Miklós
művészetelmélet
Bemutatkozó

’Ezek a magyarok erővel lettek nyugatiak, semmiben sem hasonlítanak a nyugatiakra, ők maguk egy másfajta ország, erővel tették magukat nyugativá. Kelet népeire hasonlítanak. Az emberek itt keleties megjelenésűek, és egyáltalán nem hasonlítanak a nyugatiakra, kinézetük és arcuk nagyon hasonlít a turkománokéra, a turkománokkal közös eredetűek. Az itteniek nyelve teljesen magyar, melynek semmi kapcsolata a némettel vagy más nyelvekkel, más jellegű és nagyon hasonló a mi törökjeink nyelvéhez.’

(Részlet Nászer al-Dín iráni sah budapesti útinaplójából  - 1889. augusztus)

Jelen pályázatomban a 11-19. század közötti magyar-iráni eszmetörténeti, kultúrtörténeti kapcsolatokat szeretném monografikus formában megírni. Pályázatomon belül fő feladatomnak a magyarság elmúlt ezer évével kapcsolatos klasszikus perzsa irodalmi, kultúrtörténeti, történeti eredeti írott források feltárását, összegzését, perzsáról magyar nyelvre való fordítását, a magyarság és Magyarország iráni recepciójának bemutatását és kommentálását tartom. A pályázat céljainak megvalósításához klasszikus perzsa történeti, irodalmi műveken, iráni levéltári forrásokon és Magyarországon járt iráni utazók útinaplóin keresztül vezet az út.Meglátásom szerint a magyar szellemi életben mindezidáig nem történt meg annak felmérése, hogy a magyarság milyen recepcióval rendelkezett az iráni világban a múltban.  Pályázatom célja a középkori, újkori és legújabbkori magyar-iráni kapcsolatrendszer és Magyarország iráni képének monografikus feldolgozása.

Sárközy Miklós vagyok, 1976-ban születtem Pécsett. Iranisztikát, történelmet, klasszika filológiát  tanultam és 2008-ban védtem meg az ELTE Bölcsészettudományi Karán doktori disszertációmat az iranisztikai doktori programon belül. Magyar és idegennyelvű publikációim az ókori és középkori Irán történelmét, vallástörténetét, továbbá a magyar-iráni  történeti és kultúrtörténeti kapcsolatokat érintik.

Iskolák
Phd / dla, 2008. ELTE BTK
Jelenlegi munkahely
Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Ösztöndíjak (7)
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  1999, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran

  Tudományos ösztöndíj, két hónap 1999 január-február
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2015, Institute of Ismaili Studies, London, UK

  tudományos kutatás, nyolc hónap
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2014, Institute of Ismaili Studies, London, UK

  tudományos kutatás, nyolc hónap
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2013, Institute of Ismaili Studies, London, UK

  tudományos kutatás, tíz hónap
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2005, Tarbiat Modarres University, Teherán

  Tudományos ösztöndíj, három hónap
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2000, Istituto Universitario Orientale, Nápoly

  tudományos ösztöndíj, hat hónap
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2012, NKA

  kutatói ösztöndíj Hajnal István (ELTE BTK) és Sárközy Miklós számára
Portfóliók (1)