Onhausz Miklós 41 éves
művészetelmélet
Bemutatkozó

2009-ben szereztem pedagógia-történelem szakos bölcsész és tanár diplomát a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, majd 2013-ban abszolutóriumot Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi doktori Iskolájában. A Pécsi Székesegyház Palestrina Kórusának énekese és kórustitkára, továbbá az énekkar támogatására létrehozott Glatt Ignác Hagyományőrző Kulturális Egyesület elnöke vagyok.

2013-ban elnyertem a Nemzeti Kulturális Alap alkotói támogatását a "Glatt Ignác pedagógiai és egyházzenei munkássága Pécsett a XIX-XX. század fordulóján" című könyv megírására, amely elkészült, de végül kéziratban maradt. Életkörülményeim úgy alakultak, hogy nem tudományos/művészeti vonalon dolgozom, a témám kutatása és megírása félbemaradt. Ezt az elejtett szálat szeretném most felvenni.

Az 1880-as években a Pécsi Székesegyházat újjáépíttető Dulánszky Nándor püspök ceciliánus mintára egyházzenei reformot vitt véghez főtemplomában. A liturgiában a korábbi zenekaros egyházzenei praxist felváltotta a gregorián énekek és a cappella polifon művek használata. A korabeli egyházzenei eszmény fiúkórust kívánt meg, amelynek képzéséhez Dulánszky énekiskolát alapított, így a dómkórust kizárólag fiúk és férfiak alkották. A regensburgi és római iskolákkal egyenértékű teljesítményt felmutató Székesegyházi Énekiskolát (1888-1953) ugyan elpusztította a diktatúra, és a rendszerváltás után létrehozott Pécsi Püspöki Énekiskola (1990-1997) se tudott hosszú életű lenni, de a székesegyházi énekkar több mint 130 éve - helytállva a legnehezebb évtizedekben is - megszakítás nélkül működik, napjainkban is.

A művészeti együttes és a két zenepedagógiai műhely egybefonódó történetének feldologozása összetett feladat, a levéltári források faggatásán és a szekunder irodalom feltárásán túl aprólékos repertoártörténeti elemzés, továbbá számos mélyinterjú elkészítése és feldolgozása is szükséges lesz a teljes korszakot bemutató monográfiák megírásához.

Iskolák
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Jelenlegi munkahely
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Ösztöndíjak (1)
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2013, Nemzeti Kulturális alap

  Alkotói támogatás a "Glatt Ignác pedagógiai és egyházzenei munkássága Pécsett" c. könyv megírásához
Portfóliók (1)
Hírek, események
 • A Pécsi Székesegyház Palestrina Kórusának története és repertoárja 1962-től 1987-ig (tanulmány)

  2023. 09. 06.
  művészetelmélet
  A Palestrina Kórus Hergenrőder Miklós vezetésével végzett negyedszázados munkáját bemutató írás a Parlando zenepedagógia folyóirat 2023/4. számában jelent meg.
 • Bepillantás Hergenrőder Miklós karnagy fényképalbumaiba

  2023. 09. 06.
  művészetelmélet
  A Hergenrőder Miklós karnagy életútját bemutató tanulmány megjelenése után egy rendkívül gazdag, a teljes életpályát bemutató fényképalbum került elő a művész egyik rokonánál, amely indokolttá tette az életrajz kiegészítését és a legérdekesebb fellelt források közlését.
 • A Pécsi Székesegyház Palestrina Kórusának története és repertoárja 1988-tól napjainkig (tanulmány)

  2023. 03. 15.
  művészetelmélet
  A Palestrina Kórus 35 évi munkáját, egyben Jobbágy Valér egyházkarnagyi pályafutását és eredményeit bemutató írás a Parlando zenepedagógia folyóirat 2023/2. számában jelent meg.
 • A Glatt Ignác Egyesület jubileumi emlékérmének leírása

  2023. 03. 01.
  művészetelmélet
  A Pécsi Székesegyház Palestrina Kórusa működésének támogatására és a Székesegyházi Énekiskola hagyományainak megőrzésére létrejött civil szervezet tízéves jubileumán (2019) emlékéremmel köszönte meg tagjainak és más támogatóinak segítségét. Az emlékérem leírása a Pécsi Dénár c. újságban jelent meg.
 • A Pécsi Székesegyházi Énekiskola jubileumi jelvényének és emlékérmének leírása

  2022. 12. 01.
  művészetelmélet
  Az Énekiskola 1938. évi jubileumi ünnepségeire készült jelvénye ismert volt a numizmatika iránt érdeklődők körében, azonban létezik egy azonos tartalmú, nagy méretű érem is, amelyről nem készült leírás. A két tárgy keletkezési körülményeinek nyomába eredtem a Pécsi Egyházmegyei Levéltárban.
 • Onhausz Miklós: "Engem az Úr ragadott el magához" (tanulmány)

  2022. 11. 23.
  zeneművészet
  A 100 éve született Dr. Hergenrőder Miklós székesegyházi karnagy életútját bemutató írás a Parlando zenepedagógia folyóirat 2022/6. számában jelent meg.
 • Pécs-Baranya évszázadai 7. helyismereti konferencia

  2022. 11. 17., 08:00:00 — 2022. 11. 18., 17:00:00
  művészetelmélet
  Kétnapos helyismereti konferenciát rendeznek Pécsett, a Tudásközpontban. A második napon a Pécsi Székesegyház zenei életének utóbbi 35 évéről is szó lesz.
 • Nekirugaszkodás - levéltári anyag rendezése a Pécsi Egyházmegyei Levéltárban

  2022. 09. 27.
  művészetelmélet
  A hároméves ciklus kezdetén egy olyan munkát kellett elvégezni, amely nem egy-egy részteljesítéshez szükséges, hanem szinte az összes harmadév szakmai munkájának alapját képezi.