Horváth Márk 33 éves
irodalom

Bemutatkozó

Budapesten élő filozófus és kutató, az Absentology társalapítója. Kutatási területe a posztmodernitás, a virtualitás és digitalizáció, a poszthumanizmus, a spekulatív realizmus, a pesszimizmus és nihilizmus a filozófiában, felbomlás és végesség, sötét ökológia, illetve Bataille és Baudrillard filozófiája. Számos nemzetközi és hazai konferencián adott elő és folyóiratokban publikált. 2016 márciusában jelent meg az első könyve The Isle Of Lazaretto (Lovász Ádámmal közösen). 2016 telén jött ki Darkening Places címmel második angol nyelvű kötete. A társadalmi gyorsulás jelenségéről szóló első magyar nyelvű könyv, a Felbomlás és dromokrácia szerzője Ádámmal. A halál és digitalitás kapcsolatát magyar nyelven elsőként vizsgáló A halál nekromediális szimulációja című könyve 2017 év végén jelent meg. A Lovász Ádámmal írt A megsemmisülés az első szépirodalmi műve. 2017 nyarán jelent meg a Látomások a lefejezésről című műve a szerzőpárosnak, amely magyarul elsőként mutatja be Georges Bataille filozófiai gondolkodását. Azóta több összefoglaló kötetet jelentetett meg a szerzőpáros: Nemes Z. Márióval kiegészülve 2019-ben a PRAE kiadó gondozásában jelent meg A poszthumanizmus változatai, majd 2019 végén Losoncz Márkkal közösen írták és jelenttették meg A valóság visszatérése című művet. Eközben Horváth Márk egy újabb önálló könyve A digitalitás paroxizmusa címen is megjelent illetve 2020-ban egy esztétikai művet írt a szerzőpáros Szűcs Attila festészetéről Az eltűnés intenzitásai címmel. 2020-ban megjelent továbbá egy esszéválogatás magyar nyelven Lovász Ádámmal közösel A határsértés technológiái címen.

Az MMA művészeti ösztöndíj keretében Juhász Ferenc költészetét vizsgálom a kortárs filozófia és posztantropocentrikus irodalomelmélet tükrében. A Túl az életen című pályázatom során egy könyvet tervezek megalkotni a témában.

Iskolák
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Jelenlegi munkahely
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Portfóliók (1)
 • MTMT lista

  2021.03.21 10:56:51

  Horváth Márk filozófus-esztéta tudományos műveinek regisztált listája az MTMT rendszeréből letöltve.
Hírek, események
 • Az antropocén kezdete

  2022. 04. 13.
  irodalom
  Horváth Márk: Az antropocén kezdete. Meghatározási kísérletek és értelmezési viták a különböző antropocén értelmezések tükrében. Tanulmány a Kellék filozófiai folyóirat 66. számában. Kolozsvár-Nagyvárad-Szeged (2022)
 • Horváth Márk, Lovász Ádám A komplexitás és a poszthumanizmusok

  2022. 04. 13.
  irodalom
  A komplexitás és a poszthumanizmusok In Komplexitás a természetben és a társadalomban. Filozófiai és tudományközi megközelítések (szerk. Szigeti Attila, Ungvári Zrínyi Imre) Műhely XL. Pro Philosophia. Egyetemi Műhely Kiadó. Kolozsvár, 2021. pp. 129-148 (2021)
 • Mark Horvath, Adam Lovasz: The Challenge of the Anthropocene for Politics: An Essay on Acceptance

  2022. 04. 13.
  irodalom
  The Challenge of the Anthropocene for Politics: An Essay on Acceptance in: Hungarian Conservative Volume 2/Number 2 2022 pp. 64-69. (2022)
 • Az Ember utáni város

  2022. 04. 13.
  irodalom
  Beszélgetésünkben a térhasználat két modalitásáról szeretnénk szót ejteni. A „rozsdaövezet”, valamint a „városi megújulás” ellentétét helyeznénk új megvilágításba.
 • Az antropocén esztétikai lehetőségei.

  2022. 04. 13., 01:56:00 — 2022. 04. 13., 01:56:00
  irodalom
  Az antropocén művészetekben való erőteljes jelenléte rámutat arra, hogy a fogalom túlmutat a szűk természettudományos és akadémiai körökön. A művészet az ökológiai válsággal való szembenézés által keltett bizonytalanságot és a vészhelyzet jelentette sürgősséget is képes lehet tematizálni.
 • Horváth Márk, Smid Róbert Az antropocén aktualitása

  2021. 12. 15., 00:46:00 — 2021. 12. 15., 00:46:00
  irodalom
  Az antropocén. Az ökológiai válság és a posztantropocentrikus természetkulturális viszonyok című könyv bemutatása, Kis Présház, Budapest, 2021.09.05
 • Horváth Márk, Lovász Ádám: Az emberi végesség tudatosítása: sötét pedagógia az antropocénben, a poszthumanitás jegyében

  2021. 12. 15.
  irodalom
  Publikáció az igyic.hu-n/Ifjúsági és Gyerekirodalmi Centrum Petőfi Irodalmi Ügynökség, Mesecentrum (https://igyic.hu/esszektanulmanyok/az-emberi-vegesseg-tudatositasa-sotet-pedagogia-az-antropocenben-a-poszthumanitas-jegyeben.html) (2021)
 • Az antropocén művészet

  2021. 12. 15.
  irodalom
  Publikáció a Dunszt.sk kulturális magazinban. (https://dunszt.sk/2021/11/29/az-antropocen-muveszet/) (2021)
 • Horváth Márk, Lovász Ádám: Az állattá-leendés és az erkölcsiség viszonyáról. J. M. Coetzee Szégyen című regénye nyomán

  2021. 12. 15.
  irodalom
  Publikáció a 2000 Irodalomi és Társadalmi Havi Lap 2021/2 pp. 17-28. (2021)
 • A határsértés technológiái. Alkalmazott filozófiai tanulmányok a poszthumán állapotról című könyv bemutatója

  2021. 12. 15., 00:04:00 — 2021. 12. 15., 00:04:00
  irodalom
  A határsértés technológiái c. könyv tanulmányai a kortárs technológiafilozófia, a poszthumanizmus és az antropocén témái köré szerveződnek. A beszélgetés e témákat ölelte fel.
 • Az antropocén

  2021. 12. 14.
  irodalom
  Az antropocén: új földtörténeti korszak, amely nevét az emberről kapta. Az ember jelenléte bolygónkon az utóbbi évezredekben meghatározó vált, a legutóbbi néhány száz évben. A kötet elsőként mutatja be a fogalmat magyarul, kitérve a természettudományos és a kultúratudományos megközelítésekre is.