Cseporán Zsolt 28 éves
művészetelmélet
Bemutatkozó

Szakmai életút

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2014-ben jogász, 2016-ban munkajogi szakjogász diplomát, 2018-ban doktori (PhD) fokozatot, 2019-ben pedig művészeti menedzser képesítést szereztem a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Karán. Jelenleg a pécsi jogi kar Alkotmányjogi Tanszékének adjunktusaként dolgozom. A kutatói pálya mellett jelentős színházművészeti és szakpolitikai tanácsadói tapasztalattal rendelkezem.

Kutatási területem: művészeti jog, kultúrpolitika, felsőoktatás-igazgatás, a művészet társadalomelmélete

"Színház és társadalom - A színházművészet kortárs tendenciái"

A XXI. század második évtizedének derekán túllépve soktényezős mozgások tapasztalhatók a társadalomban: tömegessé válik az egyének fogyasztói igénye, amivel párhuzamosan változik az állam szerepfelfogása is. Ez a folyamat áthatja valamennyi társadalmi alrendszert, így kisugárzó hatásokat fejt ki a kulturális szférára egyaránt. Ennek következtében a színházművészet és a teátrumok jövője azon múlik, mennyire képesek alkalmazkodni a szociális-gazdasági tér dinamikájához.

A színművészet és a színház viszonya is átalakulóban van: a hangsúly egyre markánsabb eltolódik az utóbbi javára, míg a teatralitás átlépi a színház kapuit – hiszen annak igénye az egész közösséget áthatja: az egyén imázsától, az üzleti világon keresztül, egészen a politikáig tetten érhető. Ez a tendencia a színházművészet institucionalista felfogásához vezet, amelyben a teátrumok önálló aktorként vesznek részt a társadalmi diskurzusban – a művészi tartalmat gyakran „csupán” eszközként alkalmazva.

A társadalmi folyamatok tehát determinálják a színházi életet, így célom ennek a szinergiának és hatásainak a feltárása.

Iskolák
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Jelenlegi munkahely
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.