Dr. Zsupán Edina
irodalom
Bemutatkozó

Klasszika filológus vagyok, az Országos Széchényi Könyvtár Res Libraria Hungariae Fragmenta Codicum kutatócsoportjának tagjaként a 15. századi magyar humanizmus kutatásával foglalkozom. Munkám alapját, kiindulópontját a hazai és külföldi gyűjteményekben őrzött, magyar vonatkozású kódexanyag és a bennük található művek alkotják. Ide tartozik a teljes Corvina könyvtár, de Vitéz János, Janus Pannonius és más jeles humanisták kódexei is. Kutatásaim során olyan kérdések feltevésére törekszem, amelyek a részletek aprólékos vizsgálata révén is az "egészhez" vezetnek el, hazánk múltjának lényegi megismeréséhez járulnak hozzá. Filológiai elemzések mellett foglalkozom művészettörténeti és eszmetörténeti problémákkal is, vallom, hogy csakis a "tágabb perspektíva" hozhat új eredményeket e nehezen "megszólaltatható" forráscsoport esetében. Rendkívüli siker, ha az emlékfoszlányok segítségével a hazai művelődés irányát megszabó, ám időben már távoli nagyjaink gondolkodásmódjára vetülhet némi fény. 

Pályázatom Janus Pannonius művészetére irányul, kérdésfelvetése irodalomelméleti jellegű. A költő ógörögből latin nyelvre készített prózafordításait kísérlem meg feltárni a teljesség igényével, s arra a kérdésre keresem a választ, hogy ez a kiváló nyelvművész, aki mindenekelőtt önálló művek létrehozására törekedett, hogyan fogta fel az alkotást akkor, amikor egy kötött szöveghez, a lefordítandó előképhez kellett igazodnia, s melyek voltak azok az irodalmi - nyelvi, retorikai, poétikai - eszközök, amelyekkel elképzeléseit megvalósította. Mindezek segítségével megkísérlem pontosan meghatározni, hogy Janus műfordításokról vallott felfogása hol helyezkedett  el a kortárs, elsősorban itáliai fordításelméletek között. A tárgyban végzett első elemzéseim ugyanis azt mutatják, hogy Janus Pannonius választott útja különleges, kimagasló és egyedi volt.

Publikációim: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10037187

Iskolák
Phd / dla, 2017. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
Jelenlegi munkahely
Országos Széchényi Könyvtár, Res Libraria Hungariae Kutatócsoport, Fragmenta Codicum Műhely
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Ösztöndíjak (9)
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  1994, Aristotelés Egyetem, Thessaloniki, Tempus-program

  újgörög nyelv és kultúra
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2019, Klebelsberg Kunó-ösztöndíj, Bécs

  A bécsi corvinák feltárása
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2015, Klebelsberg Kunó-ösztöndíj, Bécs

  Vitéz János kódexeinek feltársa az Österreichische Nationalbibliothekben
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2013, Collegium Hungaricum, Bécs

  Vitéz János kódexeinek feltársa az Österreichische Nationalbibliothekben
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2010, Klebelsberg Kunó-ösztöndíj, Párizs

  A párizsi corvinák feltárása
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2007, Klebelsberg Kunó-ösztöndíj, München

  A Bayerische Staatsbibliothek corvináinak feltárása
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2006, Klebelsberg Kunó-ösztöndíj, München

  A Bayerische Staatsbibliothek corvináinak feltárása
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2004, Thessaloniki, Institute of Balkan Studies

  újgörög irodalom
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  1998, Nemzeti és Kapodistrias Egyetem, Athén, Thyespa-program

  újgörög nyelv és kultúra
Portfóliók (1)
Hírek, események
 • Janus Pannonius – vers / próza /ritmus (előadás)

  2022. 11. 28.
  irodalom
  Az elaődás Janus Pannonius prózafordításának segítségével bemutatta, hogy bizonyos szerzők poétikai eljárásmódjának teljes megértéséhez nem elegendő a szövegkiadások használata, hanem elengedhetetlen visszanyúlni a szöveget tartalmazó kódexekhez.
 • Scriptorium Vitéz János esztergomi érsek (1465–1472) környezetében - előadás

  2022. 11. 24.
  irodalom
  Az előadás feltáratlan terület, a Vitéz János esztergomi érsek (1465-1472) környezetében zajló kódexkészítés részleteit mutatta be.
 • Johannes Vitéz reading Pliny. To the Relationship between the Descriptions of Villas at Laurentum and Hungarian Humanism (Vienna, ÖNB, Cod. 141)- tanulmány

  2022. 10. 01.
  irodalom
  A tanulmány Vitéz János saját kezű bejegyzéseit vizsgálja egy kódexében. E bejegyzések segítségével ahhoz a kérdéshez kíván hozzászólni, hogy mennyiben fordítható le a pliniusi építészeti terminológia és a mögötte húzódó épületkialakítás az esztergomi épített valósághoz.
 • Development of humanistic writing in Hungary from Johannes Vitéz de Zredna until the Bibliotheca Corvina - előadás a Comité international de paleographie latine 22. kollokviumán

  2022. 09. 16.
  irodalom
  Az előadás eddig teljességgel feltáratlan területtel, a Vitéz János esztergomi érsek környezetében zajló kódexprodukcióval foglalkozott. Megfigyelései az itáliai reneszánsz 15. századi magyarországi recepciójának konkrét bizonyítékait gyarapították.
 • A prózafordító Janus Pannonius - előadás

  2022. 09. 07.
  irodalom
  Az előadás részleteiben tárta fel Janus Pannonius poétikai eljárásmódjának legalapvetőbb szempontját, amelyet a költő legnagyobb lélegzetvételű prózafordítása, a Királyok és hadvezérek bölcs mondásai című apopthegmagyűjtemény görögről latinra való átültetése során követett.
 • Magyarországi kódexek részletes feldolgozása

  2022. 08. 02.
  irodalom
  Hat, Magyarországon készült kódex elemzése jelent meg az Illuminierte Handschriften c. sorozat újabb kötetében:: Mitteleuropäische Schulen VII (ca. 1400–1500): Böhmen, Mähren, Schlesien, Ungarn, hg. Maria Theisen unter Mitarbeit von Irina von Morzé
 • Opus mirabile-elismerés

  2022. 06. 10.
  irodalom
  "Az ország díszére." A Corvina könyvtár budai műhelye c. katalógust és tanulmánykötet Opus mirabile-elismerésben részesült az MTA Művészettörténeti Tudományos Bizottsága részéről.
 • Magyar könyvkultúra a 15. században: Corvina

  2022. 05. 24., 11:15:00 — 2022. 05. 24., 12:45:00
  irodalom
  Előadás a Muzeális könyvtári dokumentumok: megőrzés, nyilvántartás, szolgáltatás c. képzés keretében
 • A Corvina könyvtár kodikológiája

  2022. 04. 12., 10:00:00 — 2022. 04. 12., 12:30:00
  irodalom
  Előadás az OSZK kodikológiai kurzusa keretében
 • Irodalmi Újság (Kossuth Rádió) - műsor Janus Pannonius halálának 550. évfordulója alkalmából

  2022. 03. 27.
  irodalom
  Az emlékműsor a Janus Pannonius-kutatás új eredményeit mutatta be. A beszélgetőtársak: Jankovits László, Mayer Gyula, Zsupán Edina. A műsort Völgyi-Tóth Zsuzsa szerkesztette.
 • Kálmáncsehi Domonkos breviáriumának és misekönyve: facsimile és tanulmánykötet - könyvbemutató előadás

  2022. 03. 17.
  irodalom
  A kódex a Mátyás alatti budai könyvkészítő műhely kutatásának egyik legfontosabb darabja. Az előadás a műhely és a kódex díszítésének sokrétű kapcsolatáról szólt.
 • Corvinák - az európai gyűjtemények kincsei - előadás aHungarika Workshopon 2022

  2022. 03. 07.
  irodalom
  Az előadásban az Ausztriában őrzött corvinák feldolgozására irányuló kutatómunkámról adtam összegzést, elhelyezve azt a corvinakutatás történetében s rámutatva a részletes kódexfeldolgozás jelentőségére a magyar művelődéstörténet szempontjából.
 • Miért nem evett import attikai fügét a perzsa nagykirály? Janus Plutarchost fordít

  2022. 03. 03.
  irodalom
  Az előadás átfogó képet adott Plutarchos egyik művének Janus Pannonius által görögről latinra készített fordításáról.
 • Lauf Judit - Zsupán Edina: Kálmáncsehi Domonkos New York-i breviáriuma és misekönyve - előadás a Lelkiségtörténeti kutatások műltja, jelene és jövője, az ELKH-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport által rendezett műhelykonferencián

  2022. 01. 20.
  irodalom
  Az előadásban a kódex tartalmával, liturgiájával és díszítésével, valamint keletkezéstörténetével kapcsolatos új eredményeinket tártuk a hallgatóság elé
 • "Bécsi corvinák" - osztrák-magyar konferencia

  2021. 11. 18.
  irodalom
  Az Ausztriában őrzött mintegy félszáz corvinát egy osztrák-magyar kutatócsoport dolgozza fel. A téma legkiválóbb szakértői tartottak nagy sikerű tudományos tanácskozást a tárgyban.
 • Hasonmás válogatás az egyik legszebb 15. századi magyar kódexből - könyvbemutató

  2021. 10. 14.
  irodalom
  Az egyik legfontosabb középkori kódexünk, Kálmáncsehi Domonkos fehérvári prépost papi imakönyve és misekönyve, amelynek segítségével bizonyíthatóvá vált, hogy Mátyás alatt Budán valóban működött egy könyvkészítő műhely, és amelyet ma New York-ban őriznek, hasonmás formájában visszatért.
 • Előadás A latin nyelvű Plutarkhosz-korpusz kialakulásához: a bécsi Plutarkhosz-corvina (ÖNB, Cod. 23) tanulságai címmel a Magyar Bizantinológiai Társaság és az Eötvös József Collegium konferenciáján

  2021. 09. 04., 14:50:00 — 2021. 09. 04., 15:10:00
  irodalom
  Az előadás izgalmas nyomozásra invitál: bemutatja, hogy miként sikerült megtalálni a bécsi Plutarkhosz-corvina "második kötetét", valamint azt, hogy miért is különleges ez a kézirat Plutarkhosz Párhuzamos életrajzainak történetében.
 • Vitéz János Pliniust olvas. A laurentumi villaleírások és a magyar humanizmus kapcsolatához - Tanulmány a Művészettörténeti Értesítőben

  2021. 08. 17.
  irodalom
  A tanulmány Vitéz János saját kezű bejegyzéseiből próbál a főpap és tudós humanista gondolataira következtetni az ideális építészetről
 • Hunyadi Mátyás Ausztriában őrzött kódexeinek feldolgozása. Osztrák-magyar közös projekt

  2021. 04. 20.
  irodalom
  Az ausztriai gyűjtemények fontos őrzőhelyei a középkori magyar szellemi örökségnek. Most osztrák és magyar szakemberek közösen dolgozzák fel a Corvina könyvtár ausztriai emlékeit. A sokrétű és mélyreható vizsgálódás számos új eredménnyel kecsegtet a magyar művelődéstörténet szempontjából.
 • Philosophia picta. On the Reception of the Neo-Platonism of Florence in Buda

  2021. 01. 25.
  művészetelmélet
  A tanulmány miniatúraművészet és eszmetörténet különös találkozásáról szól, amelyre az egyik legszebb középkori magyar kódex, Kálmáncsehi Domonkos székesfehérvári prépost imakönyvének lapjain került sor.
 • Az Országos Széchényi Könyvtár középkori és reneszánsz kódexeket bemutató tematikus honlapjai

  2020. 12. 15., 19:00:00 — 2020. 12. 15., 20:00:00
  irodalom
  Az előadás írott nemzeti örökségünk legértékesebb darabjairól, a magyar nyelvemlékekről és a corvinákról szól, s az online térben is megpróbálja közel hozni őket a érdeklődőkhöz. Igazi unikumként bemutatja A Corvina könyvtár budai műhelye c. kiállítás virtuális változatát (3D).
 • Online előadás: Magyar könyvkultúra a 15. században - a Corvina könyvtár

  2020. 12. 01., 11:15:00 — 2020. 12. 01., 12:45:00
  irodalom
  Az előadás a hazai humanista kéziratok feldolgozását, legfőbb problematikáit mutatta be, s leginkább arra a kérdésre fókuszált, hogy hogyan lehet megállapítani egy-egy kézirat hazai eredetét.
 • Zsupán Edina: A szövegalkotás tényezői Janus Pannonius Apophthegmata-fordításában (tanulmány)

  2020. 11. 18.
  irodalom
  A tanulmány az Irodalomtörténeti Közlemények 2020/4. számában jelent meg, s a Janus Pannonius fordításelméletével kapcsolatos kutatásaim első eredményeit összegzi.