Dr. Miklós Péter
irodalom
Bemutatkozó

Dr. habil. Miklós Péter PhD eszmetörténész, címzetes egyetemi tanár. A Szegedi Hittudományi Főiskolán 2002-ben hittanár, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2004-ben történelem szakos bölcsész és tanár diplomát szerzett. Politikatörténeti tárgyú értekezését 2012 decemberében védte meg a Szegedi Tudományegyetem történettudományi doktori iskolájában (a Magyarország 16-20. századi eszmetörténete alprogramban), amivel summa cum laude minősítésű doktori (PhD) fokozatot szerzett. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán 2019 novemberében habilitált. 2004 óta egyetemi oktató, jelenleg a Kodolányi János Egyetem címzetes egyetemi tanára. Huszonkét önálló könyve, tizenhat szerkesztett kötete és több mint hatszáz publikációja jelent meg. Irodalom- és művelődéstörténeti kutatásainak eredményeit önálló kötetekben foglalta össze: A szegedi bölcsészkar Radnóti Miklós diákéveiben. Tanulmányok Radnóti Miklósról, kortársairól és a szegedi egyetemről (2011); Az emlékezés világai. Művelődéstörténeti tanulmányok (2015); Tükörterem. Esszék, kritikák (2019); A változatok egylényegűsége. Eszmetörténeti tanulmányok (2020).

Modernitás, kereszténység, magyarság. Sík Sándor élete és munkássága című kutatási projektjében az interdiszciplinaritás jegyében összehasonlító irodalom- és eszmetörténeti, s kultúratudományi módszertannal és fogalomkészlettel kísérli meg vizsgálni, újragondolni és összefoglalni Sík élettörténetét, s megfogalmazni számos műfajban alkotott munkái (az irodalmi szövegektől liturgikus énekeken, műfordításokon, művészetelméleti írásokon keresztül a tudományos értekezésekig) és közösségszervező törekvései (például a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának támogatása és a Radnóti Miklóssal való barátsága) modernségét, s intenciói művelődéstörténeti érvényességét és jelentőségét.

Iskolák
Phd / dla, 2013. Szegedi Tudományegyetem
Jelenlegi munkahely
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Portfóliók (1)
 • Dr. Miklós Péter önálló kötetei és azok recepciója

  2021.07.28 10:25:35

  Dr. habil. Miklós Péter önálló köteteinek felsorolása és válogatás azok recepciójából. Dr. habil. Miklós Péter tudományos munkássága: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10028596&view=simpleList
Hírek, események
 • Előadás Sík Sándor Tragédia-értelmezéséről

  2021. 09. 25.
  irodalom
  Sík Sándor Az ember tragédiájáról címmel tartott előadást Miklós Péter a Madách Irodalomi Társaság szimpóziumán.
 • Könyvsorozat a Dél-Alföld szellemi örökségéről

  2021. 09. 22.
  irodalom
  A Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány Miklós Péter szerkesztésében könyvsorozatot indított A Dél-Alföld szellemi öröksége címmel, amelynek első három gazdagon illusztrált albumát ismerhette meg a nagyközönség szeptember 20-án.
 • Trianon és a magyar irodalom

  2021. 09. 22.
  irodalom
  Szeptember 15-én mutatták be a Miklós Péter által szerkesztett Trianon és a magyar irodalom című tanulmánykötetet Szegeden.