Rudolf Anica
művészetelmélet
Bemutatkozó

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szereztem diplomát, majd néhány évig könyvkiadói szerkesztőként dolgoztam. 2008-tól vagyok tagja a képzőművészeti folyóirat szerkesztőségének, 2019-től vezető szerkesztőként veszek részt a lap életében. 2011-től rendszeresen publikálok – zömmel külföldi és hazai kiállításokról, a képzőművészeti élet jelenségeiről, tendenciáiról. Ugyancsak tevékenyen részt veszek az Új Művészet online kiadásának, illetve könyveinek szerkesztésében, a lap életével kapcsolatos eseményekben.

Az 1864-ben Maszák Hugó által alapított, mindössze hat lapszámot megélt Magyar Képzőművész című folyóirat óta sok olyan orgánum működött Magyarországon, amelyeknek fő vagy mellékprofiljuk a művészeti kritikaírás volt. A XX. század elején Lyka Károly alapította Művészet minden bizonnyal e szemlélet alapkövének és mértékadójának tekinthető. Az első világháborút követően számos különböző profilú kiadvány jelent meg, egyesek a műgyűjtésre, mások a művészetelméletre helyezték a hangsúlyt – a magyar nyelvű kritikaírás történetének ezen első fejezetei jól feldolgozottak.

Kutatásomban a 60-as évek második felétől kezdődően elemzem, a Pogány Ö. Gábor főszerkesztése alatt működő Művészet című folyóirat szemléletét, illetve az 1960-as, 70-es évek napilapokban megjelenő kritikáit. Kutatásom második fő pillérét a rendszerváltás és az azt követő évtizedek alkotják a különböző, hosszabb-rövidebb időt megélt vagy még ma is élő print folyóiratok kritikai tevékenységének feltérképezésével. Fő célom arra a kérdésre választ találni, hogy létezik-e hazánkban a minőségi kritikaírásnak élő hagyománya, valamint milyen stílus- és hangnemváltások, jellegzetességek figyelhetők meg.

Iskolák
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Jelenlegi munkahely
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Portfóliók (2)
  • Szerkesztői tevékenység 2006–2022

    2022.08.29 10:10:49

    2006 óta dolgozom kiadói szerkesztőként. A Pro Die Könyvkiadóban zömmel pszichológiai, szociológiai és művészeti tárgyú kiadványokkal foglalkoztam. 2008-tól...
  • Válogatott publikációk 2015–2022

    2022.08.29 10:11:01

    2008-tól az Új Művészet szerkesztője vagyok (2019-től vezető szerkesztő), és 2011-től rendszeresen publikálok a folyóiratban. A csatolt portfólióm tetszőleges...