Bán Andrea
népművészet
Bemutatkozó

 Törökszentmiklóson születtem és élek. A kertészmérnöki diploma (Kecskeméti Kertészeti Főiskola Kertészmérnöki Kar – 2007.) megszerzése után, 2011-től a Debreceni Egyetem BTK Néprajz szakos hallgatója lettem. 2014. június 28-án, a Néprajz alapszakos bölcsész diploma mellett, a Muzeológia specializációt szereztem meg. Az Egyetemen folytatva tanulmányaimat, 2016. június 25-én okleveles néprajz mesterszakos bölcsész kurzus elvégzése mellett, a Kulturális örökség szakértő szakirány specializációból is sikeres államvizsgát tettem és diplomát szereztem, majd 2019-ben, a DE BTK, Hon- és népismeret tanári MA szakot végeztem el. 2020. szeptemberében kezdtem el a Debreceni Egyetem Történelem – Néprajz Doktori Iskolájában a Néprajz PhD képzését, kutatási témaköröm a Nagykunság etnobotanikája és népi díszítőművészete. Szülővárosomban, dolgozom főállásban a "Cserhaj" Biztos Kezdet Gyerekház vezetőjeként. Az intézményben zajló munkába a szociális látásmód mellé a néprajzi, kulturális antropológiai szemléletet is bevittem és annak segítségével végezzük a mindennapi feladatainkat a hozzánk járó családokkal és a terepmunkáink alkalmával a "szegregátumban" élőkkel.Néprajz - népművészet, etnobotanika terén 3 szakdolgozatot írtam.Tagja vagyok egy UNESCO török-magyar néprajzkutató programnak. Felterjesztésemnek köszönhetően, 2019. szeptember 19-én a kunhímzés felkerült a Szellemi Kulturális Örökség hazai listájára. A Kézműves Örökség Egyesület elnökeként, valamint a JNSZ Megyei Népművészeti Egyesület, és a Jászkunsági Tudományos Egyesület tagjaként elkötelezettséget érzek az iránt, hogy szakmai ismereteimmel segítsem a népi díszítő művészeti körök, egyéni alkotók munkáját, A magyar népi kultúra tiszta forrásból történő továbbélését.

Iskolák
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Jelenlegi munkahely
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Portfóliók (1)
  • Szakmai portfólió - Bán Andrea

    2023.03.02 09:11:12

    Szakmai portfólió - Bán Andrea A 15 éves szakmai pályfutásom egy-egy elemét ragadtam ki a szakmai Önéletrajzban felsoroltak közül. Ezek szépen végigkisérik...