Dr. Miklós Péter
irodalom
Bemutatkozó

Dr. habil. Miklós Péter PhD eszmetörténész, címzetes egyetemi tanár. A Szegedi Hittudományi Főiskolán 2002-ben hittanár, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2004-ben történelem szakos bölcsész és tanár diplomát szerzett. Politikatörténeti tárgyú értekezését 2012 decemberében védte meg a Szegedi Tudományegyetem történettudományi doktori iskolájában (a Magyarország 16-20. századi eszmetörténete alprogramban), amivel summa cum laude minősítésű doktori (PhD) fokozatot szerzett. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán 2019 novemberében habilitált. 2004 óta egyetemi oktató, jelenleg a Kodolányi János Egyetem címzetes egyetemi tanára. Huszonkét önálló könyve, tizenhat szerkesztett kötete és több mint hatszáz publikációja jelent meg. Irodalom- és művelődéstörténeti kutatásainak eredményeit önálló kötetekben foglalta össze: A szegedi bölcsészkar Radnóti Miklós diákéveiben. Tanulmányok Radnóti Miklósról, kortársairól és a szegedi egyetemről (2011); Az emlékezés világai. Művelődéstörténeti tanulmányok (2015); Tükörterem. Esszék, kritikák (2019); A változatok egylényegűsége. Eszmetörténeti tanulmányok (2020).

Modernitás, kereszténység, magyarság. Sík Sándor élete és munkássága című kutatási projektjében az interdiszciplinaritás jegyében összehasonlító irodalom- és eszmetörténeti, s kultúratudományi módszertannal és fogalomkészlettel kísérli meg vizsgálni, újragondolni és összefoglalni Sík élettörténetét, s megfogalmazni számos műfajban alkotott munkái (az irodalmi szövegektől liturgikus énekeken, műfordításokon, művészetelméleti írásokon keresztül a tudományos értekezésekig) és közösségszervező törekvései (például a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának támogatása és a Radnóti Miklóssal való barátsága) modernségét, s intenciói művelődéstörténeti érvényességét és jelentőségét.

Iskolák
Phd / dla, 2013. Szegedi Tudományegyetem
Jelenlegi munkahely
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Portfóliók (1)
 • Dr. Miklós Péter önálló kötetei és azok recepciója

  2021.07.28 10:25:35

  Dr. habil. Miklós Péter önálló köteteinek felsorolása és válogatás azok recepciójából. Dr. habil. Miklós Péter tudományos munkássága: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10028596&view=simpleList
Hírek, események
 • Sík Sándor doktori munkára ösztönözte József Attilát

  2022. 04. 11.
  irodalom
  A Csongrád-Csanád megyei napilapban, a Délmagyarországban jelent meg beszélgetés Miklós Péter eszmetörténésszel, a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasával József Attila és Sík Sándor kapcsolatáról.
 • Az élménylíra nyomában

  2022. 04. 11.
  irodalom
  A magyar költészet napja kapcsán közölt esszét Miklós Péter a Magyar Nemzetben József Attila, Sík Sándor és az élménylíra címmel.
 • Legszebb hagyomány

  2022. 03. 22.
  irodalom
  Miklós Péter eszmetörténész, címzetes egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa Németh László Petőfi-képéről közölt esszét a Magyar Nemzet ünnepi számában.
 • A legmagasabb szintű költői nyelv

  2022. 03. 22.
  irodalom
  Március 2-án volt Arany János születésének kétszázötödik évfordulója. Ezen alkalomból jelent meg cikke a Magyar Nemzetben Miklós Péternek.
 • Szabó Magdától A Gyűrűk Uráig

  2022. 03. 22.
  irodalom
  Miklós Péter a negyven éve elhunyt író és irodalomtörténész Szobotka Tiborról közölt megemlékező cikket a Magyar Nemzetben.
 • A keresztény himnuszköltészettől a modern szavalókórusig

  2022. 02. 21.
  irodalom
  Miklós Péter A keresztény himnuszköltészettől a modern szavalókórusig. A sokoldalú Sík Sándor címmel közölt tanulmányt.
 • A sokoldalú Sík Sándor

  2022. 02. 21.
  irodalom
  Miklós Péterrel készített beszélgetést a szegedi TiszapArt Televízió.
 • Petőfitől az ötvenhatos forradalomig

  2022. 02. 21.
  irodalom
  A kilencvenöt éve született Fekete Sándor íróról és irodalomtörténeti kutatóról közölt cikket Miklós Péter a Magyar Nemzetben.
 • Az Ulysses évszázada

  2022. 02. 21.
  irodalom
  Február elején volt száz éve, hogy megjelent James Joyce remekműve, az Ulysses. Erről jelent meg írása a Magyar Nemzetben Miklós Péternek.
 • Totális patriotizmus

  2022. 02. 21.
  irodalom
  A Magyar Kultúra Napján Kölcsey Ferenc aktualitásáról közölt esszét Miklós Péter a Magyar Nemzetben.
 • A Balatontól az írói műhelyekig

  2022. 02. 21.
  irodalom
  A huszonöt éve elhunyt háromszoros József Attila-díjas író, szerkesztő, publicista Bertha Bulcsuról jelent meg cikke a Magyar Nemzetben Miklós Péternek.
 • Bálint Sándor és Szentkuthy Miklós

  2022. 01. 08.
  irodalom
  Bálint Sándor tudományos munkásságának Szentkuthy Miklós író alkotói világára gyakorolt hatásáról jelent meg tanulmánya Miklós Péternek
 • Magyarság, minőség, megmaradás

  2022. 01. 08.
  irodalom
  A Délmagyarországban jelent meg tudósítás a Miklós Péter, a Magyar Művészeti Akadémia öszöndíjasa szerkesztésében kiadott Magyarság, minőség, megmaradás című kötetről
 • Konferencia és könyv Németh László életművéről

  2022. 01. 08.
  irodalom
  Miklós Péter, a Magyar Művészeti Akadémia öszöndíjasa szervezésében került megrendezésre a Magyarság, minőség, megmaradás című esemény, s jelent meg ugyanezen címmel kötet.
 • Sík Sándor adventi gondolatai

  2021. 12. 11.
  irodalom
  Miklós Péter Sík Sándor Advent (1935) című kötetéről nyilatkozott a Délmagyarország című lapnak.
 • Sík Sándor különös adventje

  2021. 12. 11.
  irodalom
  Sík Sándor Advent című kötetéről jelent meg írása a Magyar Nemzet 2021. december 11-i számában Miklós Péternek.
 • Álom után fénylő valóság

  2021. 12. 01.
  irodalom
  Pilinszky János születésének századik évfordulóján jelent meg írása Miklós Péternek a Magyar Nemzetben.
 • Ne féljünk a sötétben

  2021. 12. 01.
  irodalom
  Pilinszky János születésének századik évfordulóján jelent meg interjú Miklós Péterrel.
 • Megemlékezés Határ Győzőről

  2021. 11. 26.
  irodalom
  Határ Győző, a magyar emigráns irodalom egyik legjelesebb alkotója halálának évfordulóján közölt róla emlékező írást Miklós Péter a Magyar Nemzetben.
 • Az emlékezés művészete

  2021. 11. 21.
  irodalom
  Miklós Péter, a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa Bogoly József Ágoston irodalomtörténész Ars memoriae. Emlékezeti mintázatok az irodalom- és kultúratudományban című kötetéről közölt recenziót.
 • Vágykeltés vizuálisan

  2021. 11. 14.
  irodalom
  Miklós Péter recenziója Pusztai Virág egyetemi adjunktus Vizualitás és média című könyvéről a Magyar Nemzet 2021. november 6-i számában.
 • Társadalomtudomány és/vagy irodalom?

  2021. 11. 11.
  irodalom
  A vidéki Magyarország újrafelfedezése címmel jelent meg Miklós Péter recenziója Gulyás Imre költő, újságíró Egy alföldi falu arcai. Tiszanána ma című szociográfiájáról a Magyar Napló júliusi számában.
 • A trianoni határokon kívül és belül

  2021. 11. 11.
  irodalom
  Miklós Péter címzetes egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa szerkesztésében került kiadásra nemrégiben A trianoni határokon kívül és belül. Fejezetek a magyarság huszadik századi történetéből című könyv.
 • Korszakok, sorsok, törekvések

  2021. 11. 11.
  irodalom
  Miklós Péter címzetes egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa szerkesztésében Korszakok, sorsok, törekvések. Fejezetek a huszadik századi Magyarország oktatási, kulturális és társadalmi életéből címmel jelent meg könyv a közemúltban.
 • Előadás Sík Sándor Tragédia-értelmezéséről

  2021. 09. 25.
  irodalom
  Sík Sándor Az ember tragédiájáról címmel tartott előadást Miklós Péter a Madách Irodalomi Társaság szimpóziumán.
 • Könyvsorozat a Dél-Alföld szellemi örökségéről

  2021. 09. 22.
  irodalom
  A Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány Miklós Péter szerkesztésében könyvsorozatot indított A Dél-Alföld szellemi öröksége címmel, amelynek első három gazdagon illusztrált albumát ismerhette meg a nagyközönség szeptember 20-án.
 • Trianon és a magyar irodalom

  2021. 09. 22.
  irodalom
  Szeptember 15-én mutatták be a Miklós Péter által szerkesztett Trianon és a magyar irodalom című tanulmánykötetet Szegeden.