Bába Szilvia 40 éves
művészetelmélet
Bemutatkozó

Bába Szilvia vagyok. 1980-ban születtem, Budapesten. 2015-ben szereztem summa cum laude eredménnyel PhD fokozatot a Pécsi Tudományegyetem BTK, Interdiszciplináris Doktori Iskolában „Magyar identitás a tengeren túli diaszpórában” című értekezéssel.

Vajon ma is érvényes a „nyelvében él a nemzet”? Mit is jelent magyarnak lenni, magyarnak maradni a tengeren túl? Lehet-e valakinek két hazája? Kettős identitás – létezik? Miként őrizhető meg, alakítható ki a magyarságtudata annak a fiatalnak, aki Amerikában, Kanadában vagy Ausztráliában született, születik… Akinek tehát nem Magyarország a hazája, ám elődein, kulturális és szellemi örökségén keresztül kötődik, kötődni akar. Melyek voltak és melyek napjainkban az etnikai azonosságtudat megnyilvánulási, megélési terei, lehetőségei? Disszertációm elkészítését e kérdések megválaszolásának igénye motiválta.

2020-tól a Duna Palota Nonprofit Kft. (2021-től új néven, Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft.) ügyvezetője vagyok. 2016 augusztusától az intézmény művészeti és operatív igazgatójaként, 2013-tól kulturális vezetőjeként dolgoztam. 2012-ben a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. kommunikációs menedzsere voltam. 2002 és 2011 között a Magyar Kultúra Alapítvány értékesítési vezetőjeként dolgoztam, ahol többek között az Alapítvány tengeren túli programjának felelőse voltam.

Többek között a Józsa Judit Művészeti Alapítvány, a KÁMME Alapítvány projektje kuratóriumának tagja, Magyar Szociológiai Társaság, a Pulszky Társaság Múzeumi Egyesület, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület tagja vagyok. Diaszpóra témakörben oktatok az Aquniói Szent Tamás Közéleti Akadémián.

Egy könyv, egy önálló kiadvány és közel 50 cikk szerzője vagyok.

Iskolák
Phd / dla, 2015. Pécsi Tudományegyetem
Jelenlegi munkahely
Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft.
Lakcím
1238 Budapest, Hősök tere 3. 2. ajtó
Budapest megye, Magyarország
Levelezési cím
1238 Budapest, Hősök tere 3. 2. ajtó
Budapest megye, Magyarország