Dr. Kindl Melinda 38 éves
művészetelmélet
Bemutatkozó

1984-ben születtem Budapesten. Alma materem a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, ahol történelem–kommunikáció szakos diploma (2010), s történészi doktorátus (2016) mellett egy életre meghatározó szellemi közeget is kaptam.

Az elmúlt közel másfél évtizedben a Horthy-korszak diplomáciatörténetével, azon belül is 2016-os doktori védésemig legbehatóbban az olasz, majd azt követően a vatikáni és amerikai kapcsolattörténettel foglalkoztam, melynek kézzel fogható gyümölcsét jelentő első önálló monográfiám idén tavasszal jelenik meg a pécsi Kronosz Kiadó gondozásában („Párhuzamos kényszerpályák. Olasz-magyar diplomáciai kapcsolatok 1943-1945” ).

Számos ösztöndíjnak és támogatásnak köszönhetően volt alkalmam Melbourne-ben, több ízben Rómában, Washingtonban, s legutóbb Stockholmban kutatni.

A korszak elismert kutatóival folytatott beszélgetések során a jövőt illetően több lehetséges további kutatási irány rajzolódott ki előttem. Hosszasan mérlegelve ezek valószínűsíthető tudományos eredményeit arra jutottam, hogy a két világháború közti időszak kulturális és művészeti cserekapcsolatainak vizsgálatára szeretném helyezni a hangsúlyt, korábban nem kutatott dokumentum-együttesek bevonásával.

Bízom benne, hogy az MMA ösztöndíja keretében feltárásra váró levéltári- és sajtóforrásanyagok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy újdonságértékű, s biztos tényanyag kerülhessen a téma és a korszak kutatóinak kezébe; talán közelebb jutva néhány lépéssel a Horthy-éra – a külföld szimpátiáját és szakmai elismerését is kivívó – kultúrpolitikájának jobb megértéséhez.

Iskolák
Phd / dla, 2017. PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
Jelenlegi munkahely
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Ösztöndíjak (7)
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2021, Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft

  Szegedi Kis István Ösztöndíj
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2021, Magyarország stockholmi Nagykövetsége

  Svéd–magyar kapcsolatok a két világháború között (1920–1938)
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2019, Külgazdasági és Külügyminisztérium

  Klebelsberg kutatói ösztöndíj
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2018, Külgazdasági és Külügyminisztérium

  Klebelsberg kutatói ösztöndíj
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2018, Fulbright Program

  Fulbright kutatói ösztöndíj
 • Korábbi művészeti ösztöndíj
  2016, Nemzeti Kulturális Alap

  alkotói támogatás
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2013, Külgazdasági és Külügyminisztérium

  Klebelsberg kutatói ösztöndíj