Bene Zoltánné Dr. Pusztai Virág 42 éves
művészetelmélet

Bemutatkozó

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Mozgóképkultúra Tanszékének főiskolai docense vagyok. A Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskolában, művészetfilozófia alprogramon szereztem PhD fokozatot.  Képfilozófiával, művészetelmélettel és médiaelmélettel foglalkozom, a kép és az ember kapcsolatának változásait, a vizuális média hatástényezőit kutatom. Korábban televíziós műsorszerkesztőként dolgoztam, dokumentum- és riportfilmeket készítettem. Eddig megjelent, önálló köteteim: A képekből összerakott ember (Gondolat Kiadó, 2019), Televíziós műsorkészítés (Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2020),  Média és vizualitás (Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2020), Kép, közösség, örökség ( Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2021.) 

Az MMA ösztöndíjprogram által támogatott kutatásomban a képi eszközök médianarratívákban betöltött szerepét vizsgálom, illetve azt az ellentmondást, amely a vizuális média fikciós és dokumentatív műfajainak történetmesélési technikái között, illetve az ezekhez való befogadói viszonyulások között feszül. Kutatásomban művészetelméleti, képfilozófiai és médiaelméleti aspektusokat ötvözök.

Iskolák
Phd / dla, 2018. Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskola (művészetfilozófia alprogram))
Jelenlegi munkahely
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Mozgóképkultúra Tanszék
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Portfóliók (1)
 • Pusztai Virág szakmai portfólió

  2022.09.04 02:44:37

  A PDF-formában csatolt szakmai portfólióm az eddigi művészetelméleti tevékenységemről ad képet, megjelent köteteimet mutatja be, publikációim és filmjeim...
Hírek, események
 • Megjelent a Média, identitás, lokalitás című kötet

  2022. 12. 14.
  művészetelmélet
  A Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó gondozásában megjelent a Média, identitás, lokalitás című tanulmánykötet.
 • Könyvbemutató: Fejős - Forró - Pusztai (szerk.): Magyarkanizsa község a múlt század fotóin

  2022. 12. 14., 14:02:00 — 2022. 12. 14., 14:02:00
  művészetelmélet
  A szerkesztők, Fejős Sándor, Forró Lajos és Pusztai Virág bemutatták a Magyarkanizsa község a múlt század fotóin című könyvet.