Dr. Gellérfi Gergő 35 éves
irodalom
Bemutatkozó

Dr. Gellérfi Gergő vagyok, 1987-ben születtem Szegeden. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szereztem latin, könyvtáros és ógörög szakos diplomát, majd 2015-ben az egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában védtem meg doktori disszertációmat, melyben Iuvenalis allúziós technikáját vizsgáltam.

Doktori tanulmányaim kezdete, 2010 óta tartok órákat az SZTE BTK-n, 2015-től a kar főállású munkatársaként. Jelenleg a Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszék adjunktusaként dolgozom: latin és görög nyelvi, irodalmi, nyelvtörténeti, szöveginterpretációs és fordítási kurzusokat tartok. Emellett 2017 óta az ókori, későantik és reneszánsz irodalom között mintegy hidat képező MTA-SZTE Antikvitás és Reneszánsz: Források és Recepció Kutatócsoport tagja vagyok, melynek keretei között tanulmányok mellett több fordításom is megjelent: Bartolomeo della Fonte mindaddig kiadatlan reneszánsz kommentárjának első modern nyelvi fordításán túl Iuvenalis első négy szatírájának prózai, magyarázó jegyzetekkel ellátott fordítását készítettem el. Meggyőződésem, hogy bár abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nyelvünk alkalmas a (Iuvenalis által is használt) hexameteres versmértékre, a magyar prózai átültetéseknek is van létjogosultsága a verses fordítások mellett, hiszen a forrásnyelvet nem ismerő olvasók így juthatnak az eredeti tartalmat a leghitelesebben visszaadó szövegekhez.

Ezért szeretném az elkövetkező években elkészíteni Iuvenalis teljes életművének, valamint kor- és pályatársa, Martialis több epigrammakönyvének magyar kiadását. Az őket körülvevő valóság számos aspektusát megfestő költők nem csupán a római mindennapokról adnak roppant részletgazdag képet, de szövegeik egyúttal ma is aktuálisak, hiszen a bennük ábrázolt jellemek, viselkedésformák, emberi gyarlóságok nem korspecifikusak, hanem egyetemesek, ezért a 21. századi olvasó számára is fontos tanulságokkal szolgálnak.

Iskolák
Phd / dla, 2015. Szegedi Tudományegyetem
Jelenlegi munkahely
SZTE BTK Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszék
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Portfóliók (1)
Hírek, események
 • Publikáció a Graeco-Latina Brunensia c. nemzetközi folyóiratban

  2022. 04. 11.
  irodalom
  Misogynistic Musings: The Roman Wives in Juvenal’s Satire 6: publikáció a Graeco-Latina Brunensia c. nemzetközi folyóiratban
 • Versennyel népszerűsítették a latint a középiskolákban

  2022. 03. 26.
  irodalom
  Az MMA ösztöndíjasa, Dr. Gellérfi Gergő főszervezőként működött közre a 19. alkalommal megrendezett Horváth István Károly Latin Nyelvi és Ókortudományi versenyen.
 • Publikáció az Antikvitás & Reneszánsz VIII. kötetében

  2021. 12. 07.
  irodalom
  A iuvenalisi narrátor nőgyűlöletéről: publikáció az Antikvitás & Reneszánsz c. folyóirat 8. (2021/2) kötetében
 • Plenáris előadás a Sapiens ubique civis VIII nemzetközi konferencián

  2021. 09. 03.
  irodalom
  Semper infidelis – Juvenal on the Wives of Rome: plenáris előadás a 6. szatíra nőképéről a Sapiens ubique civis c. nemzetközi klasszika-filológiai konferencián.