Dr. Miklós Péter
irodalom
Bemutatkozó

Dr. habil. Miklós Péter PhD eszmetörténész, címzetes egyetemi tanár. A Szegedi Hittudományi Főiskolán 2002-ben hittanár, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2004-ben történelem szakos bölcsész és tanár diplomát szerzett. Politikatörténeti tárgyú értekezését 2012 decemberében védte meg a Szegedi Tudományegyetem történettudományi doktori iskolájában (a Magyarország 16–20. századi eszmetörténete alprogramban), amivel summa cum laude minősítésű doktori (PhD) fokozatot szerzett, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán 2019 novemberében habilitált. 2004 óta egyetemi oktató, jelenleg a Kodolányi János Egyetem címzetes egyetemi tanára. Huszonkét önálló könyve, tizenhat szerkesztett kötete és több mint hatszáz publikációja jelent meg (szaktanulmányok, könyvismertetések, valamint ismeretterjesztő és közérdekű publicisztikai írások). Irodalom- és művelődéstörténeti kutatásainak eredményeit az utóbbi években önálló kötetekben foglalta össze: A szegedi bölcsészkar Radnóti Miklós diákéveiben. Tanulmányok Radnóti Miklósról, kortársairól és a szegedi egyetemről (2011); Az emlékezés világai. Művelődéstörténeti tanulmányok (2015); Tükörterem. Esszék, kritikák (2019); A változatok egylényegűsége. Eszmetörténeti tanulmányok (2020).

Iskolák
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Jelenlegi munkahely
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Portfóliók (1)
  • Dr. Miklós Péter önálló kötetei és azok recepciója

    2021.07.28 10:25:35

    Dr. habil. Miklós Péter önálló köteteinek felsorolása és válogatás azok recepciójából. Dr. habil. Miklós Péter tudományos munkássága: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10028596&view=simpleList