Kocsi Lajos
művészetelmélet
Bemutatkozó

Folyóiratszerkesztéssel, könyvkiadással, művészetelméleti és környezetfilozófiai témájú kutatásokkal foglalkozom, mindezek mellett korábban könyvtárosként és óraadó tanárként dolgoztam. Jelenleg az Ars Naturae folyóirat és online magazin főszerkesztőjeként, a Magyar Hüperión folyóirat szerkesztőbizottságának tagjaként, a Sursum Kiadó szerkesztő munkatársaként tevékenykedem. Eddig megjelent írásaim, fordításaim a szellemi élet sokféle területeit érintik ökofilozófiától a vallási, társadalmi, művészeti kérdéseken át a hagyományos lélektanig. Fő érdeklődési területem a platonikus és keresztény művészetfelfogás és természetbölcselet, továbbá a szemlélődő és tevékeny élet összefüggéseinek problematikája.

2009-ben alapítottam és azóta szerkesztem az Ars Naturae – Ökológiai, társadalmi, kulturális folyóiratot. A lap szellemiségével összhangban 2010 óta művészetelméleti kutatásokat is végzek a hagyományos művészet- és természetfelfogás mentén, főként a tradicionális (perennialista) szerzők művészetekkel kapcsolatos írásaiban felvetődő témákat és problematikákat vizsgálva. E kutatás elmélyítéséhez, kidolgozásához, illetve egy könyvben megvalósuló összegzéséhez jelentkezem az MMA 2023–2026-ös pályázatára. A kutatás témája: „A tradicionális (perennialista) iskola által képviselt művészetkoncepció és magyarországi hatástörténete”. E munkával a tradicionális művészetszemlélet eszmetörténeti, teológiai, filozófiai, esztétikai összefüggéseire szeretnék rávilágítani, valamint bemutatni hazai hatástörténetét. Bízom abban, hogy e kutatás hozzájárul a magyar kultúra és identitás egyetemes szellemi összefüggéseinek feltárásához, ezáltal a magyarságtudat vallási, kulturális talapzatának erősítéséhez.

Iskolák
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Jelenlegi munkahely
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Portfóliók (1)
  • Szakmai portfólió

    2023.08.14 09:19:20

    A portfólió tartalmazza az eddig nyomtatásban, illetve online felületen megjelent munkáim (írások, fordítások), valamint szerkesztői tevékenységeim felsorolását...