Dr. Zsupán Edina
irodalom
Bemutatkozó

Klasszika filológus vagyok, az Országos Széchényi Könyvtár Res Libraria Hungariae Fragmenta Codicum kutatócsoportjának tagjaként a 15. századi magyar humanizmus kutatásával foglalkozom. Munkám alapját, kiindulópontját a hazai és külföldi gyűjteményekben őrzött, magyar vonatkozású kódexanyag és a bennük található művek alkotják. Ide tartozik a teljes Corvina könyvtár, de Vitéz János, Janus Pannonius és más jeles humanisták kódexei is. Kutatásaim során olyan kérdések feltevésére törekszem, amelyek a részletek aprólékos vizsgálata révén is az "egészhez" vezetnek el, hazánk múltjának lényegi megismeréséhez járulnak hozzá. Filológiai elemzések mellett foglalkozom művészettörténeti és eszmetörténeti problémákkal is, vallom, hogy csakis a "tágabb perspektíva" hozhat új eredményeket e nehezen "megszólaltatható" forráscsoport esetében. Rendkívüli siker, ha az emlékfoszlányok segítségével a hazai művelődés irányát megszabó, ám időben már távoli nagyjaink gondolkodásmódjára vetülhet némi fény. 

Pályázatom Janus Pannonius művészetére irányul, kérdésfelvetése irodalomelméleti jellegű. A költő ógörögből latin nyelvre készített prózafordításait kísérlem meg feltárni a teljesség igényével, s arra a kérdésre keresem a választ, hogy ez a kiváló nyelvművész, aki mindenekelőtt önálló művek létrehozására törekedett, hogyan fogta fel az alkotást akkor, amikor egy kötött szöveghez, a lefordítandó előképhez kellett igazodnia, s melyek voltak azok az irodalmi - nyelvi, retorikai, poétikai - eszközök, amelyekkel elképzeléseit megvalósította. Mindezek segítségével megkísérlem pontosan meghatározni, hogy Janus műfordításokról vallott felfogása hol helyezkedett  el a kortárs, elsősorban itáliai fordításelméletek között. A tárgyban végzett első elemzéseim ugyanis azt mutatják, hogy Janus Pannonius választott útja különleges, kimagasló és egyedi volt.

Publikációim: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10037187

Iskolák
Phd / dla, 2017. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
Jelenlegi munkahely
Országos Széchényi Könyvtár, Res Libraria Hungariae Kutatócsoport, Fragmenta Codicum Műhely
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Ösztöndíjak (9)
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  1994, Aristotelés Egyetem, Thessaloniki, Tempus-program

  újgörög nyelv és kultúra
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2019, Klebelsberg Kunó-ösztöndíj, Bécs

  A bécsi corvinák feltárása
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2015, Klebelsberg Kunó-ösztöndíj, Bécs

  Vitéz János kódexeinek feltársa az Österreichische Nationalbibliothekben
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2013, Collegium Hungaricum, Bécs

  Vitéz János kódexeinek feltársa az Österreichische Nationalbibliothekben
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2010, Klebelsberg Kunó-ösztöndíj, Párizs

  A párizsi corvinák feltárása
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2007, Klebelsberg Kunó-ösztöndíj, München

  A Bayerische Staatsbibliothek corvináinak feltárása
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2006, Klebelsberg Kunó-ösztöndíj, München

  A Bayerische Staatsbibliothek corvináinak feltárása
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2004, Thessaloniki, Institute of Balkan Studies

  újgörög irodalom
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  1998, Nemzeti és Kapodistrias Egyetem, Athén, Thyespa-program

  újgörög nyelv és kultúra
Portfóliók (1)
Hírek, események
 • Hunyadi Mátyás Ausztriában őrzött kódexeinek feldolgozása. Osztrák-magyar közös projekt

  2021. 04. 20.
  irodalom
  Az ausztriai gyűjtemények fontos őrzőhelyei a középkori magyar szellemi örökségnek. Most osztrák és magyar szakemberek közösen dolgozzák fel a Corvina könyvtár ausztriai emlékeit. A sokrétű és mélyreható vizsgálódás számos új eredménnyel kecsegtet a magyar művelődéstörténet szempontjából.
 • Philosophia picta. On the Reception of the Neo-Platonism of Florence in Buda

  2021. 01. 25.
  művészetelmélet
  A tanulmány miniatúraművészet és eszmetörténet különös találkozásáról szól, amelyre az egyik legszebb középkori magyar kódex, Kálmáncsehi Domonkos székesfehérvári prépost imakönyvének lapjain került sor.
 • Az Országos Széchényi Könyvtár középkori és reneszánsz kódexeket bemutató tematikus honlapjai

  2020. 12. 15., 19:00:00 — 2020. 12. 15., 20:00:00
  irodalom
  Az előadás írott nemzeti örökségünk legértékesebb darabjairól, a magyar nyelvemlékekről és a corvinákról szól, s az online térben is megpróbálja közel hozni őket a érdeklődőkhöz. Igazi unikumként bemutatja A Corvina könyvtár budai műhelye c. kiállítás virtuális változatát (3D).
 • Online előadás: Magyar könyvkultúra a 15. században - a Corvina könyvtár

  2020. 12. 01., 11:15:00 — 2020. 12. 01., 12:45:00
  irodalom
  Az előadás a hazai humanista kéziratok feldolgozását, legfőbb problematikáit mutatta be, s leginkább arra a kérdésre fókuszált, hogy hogyan lehet megállapítani egy-egy kézirat hazai eredetét.
 • Zsupán Edina: A szövegalkotás tényezői Janus Pannonius Apophthegmata-fordításában (tanulmány)

  2020. 11. 18.
  irodalom
  A tanulmány az Irodalomtörténeti Közlemények 2020/4. számában jelent meg, s a Janus Pannonius fordításelméletével kapcsolatos kutatásaim első eredményeit összegzi.