerülve, jelenleg is a Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium tanáraként dolgozom. Emellett a Miskolci Szimfonikus Zenekar és a Bartók Plusz Operafesztivál szakmai partnereként különféle korosztályokat megszólító programok megvalósításán munkálkodom, kiemelt jelentőséget tulajdonítva a zenei ismeretterjesztés változatos formáinak, legyen szó PPT-vel is illusztrált sorozatokról (Muzsikaland, Miskolci Bach-hét, Miskolci Kamarazenei Nyár, Zenei Szemere Szalon, Akadémiai Magyar Zenei Esték) vagy a hozzájuk kapcsolódó folyóiratcikkekről, tanulmányokról, kiadványokról. Eddigi tevékenységemért 2017-ben, a város napján Nívó-, 2019-ben pedig Pro Museo-díjat kaptam.

Pályázati programom központi gondolatát elsősorban a reformkor és a II. világháború közötti magyar zenetörténet többnyire elfeledett, de (lokális vonatkozásán túl is) felfedezésre érdemesnek vélt zeneszerzőinek és munkásságuknak különféle formákban való reprezentálása határozza meg, egyrészt fiataloknak és a hagyományos értelemben vett hangverseny látogatóknak összeállított tematikus koncerteken keresztül, másrészt két helytörténeti vonatkozású monográfia, valamint e két utóbbihoz is kapcsolódó hangfelvételek kiadása által. Szükségességüket leginkább elsőrangú zenetudományi tanulmányainkhoz kapcsolható, hangzó illusztrációk hiánya indokolja, melyet jelen esetben historikus magyar zongorák hangja tesz még egyedülállóbbá, így adva komplexebb képet egy célokban és eredményekben olykor vitatható, de rendkívül inspiráló kultúrtörténeti időszakunkról.

Iskolák
Egyetem (ma), 2008. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Jelenlegi munkahely
Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Portfóliók (1)
 • Szakmai munkásság

  2020.08.21 09:23:42

  Szakmai tevékenységem bemutatása a csatolmányokban.
Hírek, események
 • 10-es Honvéd Emlékdélután

  2023. 05. 10., 16:00:00 — 2023. 05. 10., 19:00:00
  zeneművészet
  Kiállításmegnyitóval, CD és könyvbemutatóval egybekötött előadássorozat a legendás miskolci 10-es honvéd gyalogezred történetéről
 • Petőfi szerelme, Petőfi szelleme

  2023. 04. 19., 11:00:00 — 2023. 04. 19., 12:30:00
  zeneművészet
  zenés, táncos, irodalmi emlékműsor a költő születésének bicentenáriumi éve alkalmából
 • A miskolci zenekultúra megalapozója: Lányi Ernő

  2023. 01. 19., 17:00:00 — 2023. 01. 19., 19:00:00
  zeneművészet
  Vetítéssel és műismertetéssel kísért hangverseny Lányi Ernő, országos hírű zeneszerző és a Miskolci Városi Zeneiskola első igazgatója halálának 100. évfordulója alkalmából, a szerző világi vokális és hangszeres alkotásaiból.
 • Ave Maria - adventi koncert

  2022. 12. 15., 17:00:00 — 2022. 12. 15., 18:30:00
  zeneművészet
  Lányi Ernő egyházzenei alkotásaiból összeállított, valamint a magyarországi Mária-tisztelet költészeti és képzőművészeti alkotásaival kísért lélekhangoló hangverseny
 • Csermák 200

  2022. 10. 27.
  zeneművészet
  Előadás és hangverseny a 200 éve elhunyt verbunkos komponista, Csermák Antal zeneműveiből, életútját megörökítő kortársi történetek és legendák felelevenítésével és vetített képanyaggal kísérve.
 • Miskolci Kamarazenei Nyár 2022

  2022. 08. 22., 17:00:00 — 2022. 08. 26., 18:00:00
  zeneművészet
  Műismertetéssel és vetített képanyaggal kísért magyar zenetörténeti koncertsorozat, Mihalovch Ödön, Ábrányi Kornél, Csermák Antal műveiből, balatoni dallamokból és Gárdonyi Géza zenei kapcsolatairól.
 • Lélekhangoló hangverseny

  2022. 08. 19., 19:00:00 — 2022. 08. 19., 20:00:00
  zeneművészet
  Búcsú előtti hangverseny ismert és ritkán hallható zeneművekből
 • Hangokká lett emlékezet

  2022. 03. 11.
  zeneművészet
  Trianontól a II. világháborúig a zene vetületében - országos és helytörténeti kitekintéssel a nemzeti ünnep erőterében
 • Határon innen és túl - Dohnányi Ernő és Rajter Lajos művei

  2022. 01. 20.
  zeneművészet
  Kamarazenei hangverseny két pozsonyi kötődésű alkotóművész műveiből, miskolci művészek közreműködésével.
 • Karácsonyi koncert

  2021. 12. 22., 17:00:00 — 2021. 12. 18., 13:59:00
  zeneművészet
  Karácsonyi hangverseny kevéssé ismert vagy elfeledett magyar (és magyar származású) zeneszerzők műveiből összeállított programmal.
 • Lavottától Kodályig - könyvbemutató

  2021. 10. 07.
  zeneművészet
  Könyvbemutató Lavotta János halálának 200. évfordulója alkalmából, benne a magyar zenetörténet kutatás elmúlt három évtizedének fontosabb konferenciabeszédeivel és tanulmányaival, köztük újabb szerzőktől is.
 • Dante - Doré - Liszt

  2021. 09. 11.
  zeneművészet
  Hangverseny Dante Alighieri halálának 700. évfordulója alkalmából, elhangzik a 210 éve született Liszt Ferenc Dante szimfóniájának négykezes zongoraátirata Gustave Doré képeivel illusztrálva.
 • Miskolc régi képeslapokon

  2021. 09. 07.
  zeneművészet
  A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár élőzenei és irodalmi szemelvényekkel kísért könyvbemutatója a könyvtár képeslapgyűjteményéből készült újabb kiadvány megjelenése alkalmából.
 • Egy excentrikus konzervatív: Emanuel Moór

  2021. 08. 30., 18:00:00 — 2021. 08. 30., 19:30:00
  zeneművészet
  Fejezetek csellóra és énekhangra egy kecskeméti születésű zeneszerző és feltaláló életművéből
 • Határon innen és túl: Dohnányi Ernő - Rajter Lajos

  2021. 08. 29., 18:00:00 — 2021. 08. 29., 19:30:00
  zeneművészet
  Hangverseny két pozsonyi születésű zeneszerző, Dohnányi Ernő és Rajter Lajos műveiből
 • A Doppler család zenéje

  2021. 08. 27., 18:00:00 — 2021. 08. 27., 19:30:00
  zeneművészet
  Hangverseny a 200 éve született Doppler Ferenc és családja zenéjéből
 • A bájoló hegedűs: Lavotta János

  2021. 08. 25., 18:00:00 — 2021. 08. 25., 19:30:00
  zeneművészet
  Hangverseny a 200 éve elhunyt Lavotta János önálló kompozícióiból és a legendás személye által inspirált zeneművekből
 • A nemzet hegedűse: Reményi Ede

  2021. 08. 24., 18:00:00 — 2021. 08. 24., 19:30:00
  zeneművészet
  DVD bemutatóval egybekötött hangverseny Reményi Ede hegedűre, zongorára és énekhangra zeneműveiből.
 • Emlékhangverseny a trianoni szerződés ratifikálásának 100. évfordulója alkalmából.

  2021. 06. 04., 19:30:00 — 2021. 06. 04., 21:00:00
  zeneművészet
  Az emlékhangverseny zenei és irodalmi szemelvények mellett két mű bemutatóját is ígéri, melyek majd' egy évszázados hallgatásuk után most újra megszólalnak a nagyközönség előtt.
 • Páholy 25 / Hangászok Miskolc romantikus zenetörténetéből

  2021. 06. 01.
  zeneművészet
  Fejezetek három miskolci kötődésű zeneszerző, Fáy Antal, Reményi Ede, Pap Dezső életéből, valamint arcok a Miskolci dalok és dallamok c. könyv fejezeteiből.
 • Stephanus Noster

  2021. 02. 02.
  zeneművészet
  Megjelentek a "Szent István és a Szentkirályok kultusza Magyarországon" elnevezésű tudományos konferencia előadásszövegei a Miskolci Keresztény Szemle 62. számában, köztük Flach Antal MMA ösztöndíjas, az államalapító szentkirály többszólamú zenei emlékezetét bemutató írásának első része.
 • Trianon 100

  2020. 11. 09.
  zeneművészet
  Flach Antal, MMA művészeti ösztöndíjas csembalóművész, Trianon 100 elnevezésű előadásában a békediktátum zenei emlékeiből elsősorban a pozsonyi születésű magyar szerző, Dohnányi Ernőnek ezen időszakhoz kötődő, magyar hangvételű zeneműveit mutatta be, a szerző halálának 60. évfordulója alkalmából.
 • Köszönet a gyógyítóknak

  2020. 10. 31.
  zeneművészet
  A mintegy órás TV műsorban orvosok és közéleti személyiségek nyilatkoznak az őket érintő kihívásokról. Az egyes portrékat az orvosláshoz is kapcsolódó, helyi vonatkozású dallamok kötik össze, melyek Flach Antal, MMA művészeti ösztöndíjas zeneművész kutatásai nyomán kerültek elő.
 • Lavotta 200

  2020. 10. 02.
  zeneművészet
  A verbunkos triász hírhedt alakjának emlékét számos ábrándkép torzította az elmúlt kétszáz év során. Regényes élete még ma is elvitatott szerzőségű alkotások mentén él a köztudatban. Mennyire bizonyítható a kérdéses hitelű művek eredete? Magam is erre kerestem a választ, bizonyítékot is találva rá.
 • Szülőföldünk

  2020. 09. 09.
  zeneművészet
  A Szülőföldünk c. honismereti folyóirat bemutatója, benne Miskolci dalok, dallamok címmel Flach Antal tanulmánya, a város 19. századi és II. világháború előtti zenekultúráját felidéző kompozíciók és alkotóik képes-zenés bemutatásával.