Dr. Dóka Krisztina
népművészet
Bemutatkozó

Kecskemét környéki tanyavilágból származó rokonaim révén érintett meg először a népi kultúra világa. Nagyanyámtól kisgyermekként tanultam népdalokat, és később vele néprajzosként is sokat beszélgettem a tanyavilág népéletéről, kultúrájáról. Budapestre kerülve kapcsolódtam be az amatőr néptáncmozgalomba. 1995 és 2007 között a Diószegi László vezette budapesti Válaszút Táncegyüttesben táncoltam. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán néprajz szakon és a Táncművészeti Főiskolán néptáncpedagógusként végeztem. Tanulmányaimat követően az MTA Zenetudományi Intézetében a Néptánc Osztályon dolgoztam, illetve évekig tanítottam néptáncpedagógusként az alapfokú művészetoktatásban. Több mint egy évtizede veszek részt különböző keretek között a színpadi táncosok és a néptáncpedagógusok képzésében. 2008 óta tanítok a Táncművészeti Egyetemen néprajzi, táncfolklorisztikai, tánctörténeti tárgyakat. Rendszeresen írok tudományos és ismeretterjesztő folyóiratokban, előadok konferenciákon, közreműködök szerkesztőként, szakértőként különböző fórumokon. 2012-ben védtem meg A magyar táncfolklór átalakulása (1896-1945) című PhD-disszertációmat. Egyetemi hallgató korom óta végzek néprajzi terepmunkát, főként néptánc és népzene témákban (Kecskeméten környékén és Erdélyben, a Felső-Maros mentén és a Nyárád mentén). Néprajzosként, néptáncpedagógusként és a népművészet iránt elkötelezett szakemberként nemcsak a tudományos megközelítések érdekelnek, hanem a népi kultúrában rejlő művészi, közösségi és emberi értékek, az egyéni és közösségi identitás megtalálásának és kifejezésének lehetőségei. Kíváncsi vagyok azokra a stratégiákra, melyekkel a parasztemberek közösségeiket építették, falusi és családi kapcsolataikat ápolták, esztétikai, művészi igényeiket kielégítették, és megtalálták helyüket mind a munka és a hétköznapok, mind az ünnepek világában.

Iskolák
Phd / dla, 2012. ELTE BTK Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola
Jelenlegi munkahely
Magyar Táncművészeti Egyetem
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Ösztöndíjak (3)
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2002, Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet

  Fiatal akadémiai kutató
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2005, Eötvös Loránd Tudományegyetem

  Doktori ösztöndíj
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2013, OTKA/NKFIH

  Posztdoktori ösztöndíj
Portfóliók (1)
 • Dóka Krisztina szakmai munkássága

  2020.02.18 05:11:13

  A dokumentum tartalmazza az eddigi tudományos, ismeretterjesztő, szakértői munka legfontosabb eredményeit, címeit, online elérhetőségeit.
Hírek, események
 • Alkotók a Budapest Táncegyüttes történetében: Kricskovics Antal

  2022. 04. 22.
  népművészet
  Kutatás a Budapest Táncegyüttes történetéről és korszakmeghatározó koreográfusáról, Kricskovics Antalról
 • Táncos közösség és a zenészek a marosszéki Jobbágytelkén a 20. század közepén

  2022. 04. 22.
  népművészet
  A falusi közösségekben a táncalkalmak szervezéséhez és lebonyolításához, általában a zenei igények kielégítéséhez a közösség és a zenészek közötti kapcsolattartásnak gazdag szokásegyüttese alakult ki.
 • A magyar színpadi néptáncművészet kezdeteiről – Kutatás a Táncarchívumban

  2021. 12. 14.
  népművészet
  A magyar színpadi tánctörténet megismeréséhez különösen gazdag forrásanyaggal szolgál az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Táncarchívuma.
 • Mozgóképek Jobbágytelkéről a Honvéd Együttes Archívumában

  2021. 08. 17.
  népművészet
  A marosszéki Jobbágytelke folklórjáról és hagyományőrzéséről jelentős filmes forrásanyagot őriz a Honvéd Együttes Archívuma
 • Forrásértékű tánctörténeti dokumentumok a Honvéd Együttes Archívumában

  2021. 08. 16.
  népművészet
  A Honvéd Együttes Archívuma eredeti dokumentumaival megkerülhetetlen forrásgyűjtemény a Honvéd Művészegyüttes különböző korszakainak, alkotóinak és alkotásainak tánctörténeti kutatásához.
 • Könyv a marosszéki Jobbágytelke táncos tradícióiról

  2021. 04. 24.
  népművészet
  A könyv a jobbágytelkiek visszaemlékezésein és történetein keresztül a régi falu táncos szokásvilágába és művészi tradícióiba enged betekintést a 21. század emberének.
 • Írás a Folkmagazinban a jobbágytelki "kicsik táncáról"

  2021. 02. 23.
  népművészet
  A visszaemlékezéseken keresztül betekinthetünk a gyermekek hagyományos táncalkalmainak egykor nyüzsgő, eleven táncéletébe.
 • A tánctanulás tradíciói. A jobbágytelki "kicsik tánca"

  2020. 12. 20.
  népművészet
  A Folkmagazin következő számában megjelenő írásban a "kicsik táncának" a világába nyerünk bepillantást a jobbágytelkiek visszaemlékezésein keresztül
 • Dóka Krisztina: A jobbágytelki női ünnepi és táncviseletről

  2020. 10. 21.
  népművészet
  Archív fotókkal illusztrált írás a Folkmagazinban a marosszéki Jobbágytelke női viseletéről
 • A jobbágytelki női ünnepi és táncviseletről

  2020. 08. 25.
  népművészet
  A marosszéki Jobbágytelke viseletéről archív fényképekkel illusztrált írás jelenik meg a Folkmagazin következő (2020/4) számában
 • Egy marosszéki falu tánchagyományairól és kutatásáról

  2020. 04. 29.
  népművészet
  Dóka Krisztina most készülő kötetében részben a nagy elődök gyűjtéseit szeretné közkinccsé tenni, emellett saját az ezredfordulón folytatott táncélet-kutatásának eredményeit is megosztani.
 • Kutatás a Honvéd Archívumban: 2019-12-30, 23:29:30

  2019. 12. 30.
  népművészet
  Számos értékes dokumentumot őriz a magyar táncfolklórról és a színpadi néptáncművészetről a Honvéd Archívum