Demeter Tamás
művészetelmélet
Bemutatkozó

Doktori fokozataimat a BME-n (2003) és a Cambridge-i Egyetemen (2010) szereztem, a PTE-n habilitáltam (2008), majd MTA Doktora fokozatot szereztem (2017). 1997 óta dolgozom az ELKH BTK Filozófiai Intézetében, jelenleg mint osztályvezető és Lendület kutatócsoport-vezető tudományos tanácsadó, valamint 2013 óta a PTE BTK Szociológia Tanszékén, jelenleg mint egyetemi tanár. Korábban kutatói ösztöndíjas voltam a berlini tudománytörténeti Max Planck Intézetben, a Netherlands Institute for Advanced Study-ban, az edinburghi Institute for Advanced Study in the Humanities-ben, a Cambrigde-i Egyetemen és a St. Andrews-i Egyetemen. Kutatási területeim a pszichológia filozófiája, a 17-18. század tudomány- és filozófiatörténete, valamint 20. századi filozófiai-szociológiai vonatkozású magyar eszmetörténete.

Kutatásom a magyar művészetelméleti gondolkodás szociologizáló tendenciáinak a XX. század első felében feltárható történetét kívánja rekonstruálni. Ennek vezérfonalául azt a módszertantörténeti keretet kívánom felhasználni és továbbfejleszteni, amelyet két korábban megjelent könyvemben (A szociologizáló hagyomány: A magyar filozófia főárama a XX. században, Századvég, 2011 és A társadalom zenei képe, Rózsavölgyi, 2017) vázoltam. E keret legfontosabb jellemzője, hogy a XX. század meghatározó magyar eszmetörténeti teljesítményeit szociológiailag inspirált módszertanok erőterében teszi rekonstruálhatóvá, s a XX. század első felének vonatkozásában a pozitivista és a szellemtörténeti módszertan hatását emeli ki, melyek közül külünösen a szellemtörténeti megközelítés termékenységét hangsúlyozza, amely nem organikusan, hanem a marxizmus intézményi dominanciájának kiteljesedésével halt el.

Iskolák
Phd / dla, 2010. University of Cambridge
Jelenlegi munkahely
ELKH BTK FI
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Portfóliók (1)
 • Reprezentatív publikációk

  2020.08.16 12:13:03

  A pályázathoz kapcsolódó reprezentatív publikációk listája, és néhány fontosabb publikációk szövege.
Hírek, események
 • Molnár Antal, A zeneesztétika feladata címmel megjelent, válogatott írásait tartalmazó kötet bemutatója

  2022. 12. 12., 11:00:00 — 2022. 12. 12., 13:00:00
  művészetelmélet
  Molnár Antal a magyar zenetudósok körében nem elfeledett ugyan, de a magyar eszme- és filozófiatörténet-írás eddig nemigen szentelt figyelmet neki. A jelen válogatás legfontosabb célja, hogy a magyar eszmetörténet kontextusában körvonalazza a Molnár művét megillető helyet.
 • Molnár Antal breviárium készül

  2022. 04. 21.
  művészetelmélet
  Válogatás készül Molnár Antal zenetörténeti és -esztétikai tanulmányaiból.
 • Molnár Antal és a zeneértés szellemtörténeti felfogása

  2021. 11. 15., 13:38:00 — 2021. 11. 15., 13:38:00
  művészetelmélet
  Előadás az MMA MMKI "Megérthető-e a zene" c. konferenciáján, 2021.11.15-én.
 • Beszélgetés a filozófiai vizsgálódás természetéről a Kossuth Rádióban

  2021. 08. 18.
  művészetelmélet
  Milyen értelemben tudomány a filozófia, és hogyan van jelen az életünkben?
 • The Sociological Tradition of Hungarian Musicology

  2021. 04. 23.
  művészetelmélet
  Összefoglaló tanulmány készül angol nyelven a magyar zeneesztétika szociologizáló hagyományáról.
 • A tudásszociológia hazai vitája

  2020. 12. 17.
  művészetelmélet
  A Korunk c. folyóirat felkérésére tanulmány készül a tudásszociológiai megközelítés megjelenése kapcsán kipattant hazai vitáról.