Dr. Medgyesy-Schmikli Norbert 43 éves
művészetelmélet

Bemutatkozó

Rábaközi gyökerekkel Győrött születtem 1977-ben. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK habilitált egyetemi docenseként oktatok, egyúttal a Történelemelméleti Tanszék vezetőjeként dolgozom Piliscsabán és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszék óraadó tanáraként tanítok.

A XVII–XVIII. századi magyarországi iskolai színjátszással, továbbá a korabeli nyomtatott és kéziratos iskolai és népi énekeskönyvekkel foglalkozom. Eddig három monográfiám jelent meg e témakörökben.  Az MTA BTK Régi Magyar Dráma Kutatócsoport tagjaként 1997 óta veszek részt a csíksomlyói passiójátékok kritikai szövegkiadásában. E kincsek XXI. századi bemutatására tanítványaimból 2002-ben megalapítottam a Boldog Özséb Színtársulatot (BÖSZK), amelynek tagjaival eddig 15 barokk iskoladrámát és 3 népi játékot elevenítettünk fel a Kárpát-medence 25 helyszínén; néhány előadás az MMA Kiadó http://t.ly/dxYDMa csatornáján látható.  
A vasi Perenye teljes népének- és népszokástárát közel 300 népi dallammal 1995 óta összegyűjtöttem, rendszereztem és helybéli diákoknak visszatanítom. A rábaközi Csapodon mintegy 80 dallamot örökítettem meg.

E műfajhoz kapcsolódik az ösztöndíjam témaköre. A Lajtha László zeneszerző és népzenekutató vezette Népzenekutató Csoport által az 1950-es és 1960-as években Sopron és Vas megyék területén gyűjtött évköri, búcsújáró és halottvirrasztó népénekek, bakternóták, valamint jeles napi szokások történeti földrajzi, liturgikus, paraliturgikus, irodalom- és zenetörténeti rendszerezését végzem. Fontosnak tartom, hogy e páratlan értékű és mennyiségű, a tudományos kutatás, az előadóművészet és a közoktatás számára eddig szinte ismeretlen, tiszta forrásanyag életre keljen. Ezért a kutatásokkal párhuzamosan az LFZE népzene szakos növendékeivel hangfelvételeket készítünk. E hanganyagot kotta- és szövegmelléklettel együtt CD-ROM-on és internetes youtube-csatornán keresztül szeretném közzétenni.  
 

Iskolák
Phd / dla, 2007. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Jelenlegi munkahely
Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK habilitált docense; LFZE Népzene Tanszék, óraadó tanár
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Pest megye, Magyarország
Portfóliók (1)