Stamler Ábel 30 éves
művészetelmélet
Bemutatkozó

Balatonfenyvesen élő vallástudós, szerkesztő. Az ELTE BTK-n végzett vallástudományi tanulmányokat követően 2023 januárjában védte meg Ritualizált misztika. A monasztikus szerzetesség „mítoszainak” és beavatási ordóinak elemzése és spiritualitástörténeti távlatai című PhD értekezését. Fő kutatási és érdeklődési területe a katolikus misztika- és spiritualitástörténet, a katolikus liturgiatörténet, az összehasonlító spiritualitástörténet, a perennialista vallásbölcselet; az irodalom- és vallástörténet metszéspontjai, különös tekintettel a 20. századi magyar irodalomra. Több szövegközlése és tanulmánya jelent meg Takáts Gyula munkásságáról. Az ELKH Lendület Liturgiatörténeti Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa, a Magyar Szemle főszerkesztő-helyettese. Az Ars Naturae online és a Sursum Kiadó munkatársa. Tanulmányai, esszéi, fordításai és recenziói jelentek meg különféle magyar folyóiratokban, közel 15 kötetet szerkesztett a Magyar Szemle Alapítvány, a Magyar Napló, a Széphalom Könyvműhely és a Sursum kiadókkal együttműködésben. Kutatásában az érzéki tapasztalásról alkotott elképzeléseket vizsgálja a nyugati középkor, elsősorban a 11. századtól a 15. századig bezárólag. Bizonyos kortárs értelmezési kísérletekkel szemben – amelyek a középkori szemléletek összességét világ- és érzékellenesnek tartják – arra helyezi a hangsúlyt, hogy pontosan milyen értelmezési hálóban fejthetőek fel az érzéki tapasztalásra vonatkozó középkori elméletek, milyen teológiai, ismeretelméleti, kozmológiai összefüggésekben lehet őket a legpontosabban megközelíteni, s hogyan és hol foglal helyet az érzéki tapasztalás a megismerési módok hierarchiájában. Kutatásának másik felében az érzéki tapasztalat és a liturgia, azaz a katolikus rítusok összefüggéseit tárja fel, ritualisztikai és liturgikai módszerekkel, mind a primer liturgikus szövegeket, mind az allegorizáló liturgiamagyarázatokat figyelembe véve. 

Iskolák
Phd / dla, 2023. ELTE BTK
Jelenlegi munkahely
ELKH Lendület Liturgiatörténeti Kutatócsoport, Magyar Szemle
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Ösztöndíjak (3)
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2020, Petőfi Irodalmi Múzeum

  Oláh János szerkesztői ösztöndíj
 • Korábbi művészeti ösztöndíj
  2014, NKA

  NKA alkotói ösztöndíj
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2015, ELTE BTK

  Köztársasági Ösztöndíj
Portfóliók (1)
 • Portfólió Stamler 2023

  2023.09.18 01:11:02

  A portfólió tartalmazza a pályázó Magyar Tudományos Művek Tárában található és oda fel nem vitt publikációit, válogatott publikációit (recenzióit, tanulmányait...
Hírek, események
 • Könyvtári esték: Második keresztség? - a keresztény szerzetesség misztériumvallásos jellege

  2023. 10. 03., 17:30:00 — 2023. 10. 03., 18:30:00
  művészetelmélet
  Stamler Ábel PhD az ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskolájának vallástudomány programján szerezte meg doktorátusát Ritualizált misztika. A monasztikus szerzetesség „mítoszainak” és beavatási ordóinak elemzése és spiritualitástörténeti távlatai című disszertációjával.
 • „Humor és derű a hamvasi létszemléletben” - Horváth Róbert vallásfilozófussal beszélget Stamler Ábel vallástudós

  2023. 09. 09.
  művészetelmélet
  Horváth Róbert vallásfilozófussal Stamler Ábel vallástudós beszélgetett, és kihirdették a Hamvas Béla meghívásos esszépályázatot is.