Dr. Medgyesy-Schmikli Norbert 46 éves
művészetelmélet

Bemutatkozó

Rábaközi gyökerekkel Győrött születtem 1977-ben. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK habilitált egyetemi docenseként oktatok, egyúttal a Történelemelméleti Tanszék vezetőjeként dolgozom Piliscsabán és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszék óraadó tanáraként tanítok.

A XVII–XVIII. századi magyarországi iskolai színjátszással, továbbá a korabeli nyomtatott és kéziratos iskolai és népi énekeskönyvekkel foglalkozom. Eddig három monográfiám jelent meg e témakörökben.  Az MTA BTK Régi Magyar Dráma Kutatócsoport tagjaként 1997 óta veszek részt a csíksomlyói passiójátékok kritikai szövegkiadásában. E kincsek XXI. századi bemutatására tanítványaimból 2002-ben megalapítottam a Boldog Özséb Színtársulatot (BÖSZK), amelynek tagjaival eddig 15 barokk iskoladrámát és 3 népi játékot elevenítettünk fel a Kárpát-medence 25 helyszínén; néhány előadás az MMA Kiadó http://t.ly/dxYDMa csatornáján látható.  
A vasi Perenye teljes népének- és népszokástárát közel 300 népi dallammal 1995 óta összegyűjtöttem, rendszereztem és helybéli diákoknak visszatanítom. A rábaközi Csapodon mintegy 80 dallamot örökítettem meg.

E műfajhoz kapcsolódik az ösztöndíjam témaköre. A Lajtha László zeneszerző és népzenekutató vezette Népzenekutató Csoport által az 1950-es és 1960-as években Sopron és Vas megyék területén gyűjtött évköri, búcsújáró és halottvirrasztó népénekek, bakternóták, valamint jeles napi szokások történeti földrajzi, liturgikus, paraliturgikus, irodalom- és zenetörténeti rendszerezését végzem. Fontosnak tartom, hogy e páratlan értékű és mennyiségű, a tudományos kutatás, az előadóművészet és a közoktatás számára eddig szinte ismeretlen, tiszta forrásanyag életre keljen. Ezért a kutatásokkal párhuzamosan az LFZE népzene szakos növendékeivel hangfelvételeket készítünk. E hanganyagot kotta- és szövegmelléklettel együtt CD-ROM-on és internetes youtube-csatornán keresztül szeretném közzétenni.  
 

Iskolák
Phd / dla, 2007. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Jelenlegi munkahely
Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK habilitált docense; LFZE Népzene Tanszék, óraadó tanár
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Pest megye, Magyarország
Portfóliók (2)
Hírek, események
 • A Szent István-folkmise énekfüzetének összeállítása (gregorián és népének)

  2023. 08. 02., 14:44:00 — 2023. 08. 02., 14:44:00
  művészetelmélet
  Több iskola diákja és hagyományőrző egyesületek az eredeti hazai gregorián Szent István-misét és a legjellegzetesebb Szent István-népénekeket énekelték orgona és népi hangszerek kíséretével.
 • Garamhegyi Gellért: József Gazda – korbáccsal közösséget (Történeti dráma a „téeszesítésről” a Boldog Özséb Színtársulat (BÖSZK) előadásában

  2023. 08. 02., 14:42:00 — 2023. 08. 02., 14:42:00
  művészetelmélet
  A Boldog Özséb Színtársulat 35 perces modern iskoladrámája az 1956-os forradalom után, az erőszakos kollektivizálás idején játszódik egy magyar faluban.
 • Tudományos konferencia-előadás: Csábításformák és megkísértettek: példázat-ifjak a csíksomlyói misztériumdrámákban (XVIII. század). címmel A lelkiségi és a világi irodalom, illetve művészet egymásra hatása a magyar régiségben c. konferencián

  2023. 08. 02., 14:37:00 — 2023. 08. 02., 14:37:00
  művészetelmélet
  A csíksomlyói színpadról Adolescens (1744), Dagobertus (1756), Volfgangus (1760), Gazdag, Sigismundus, Ludivicus, Dexterillus és Charitatillus (1771), valamint a Gazdag (1777) történetén keresztül mutattam be a csábítás formáit, az elkövetett vagy csak sejtett bűnök típusait.
 • Művészeti tevékenység: Csíksomlyói misztériumjáték a 18. századból – a Boldog Özséb Színtársulat előadása 2023. április 3-án

  2023. 04. 14., 22:54:00 — 2023. 04. 14., 22:54:00
  művészetelmélet
  A Boldog Özséb Színtársulat (BÖSZK) egy eredeti, XVIII. századi szövegekből és népénekekből összeállított csíksomlyói passiójátékot mutatott be moralitás-jelenettel.
 • Tudományos konferencia-előadás: Stációk, feretrumok és körmenetek Csíksomlyó XVIII. századi színi hagyományában, kiemelten Potyó Bonaventura Via crucis drámájában címmel

  2023. 04. 14., 22:49:00 — 2023. 04. 14., 22:49:00
  művészetelmélet
  Az előadás a XVIII. századi csíksomlyói misztériumdrámák liturgikus vonatkozásait elemezte; kiemelten Potyó Bonaventura "Via crucis" című dramatikus, 45 szereplős passiójáték-keresztútját.
 • Szaktanulmány kiadása: Karácsonyi orgonás dudautánzás a Lajtha-csoport nyugat-dunántúli gyűjtéseiben és Bucsu község hagyományában

  2022. 12. 15.
  művészetelmélet
  In: Imák a népi és populáris kultúrában. Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna születésének 100. évfordulója alkalmából. Szerk. Frauhammer Krisztina–Horváth Sándor–Landgráf Ildikó. BTK Néprajztudományi Intézet (ELKH) – Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 2021, 47–59. http://real.mtak.hu/139393/
 • Szaktanulmány kiadása: Präfigurationstypen und Sinnbilder in den Mysterienspielen von Schomlenberg aus den 1740er und 1750er Jahren

  2022. 12. 15., 21:09:00 — 2022. 12. 15., 21:09:00
  művészetelmélet
  In: Új eredmények a színház- és drámatörténeti kutatásban (17–19. század) – New results in the research of Theatre and Drama (17th–19th century). Szerk. Farkas Anett és Körömi Gabriella. Líceum Kiadó, Eger, 2022, 69–90. http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/7531/
 • Művészeti tevékenység: A magyar néphagyomány Mária-énekeiből – éneklés szobormegáldáson, 2022. szeptember 8-án

  2022. 12. 15., 21:04:00 — 2022. 12. 15., 21:04:00
  művészetelmélet
  Híradások: Bodnár Dániel: Régi-új Mária-szobor várja a Pázmány Mikszáth téri épületébe betérőket; Magyar Kurír, https://www.magyarkurir.hu/hirek/regi-uj-maria-szobor-varja-pazmany-mikszath-teri-epuletebe-beteroket; és https://btk.ppke.hu/aktualis/hirek/maria-szobrot-avatott-a-pazmany-btk
 • Tudományos konferencia-előadás: Andropater és házanépe: megváltás-allegóriák a XVIII. századi Csíksomlyón és a korabeli jezsuita és piarista színpadon. Előadás a Mestereknek Mestere – Kilián István Emlékkonferencia részeként

  2022. 12. 15., 20:55:00 — 2022. 12. 15., 20:55:00
  művészetelmélet
  Program az MTA honlapján: https://tab.mta.hu/miskolci-teruleti-bizottsag/esemenyek/2022/mestereknek-mestere-kilian-istvan-emlekkonferencia A feltöltött kép: Kilián István 2013-ban
 • Kolozsvári könyvpremier: Ferences iskoladrámák II–III. (Csíksomlyói passiójátékok, 1740–1750; 1751–1762; Régi Magyar Drámai Emlékek, 6/2–3. Balassi Kiadó, Budapest, 2021.) bemutatója: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2022. október 18.

  2022. 12. 15., 20:48:00 — 2022. 12. 15., 20:48:00
  művészetelmélet
  Bodó Márta fényképes beszámolója: https://romkat.ro/2022/10/18/ferences-iskoladramak/ és https://www.magyarkurir.hu/hirek/bemutattak-kolozsvaron-ferences-iskoladramak-uj-koteteit
 • Műhelyhét vezetése 4 egyetemi és egy csíksomlyói passiójáték-előadással Kolozsvárott, a Babes-Bolyai Tudományegyetemen, 2022. október 18–22. között

  2022. 12. 15., 20:41:00 — 2022. 12. 15., 20:41:00
  művészetelmélet
  Beszámoló: Erdélyi iskolakultúra, színház, néphagyomány és klasszikus-modern lelkiség. Műhelyhét Kolozsvárott és Gyulafehérváron a BÖSZK-kel:
 • Tudományos konferencia-előadás: Hittanítás és misztérium a XVIII. századi csíksomlyói ferences színpadon – a modern hitoktatás egyik forrása és formája.

  2022. 12. 15., 20:34:00 — 2022. 12. 15., 20:34:00
  művészetelmélet
  Híradás: https://www.ferencesek.hu/tortenelem-kozosseg-es-szent-ferenc-masodik-eletrajza-rend-es-iskolatorteneti-konferencia-esztergomban/?fbclid=IwAR1aK0q7iQHNoSmKmDOETooPk-a11Sb1Tb6iZA5jxjmk0Egnri7JYhlegio; Magyar Kurír, 2022. október 7-én: https
 • Kántortovábbképző nap a vasi és zalai Lajtha-gyűjtés népénekeivel

  2022. 08. 17., 19:23:00 — 2022. 08. 17., 19:23:00
  művészetelmélet
  A szombathelyi kántortovábbképző napon Vas és Zala megye kántorai vettek részt. A Lajtha-csoport gyűjtésében található és saját perenyei gyűjtésből származó népénekek újratanítása történt 2022. augusztus 12-én.
 • A Ferences iskoladrámák II–III. kötetének (Csíksomlyói passiójátékok, 1740–1750; 1751–1762; Régi Magyar Drámai Emlékek, 6/2–3. Balassi Kiadó, Budapest, 2021.) bemutatója

  2022. 08. 17., 19:19:00 — 2022. 08. 17., 19:19:00
  művészetelmélet
  Az 1750 és 1762 közötti csíksomlyói passiójátékok szövegkiadását a Régi Magyar Dráma Kutatócsoport a drámák keletkezései helyén mutatta be 2022. június 20-án. Eseményajánló a könyvtár honlapján: https://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/esd/2022-06-20
 • Bakhus (1765): a Boldog Özséb Színtársulat előadása

  2022. 08. 17., 19:08:00 — 2022. 08. 17., 19:08:00
  művészetelmélet
  A Bakhus-komédia az egyik legsikerültebb hazai iskoladráma; első előadás: Sátoraljaújhely, pálos gimnázium, 1765. farsang. A commedia dell'arte elemeivel és népi humorral parodizálja az antik isteneket.
 • A Ferences iskoladrámák II–III. kötetének (Csíksomlyói passiójátékok, 1740–1750; 1751–1762; Régi Magyar Drámai Emlékek, 6/2–3. Balassi Kiadó, Budapest, 2021.) bemutatója

  2022. 04. 12., 14:28:00 — 2022. 04. 12., 14:28:00
  művészetelmélet
  Előadás a két kötetben kiadott csíksomlyói passiójátékok művelődéstörténeti vonatkozásairól a könyvbemutatón.
 • Tudományos-népszerűsítő konferencia-előadás: Iskoladrámák és dramatikus népénekek a 21. században

  2022. 04. 12., 14:26:00 — 2022. 04. 12., 14:26:00
  művészetelmélet
  Az interaktív előadás elhangzott a Határtalan népzene. Népzenei kurzus és konferencia című szimpóziumon. A Folkrádió honlapján:
 • Tudományos konferencia-előadás: A magyarországi színjátszás kutatása, forrásai és kiadványai a kezdetekről 1800-ig

  2022. 04. 12., 14:03:00 — 2022. 04. 12., 14:03:00
  művészetelmélet
  Az 1979 óta folyamatosan működő Régi Magyar Drámatörténeti Kutatócsoport tevékenységének és kiadványainak bemutatása a Lelkiségtörténeti kutatások múltja, jelene és jövője című konferencián az ELKH–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport szervezésében
 • Vízkereszt misztériuma, történeti és népi szokásai

  2022. 04. 08., 17:04:00 — 2022. 04. 08., 17:04:00
  művészetelmélet
  Őrtüzek; szerkesztő riporter: Udvarhelyi Erzsébet. Magyar Katolikus Rádió, 2022. január 6. csütörtök, 21:04–21:30
 • A karácsonyi ünnepkör 17–18. századi iskoladrámái, népi dramatikus játékai és dramatikus népénekei – egykor és ma

  2021. 12. 14., 09:47:00 — 2021. 12. 14., 09:47:00
  művészetelmélet
  Az előadás az 1629–1800 közötti időszakból fennmaradt történeti és a recens népi betlehemes játékok, továbbá az adventi ostyahordás és más karácsonyi és vízkereszti dramatikus népénekek sajátosságait ismertette, figyelembe véve a mai taníthatóságukat is.
 • Lajtha-csoport gyűjtötte Sopron megyei kalendáriumi népénekek, funkciójuk és szövegforrásaik

  2021. 12. 14., 09:38:00 — 2021. 12. 14., 09:38:00
  művészetelmélet
  Az előadás a Lajtha László Népzenekutató Csoport Sopron megyei népénekgyűjtését mutatta be és néhány XVI–XVII. századi eredetű népénekét és a karácsonyi orgona-dudálást elemezte.
 • A lészpedi betlehemi szolgálat, népénekek és archaikus népi imádságok – közös gyűjtések eredményei Moldvában és Győrött Jáki Sándor Teodózzal

  2021. 12. 14., 09:27:00 — 2021. 12. 14., 09:27:00
  művészetelmélet
  Az előadás a moldvai csángómagyar Lészped község betlehemes játékát mutatta be és elemezte szöveg- és dallamforrásait, típusait.
 • Präfigurationstypen und Sinnbilder in den Mysterienspielen von Schomlenberg aus den 1740er und 1750er Jahren

  2021. 12. 13., 23:16:00 — 2021. 12. 13., 23:16:00
  művészetelmélet
  Tudományos konferencia-előadás az 1740 és 1750 között bemutatott csíksomlyói passiójátékokról, biblikus előkép-rendszerükről és allegorikus figuráiról az "Új eredmények a színház- és drámatörténeti kutatásban (17−19. század) – New results in the research of theatre and drama" című szimpóziumon.
 • Szaktanulmány kiadása: Die Textauffassungen und die Rolle der Psalmen in den katholischen Gesangbüchern und Mysterienspielen im 17. und 18. Jahrhundert

  2021. 04. 24.
  művészetelmélet
  A tanulmány a 17–18. századi nyomtatott és kéziratos katolikus énekeskönyvek zsoltár-parafrázisait vizsgálja, amely a népzenei gyűjtésekben fellelhető népzsolozsma forrásaiként kezelhetők.
 • Szaktanulmány kiadása: Történelemszemlélet, bölcsészgyakorlatok és kortárs művelődés a bakonybéli tanárképző főiskolán (1818–1848)

  2021. 04. 24.
  művészetelmélet
  Szaktanulmány kiadása az 1818 és 1848 között működött bakonybéli bencés tanárképző oktatási rendjéről és a reformkori kultúrával való összefüggéseiről, továbbá Beély Fidél modern nevelési elveiről és az első magyar neveléstörténeti bibliográfiáról.
 • Szaktanulmány kiadása: A perenyeiek fogadalmi zarándoklata Velem–Szentvidre; annak kultusztörténeti előzményei, paraliturgiája és népénekei

  2021. 04. 24.
  művészetelmélet
  A címben jelzett kottás, 34 oldalas népének- és kegyességtörténeti szaktanulmány megjelent egy konferenciakötetben.
 • Rádióműsor, riport: 300 éves a csíksomlyói passiójáték

  2021. 04. 24., 11:20:00 — 2021. 04. 24., 11:20:00
  művészetelmélet
  30 perces tudományos rádióinterjú a 300 éves csíksomlyói passiójátszás jellegzetességeiről és forrásairól
 • 60 perces TV-előadás: Nagyböjti és húsvéti népszokások és zenetörténeti hátterük

  2021. 04. 24., 11:09:00 — 2021. 04. 24., 11:09:00
  művészetelmélet
  A 60 perces előadás elsősorban a kisalföldi régió nagyböjti és húsvéti liturgikus eredetű népszokásairól és azok zenetörténeti forrásairól
 • TV-műsorban előadás: 1025 éves a magyar iskola, II. rész

  2021. 04. 24., 11:05:00 — 2021. 04. 24., 11:05:00
  művészetelmélet
  A magyar iskoláztatás története 1777 és 1993 között
 • TV-műsorban előadás: 1025 éves a magyar iskola, I. rész

  2021. 04. 24., 11:02:00 — 2021. 04. 24., 11:02:00
  művészetelmélet
  TV-előadás a magyarországi iskolatörténet 996 és 1777 közötti időszakáról
 • Az egyházi és a közösségi színjátszás története

  2021. 04. 24.
  művészetelmélet
  A Bonum TV 30 perces beszélgetése a Balázs-járásról és a csíksomlyói misztériumdrámákról szólt.
 • TV-előadás Erdélyi Zsuzsanna néprajztudósról

  2021. 04. 24., 10:55:00 — 2021. 04. 24., 10:55:00
  művészetelmélet
  Rövid előadás Erdélyi Zsuzsanna néprajztudós munkásságáról az M5 Librettó műsorában, 2021. január 11-én.
 • Konferencia és továbbképzés: Jeles napjaink, ünnepeink az iskolában. Források és javaslatok az iskolai és családi ünnepségekhez, az ének-zene, a történelem, az irodalom és a honismeret oktatásához

  2021. 04. 24., 10:42:00 — 2021. 04. 24., 10:42:00
  művészetelmélet
  Előadás konferencián és egyben tanári szakmai továbbképzésen 2021. április 23-án.
 • Tudományos konferencia-előadás: A hivatásos színház paraliturgikus és iskolai előzményei Erdélyben (300 esztendős a csíksomlyói misztériumjátszás)

  2021. 04. 24., 10:32:00 — 2021. 04. 24., 10:32:00
  művészetelmélet
  Előadás A színház közös tere – a közös tér színháza Der gemeinsame Raum des Theaters – das Theater des gemeinsamen Raumes című nemzetközi tudományos konferencián
 • Recenzió kiadása: Knapp Éva: Andocs. Régi magyarországi vallásos nyomtatványok 5. Zebegény, Borda Antikvárium, 2020, 277 l.

  2021. 01. 06.
  művészetelmélet
  Recenzió megjelenése a Doromb, Közköltészeti tanulmányok 8. című tudományos kötetben.
 • A theatrum sacrum elemei a Kájoni-Hymnarium nagypénteki paraliturgikus tételeiben

  2020. 10. 08.
  művészetelmélet
  "A theatrum sacrum elemei a Kájoni-Hymnarium nagypénteki paraliturgikus tételeiben" szaktanulmány, in: Magyar Egyházzene XXIV (2016–2020), 4. szám (2019/2020), 361–400. Világhálón: https://egyhazzene.hu/wp-content/uploads/2020/09/361-400_Medgyesy-S.-Norbert.pdf
 • "Premontreiek részvétele a hazai középfokú oktatásban az 1810-es évektől az államosításig." 900 éves a premontrei rend. Konferencia a rend magyarországi történetéről, kulturális és művelődéstörténeti jelentőségéről – nemzetközi tudományos szimpózium

  2020. 09. 10., 00:43:00 — 2020. 09. 12., 00:43:00
  művészetelmélet
  Az előadás a "900 éves a premontrei rend" című nemzetközi szimpózium plenáris ülésén hangzott el 2020. szeptember 10-én a premontreiek magyarországi, 1802 és 1948 közötti gimnáziumairól és nevelési elveiről.