Simándi László 35 éves
népművészet
Bemutatkozó

Simándi László vagyok, mesemondó, gólyalábas vásári komédiás; szakmám szerint pedig néprajzkutató.
Debreczenben születtem, nevelkedtem és élek a mai napig. Egyetemi éveim kezdetétől egészen máig igen erős néprajzi érdeklődés határozza meg szakmai tevékenységemet és hétköznapi életemet egyaránt.
Előadói vénámat is így kezdtem kamatoztatni: betlehemezéssel, dramatikus népszokásokkal, vőfélykedéssel... Ami pedig máig megmaradt az a gólyalábas vásári komédia és a mesemondás.
Ösztöndíjas vállalásom szerint tágabb környezetem, a Szűcs Sándor néprajzkutató által Háromföldnek nevezett régió, azaz a Hortobágy, Sárrét és Nagykunság vidékének népmeséit és letűnt világát megidéző történeteit szeretném közkinccsé tenni, a hagyományos élőszavas mesemondás és történetmesélés eszközkészletével.
Célom minél több helyen előadni a válogatott Háromföldi Históriákat, videósorozat formájában rögzíteni őket és a közösségi média felületein is közzétenni, kiegészítve néprajzi ismeretterjesztő adalékokkal. Az elmúlt évek tudatos gyűjtőmunkájának eredményeképp már jelentős mennyiségű forrás áll rendelkezésemre, de az eddig publikált szöveganyagok minél teljesebb körű megismerése mellett adattári kutatómunka és gyűjtés is szerepel a terveim közt.
A Háromföld szövegfolklór-kincse jóformán ismeretlen a szakma és az érdeklődő közönség számára is. Pedig sajátos lelkületű és karakterű meséi, ízes történetei és anekdotái érdemesek arra, hogy nagyobb figyelmet kapjanak.
Tehetségem szerint azon fogok igyekezni, hogy hiteles forrásból és hiteles előadásmóddal tudjam közvetíteni a Háromföldi Históriákat hallgatóságom felé.
"Aki ezt nem hiszi, járjon utána!"

Iskolák
Egyetem (ma), 2011. Debreceni Egyetem
Jelenlegi munkahely
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Portfóliók (1)
  • Simándi László portfóliója

    2023.08.20 10:42:51

    Ebben a portfólióban a Simándi László "Háromföldi Históriák" című pályázati tématervéhez kapcsolódó előadóművészeti tevékenységet reprezentatív módon bemutató...