Dr Kovács Dávid András 47 éves
művészetelmélet
Bemutatkozó

Kovács Dávid vagyok, eszme- és művelődéstörténész, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója. 2004 óta tanítok a Károli Gáspár Református Egyetemen, 2017 óta docensi minőségben. Az egyetemen oktatott tárgyak felölelik a dualizmuskori, a Horthy-korszak, valamint az 1945 utáni Magyarország történelmét. Az általam oktatott szemináriumok között egyaránt találhatók politikatörténeti, eszme- és művelődéstörténeti, valamint történelemelméleti és historiográfiai kurzusok.

Főbb kutatási területem a 19-20. századi, azon belül is elsősorban két világháború közötti magyar eszmetörténet, kiemelten a nemzeti identitás és az azt megalapozó kulturális hagyományok, történeti narratívák kapcsolata. Doktori disszertációm, valamint két monográfiám - miként tudományos periodikákban és tanulmánykötetekben megjelent publikációim java része - is ehhez a kutatási területhez kapcsolódik. Az elmúlt években megjelent írásaim a 20. századi magyar történelemben jelentős szerepet játszó politikai-szellemi irányzatok, illetve azok meghatározó képviselőinek, tollforgatóinak a nemzet mibenlétére vonatkozó gondolatait, vagyis nemzetfelfogását, valamint ettől elválaszthatatlanul a nemzeti hagyományokat, múltat érintő értelmezéseit vizsgálja.

Művelődés- és eszmetörténeti vizsgálódásaim, szorosabban a népi mozgalom kutatása során került látókörömbe Vatai László  filozófus, irodalomtörténész, református lelkész alakja. Írásait, műveit megismerve tudatosult bennem, hogy életműve feltárása fontos hozzájárulás lehet a 20. századi magyar művelődéstörténet, azon belül is a népi írói mozgalom szellemi univerzumának teljesebb megismeréséhez.

Iskolák
Phd / dla, 2012. ELTE
Jelenlegi munkahely
Károli Gáspár Református Egyetem
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Ösztöndíjak (1)
 • Korábbi művészeti ösztöndíj
  2012, NKA

  Alkotói támogatás
Portfóliók (3)
 • Kovács Dávid MTMT publikációk

  2020.08.24 11:13:08

  Az MTMT-ben szereplő szerzői tételek
 • Kovács Dávid könyve 1.

  2020.08.24 11:13:40

  Kovács Dávid: Szabó Dezső nemzetszemlélete. A közösségi identitás változatai Szabó Dezső életművében. Máriabesnyő, Attraktor, 2014.
 • Kovács Dávid könyve 2.

  2020.08.24 11:14:06

  Kovács Dávid: Nemzet-identitás-történelem. Nemzetfelfogás és történelemszemlélet a 20. századi Magyarországon. Budapest, L'Harmattan, 2017.
Hírek, események
 • Vatai Lászlóról szóló tanulmány elkészítése

  2023. 04. 14.
  művészetelmélet
  Vatai Lászlóról szóló tanulmány elkészítése
 • Vatai Lászlóról szóló tanulmány elkészítése

  2022. 12. 14.
  művészetelmélet
  Vatai Lászlóról szóló tanulmány elkészítése
 • Megjelent az Eszmetörténeti lehetőségek című elektronikus tanulmánykötet

  2022. 08. 15.
  művészetelmélet
  Megjelent az Eszmetörténeti lehetőségek című elektronikus tanulmánykötet
 • Befejezetlen múlt – Eszmetörténeti konferencia

  2022. 04. 15.
  művészetelmélet
  Befejezetlen múlt – Eszmetörténeti konferencia
 • Kovács Dávid tanulmánya az MMA MMKI összművészeti magazinban

  2021. 12. 15.
  művészetelmélet
  Kovács Dávid tanulmánya az MMA MMKI összművészeti magazinban
 • Megjelent a Szabó Dezső helye a magyar kultúrában című elektronikus tanulmánykötet

  2021. 08. 24.
  művészetelmélet
  Megjelent a Szabó Dezső helye a magyar kultúrában című elektronikus tanulmánykötet
 • Vatai Lászlóról szóló tanulmány elkészítése

  2021. 04. 30.
  művészetelmélet
  Vatai Lászlóról szóló tanulmány elkészítése
 • Kovács Dávid megjelent tanulmánya

  2021. 01. 05.
  művészetelmélet
  Kovács Dávid megjelent tanulmánya
 • Kovács Dávid Trianon hatása a magyar nemzettudatra címen tartott előadást

  2021. 01. 05.
  művészetelmélet
  Kovács Dávid Trianon hatása a magyar nemzettudatra címen tartott előadást