Dr. Keczán Mariann 47 éves
irodalom
Bemutatkozó

1973-ban születtem Debrecenben, az iskoláim és a munkám egyaránt a városhoz kötnek. Tanulmányaimat a Fazekas Mihály Gimnáziumban, majd a Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar-latin szakán végeztem. Néhány évig középiskolai tanárként dolgoztam, majd 2000-től a Debreceni Egyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetének doktori iskolájában Márai Sándor publicisztikájával foglalkoztam. 2006-ban megvédett disszertációmat Márkus Béla témavezetésével írtam, aki az értekezés kötetként való megjelenését is támogatta („Mind kántál, aki sorsot örökölt” - Márai Sándor emigrációbeli rádiós publicisztikája (1951-1956), Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2008.). 2008-tól a kulturális és oktatási tevékenységet  összekapcsolva az irodalmi muzeológia területén dolgozom. 2014-ben a Déri Múzeum Irodalmi Tárából a Debreceni Református Kollégium Múzeumába kerültem és 2011 óta a DRHE Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézetének Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékén helyi irodalomtörténetet, műveltségterületi tantárgypedagógiát és irodalomelméletet tanítok.

2017-ben a - gyűjteményünkben letéti anyagként elhelyezett - Szabó Magda-hagyaték felhasználásával elkészítettem a Szabó Magda Emlékház forgatókönyvét, részt vettem a koncepció megvalósításában, majd átadását követően - szakmai vezetőként - az emlékház turisztikai és az oktatási tartalmainak kibontását tűztem ki célul. Irodalmi útikalauzt (Szabó Magda Debrecene, Debrecen, 2018, 2021) szerkesztettem, amelynek tanulságait felhasználva az ösztöndíj keretében Szabó Magda életművének sajátos karakterjegyével: "debreceniségével" szeretnék foglalkozni. A látókörömbe került publikálatlan forrásanyag (levelezés, szakdolgozatok, családtörténeti, levéltári dokumentumok) feldolgozásával a debreceni szellemi örökség életműben fellelhető elemeinek (például klasszikus műveltség, kálvinista hitvallás) és jegyeinek, valamint az írónő formálódó városképzetének  a bemutatására vállalkozom.

Iskolák
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Jelenlegi munkahely
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.