Dr. Zsupán Edina
irodalom
Bemutatkozó

Klasszika filológus vagyok, az Országos Széchényi Könyvtár Res Libraria Hungariae Fragmenta Codicum kutatócsoportjának tagjaként a 15. századi magyar humanizmus kutatásával foglalkozom. Munkám alapját, kiindulópontját a hazai és külföldi gyűjteményekben őrzött, magyar vonatkozású kódexanyag és a bennük található művek alkotják. Ide tartozik a teljes Corvina könyvtár, de Vitéz János, Janus Pannonius és más jeles humanisták kódexei is. Kutatásaim során olyan kérdések feltevésére törekszem, amelyek a részletek aprólékos vizsgálata révén is az "egészhez" vezetnek el, hazánk múltjának lényegi megismeréséhez járulnak hozzá. Filológiai elemzések mellett foglalkozom művészettörténeti és eszmetörténeti problémákkal is, vallom, hogy csakis a "tágabb perspektíva" hozhat új eredményeket e nehezen "megszólaltatható" forráscsoport esetében. Rendkívüli siker, ha az emlékfoszlányok segítségével a hazai művelődés irányát megszabó, ám időben már távoli nagyjaink gondolkodásmódjára vetülhet némi fény.

Pályázatom Janus Pannonius művészetére irányul, kérdésfelvetése irodalomelméleti jellegű. A költő ógörögből latin nyelvre készített prózafordításait kísérlem meg feltárni a teljesség igényével, s arra a kérdésre keresem a választ, hogy ez a kiváló nyelvművész, aki mindenekelőtt önálló művek létrehozására törekedett, hogyan fogta fel az alkotást akkor, amikor egy kötött szöveghez, a lefordítandó előképhez kellett igazodnia, s melyek voltak azok az irodalmi - nyelvi, retorikai, poétikai - eszközök, amelyekkel elképzeléseit megvalósította. Mindezek segítségével megkísérlem pontosan meghatározni, hogy Janus műfordításokról vallott felfogása hol helyezkedett  el a kortárs, elsősorban itáliai fordításelméletek között. A tárgyban végzett első elemzéseim ugyanis azt mutatják, hogy Janus Pannonius választott útja különleges, kimagasló és egyedi volt.

Iskolák
Phd / dla, 2017. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
Jelenlegi munkahely
Országos Széchényi Könyvtár, Res Libraria Hungariae Kutatócsoport, Fragmenta Codicum Műhely
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Ösztöndíjak (9)
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  1994, Aristotelés Egyetem, Thessaloniki, Tempus-program

  újgörög nyelv és kultúra
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2019, Klebelsberg Kunó-ösztöndíj, Bécs

  A bécsi corvinák feltárása
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2015, Klebelsberg Kunó-ösztöndíj, Bécs

  Vitéz János kódexeinek feltársa az Österreichische Nationalbibliothekben
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2013, Collegium Hungaricum, Bécs

  Vitéz János kódexeinek feltársa az Österreichische Nationalbibliothekben
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2010, Klebelsberg Kunó-ösztöndíj, Párizs

  A párizsi corvinák feltárása
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2007, Klebelsberg Kunó-ösztöndíj, München

  A Bayerische Staatsbibliothek corvináinak feltárása
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2006, Klebelsberg Kunó-ösztöndíj, München

  A Bayerische Staatsbibliothek corvináinak feltárása
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2004, Thessaloniki, Institute of Balkan Studies

  újgörög irodalom
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  1998, Nemzeti és Kapodistrias Egyetem, Athén, Thyespa-program

  újgörög nyelv és kultúra
Portfóliók (1)