Dr. Horváth Péter
művészetelmélet
Bemutatkozó

Kutatásaim elsősorban a művészetelmélet és az irodalomtudomány területeit érintik, ezen belül a modern irodalom és bölcseleti irányzatok problémái foglalkoztatnak. Doktori tanulmányaimat egy Kertész Imréről írt disszertációval zártam le, amelyben az író életművének egzisztencialista vonatkozásait vizsgáltam. A magyar irodalmi hagyomány képviselői  közül Németh László, József Attila, Ottlik Géza, Nádas Péter munkáit tanulmányoztam behatóbban. Filozófiai érdeklődésem homlokterében az életfilozófia, a fenomenológia, hermeneutika, egzisztencializmus, (poszt)strukturalizmus elméleti kérdései állnak, ezen belül mindenekelőtt Nietzsche és Heidegger életművének kutatása. Az MMA ösztöndíj keretében Kertész Imre írói munkái a receepció által mindeddig kevésbé vizsgált aspektusainak feltérképezésére vállalkozom. 

Iskolák
Phd / dla, 2009. Pécsi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola
Jelenlegi munkahely
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Portfóliók (1)
  • Kertész-portfolió

    2021.07.31 11:11:05

    A portfolió Kertész Imre életművéhez kapcsolódó tanulmányokat, illetve konferencia-anyagot, valamint az egzisztencializmus témájának feldolgozáshoz kapcsolódó,...