Plugor Magor 49 éves
művészetelmélet
Bemutatkozó

1970-ben születtem Brassóban, szüleim képzőművészek. Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégiumban, majd a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban végeztem középiskoláim. Szegeden előbb a magyar-román, majd a filozófia, végül a komparatisztika szakokat végeztem el. Tanáraim közül Albert Ernő néprajzi, Sulyok Elemér teológiai, Ilia Mihály irodalomtörténeti, Baka István műfordítói, Ferge Gábor kultúrkritikai, Gausz András esztétikai, Fried István világirodalmi kurzusai voltak rám hatással. Doktori iskoláimat Kolozsvárt Cs. Gyímesi Éva vezetésével 2001-ben kezdtem el, a transzilvanizmus ezredvégi kihívásait, lehetőségeit választottam témámnak, ez az ösztöndíj azonban fokozatszerzés előtt a témavezetőm elhúzódó betegsége, majd halála miatt megszakadt. 2006-ban megházasodtam, feleségemmel közösen öt gyermeket nevelünk. 2011-ben kezdtem újra a doktori iskoláimat, a tékozló fiú példázatának hatástörténete a témám, érdeklődésem az identitás és személyiség kultúrfilozófiai, nyelvi, művészeti kérdései felé fordult. Ebben az időszakban Horváth Kornélia és Tóta Péter Benedek kurzusai hatottak rám Mártonffy Marcell irodalomelméleti, művészetfilozófiai konzultációi mellett. Az identitáskutatás kapcsán egy nemzetközi munkacsoport tagjaként budapesti és komáromi műhelyszemináriumokon, konferenciákon vettem részt, illetve ezzel összefüggésben jelentek meg publikációim. Az MMA-ösztöndíjjal a 20. századi magyar művészeti kánon kritikai értelmezése, illetve az otthon (oikos) és hazatérés (nostos) fogalmainak fenomenológiai vizsgálata a célom, ebben az összefüggésben az aktuális művészeti folyamatok leírására teszek kísérletet.

Iskolák
Jelenleg: PPKE Irodalomtudományi Doktori Iskola
Egyetem (ma), 2004. Szegedi Tudományegyetem
Jelenlegi munkahely
Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Portfóliók (1)
  • Plugor Magor

    2020.08.09 11:49:11

    A portfóliómba a publikációkat, konferencia részvételeket, szépirodalmi közléseket összesítettem. Illetve feltöltöttem az utolsó művészeti tanulmányomat...