Plugor Magor 52 éves
művészetelmélet
Bemutatkozó

1970-ben születtem Brassóban, szüleim képzőművészek. Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégiumban, majd a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban végeztem középiskoláim. Szegeden előbb a magyar-román, majd a filozófia, végül a komparatisztika szakokat végeztem el. Tanáraim közül Albert Ernő néprajzi, Sulyok Elemér teológiai, Ilia Mihály irodalomtörténeti, Baka István műfordítói, Ferge Gábor kultúrkritikai, Gausz András esztétikai, Fried István világirodalmi kurzusai voltak rám hatással. Doktori iskoláimat Kolozsvárt Cs. Gyímesi Éva vezetésével 2001-ben kezdtem el, a transzilvanizmus ezredvégi kihívásait, lehetőségeit választottam témámnak, ez az ösztöndíj azonban fokozatszerzés előtt a témavezetőm elhúzódó betegsége, majd halála miatt megszakadt. 2006-ban megházasodtam, feleségemmel közösen öt gyermeket nevelünk. 2011-ben kezdtem újra a doktori iskoláimat, a tékozló fiú példázatának hatástörténete a témám, érdeklődésem az identitás és személyiség kultúrfilozófiai, nyelvi, művészeti kérdései felé fordult. Ebben az időszakban Horváth Kornélia és Tóta Péter Benedek kurzusai hatottak rám Mártonffy Marcell irodalomelméleti, művészetfilozófiai konzultációi mellett. Az identitáskutatás kapcsán egy nemzetközi munkacsoport tagjaként budapesti és komáromi műhelyszemináriumokon, konferenciákon vettem részt, illetve ezzel összefüggésben jelentek meg publikációim. Az MMA-ösztöndíjjal a 20. századi magyar művészeti kánon kritikai értelmezése, illetve az otthon (oikos) és hazatérés (nostos) fogalmainak fenomenológiai vizsgálata a célom, ebben az összefüggésben az aktuális művészeti folyamatok leírására teszek kísérletet.

Iskolák
Jelenleg: PPKE Irodalomtudományi Doktori Iskola
Egyetem (ma), 2004. Szegedi Tudományegyetem
Jelenlegi munkahely
Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Portfóliók (1)
 • Plugor Magor

  2020.08.09 11:49:11

  A portfóliómba a publikációkat, konferencia részvételeket, szépirodalmi közléseket összesítettem. Illetve feltöltöttem az utolsó művészeti tanulmányomat...
Hírek, események
 • Apáczai-drámáink konfliktushálója

  2022. 12. 16.
  irodalom
  Apáczai presbiteriánus törekvései oly módon kellett volna szembekerüljenek a fejedelem ezzel ellentétes elgondolásaival, hogy abban személyes arculatuk mellett Erdély és a XVII. századi Magyarország átfogó lehetőségei és törekvései is láthatóvá legyenek
 • Miklóssy Mária kiállításának megnyitója

  2022. 12. 16.
  képzőművészet
  2022. szeptember 22-én nyílt meg Miklóssy Mária kiállítása a Vármegye galériában. Az egybegyűlteket Kulcsár Edit köszöntötte, bevezetőt mondott és verseiből felolvasott Plugor Magor, a kiállítást megnyitotta Banner Zoltán.
 • Otthon-fogalom Caravaggio tablóin

  2022. 04. 22.
  művészetelmélet
  Az otthon-fogalom a létmegértéssel vonható szoros párhuzamba, a költői feltárás beleilleszt a műből feltárulóba. Természetesen az otthon visszahúzódása, az idegenség mozzanata, az otthon elvétése és számtalan további megnyilatkozási módozata szerint.
 • Művészeti portréfilm

  2021. 12. 15.
  képzőművészet
  2021. december 14-én mutatták be a Plugor&Miklóssy portréfilmet a bukaresti RTV1 csatornáján
 • Publikáció a Helikon kiadónál

  2021. 08. 17.
  művészetelmélet
  1976 decemberében, 45 éve jelent meg a kolozsvári Kriterion kiadásában az Öregek könyve, Plugor Sándor és Szilágyi Domokos azóta is kultikusnak számító kötete. A könyv Plugor Magor előszavával ezúttal a Helikon kiadónál jelenik meg.
 • Publikáció a Lingua Materna kiadványában

  2021. 04. 23.
  irodalom
  A szöveggyűjtemény a Rákóczi Szövetség és a Magyar Nyelv és Kultúra Társaságának közös kiadványa a Kárpát-medencei középiskolások számára hirdetett Lingua Materna vetélkedőhöz, amelyet „Magyar táj, magyar ecsettel" címmel hirdettek meg.
 • Publikáció a Köszörű időben című gyűjteményes kiadványban

  2020. 11. 16.
  irodalom
  Plugor Magor: A kerti asztal - részlet a mohában már este van víz sűrűsödik a pohárban levegőbe költözött az ereje s a tűz fényeinél mintha a gyökér kannáiból az ágakba tea ömlene (...)