János Szabolcs 47 éves
művészetelmélet

Bemutatkozó

János Szabolcs (1976) – 1999-ben szerzett magyar-német szakos bölcsész oklevelet, 2001-ben pedig magiszteri címet szerzett a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem. Doktori tanulmányait szintén a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen végezte, doktori disszertációjának témája: Az érzékenyjáték a 18. századi magyar színjátszás gyakorlatában (2006).

Szakmai-tudományos tevékenység: egyetemi docens – Partiumi Keresztény Egyetem, Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék, 2009–2015 között a Partiumi Keresztény Egyetem rektora. 2018–2021 között a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjasa (Bolyai János Kutatói Ösztöndíj). Több szakmai szervezet tagja, rendszeresen részt vesz hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon, valamint folyamatosan publikál hazai és külföldi fórumokon.

Kutatási terület: kulturális emlékezet és emlékezethelyek; kulturális transzferfolyamatok Közép-Európában; magyar és német színház- és drámatörténet; utazási irodalom; erdélyi német kultúra és irodalom.

MMKI-ösztöndíjas kutatás témája és céljai: az 1989-es romániai rendszerváltás óta eltelt több mint három évtized „szimbolikus térfoglalása” folyamatának, módozatainak és funkcióinak elemezése és értelmezése a kulturálisan és vallásilag heterogén partiumi régió lokális és regionális társadalmaiban. A kutatás a kulturális emlékezet alakításának folyamatát, az emlékezet létrehozásának stratégiáit, az emlékezet társadalmi használatának vizsgálatát tűzi ki célul. A kutatás interdiszciplináris jellegű: az emlékezet, az emlékjelállítás, a panteonizáció folyamatai ugyanis művészi alkotások, épületek, irodalmi és nem irodalmi szövegek, színházi és filmes produkciók, ünnepi rendezvények révén valósulnak meg.

Iskolák
Phd / dla, 2006. Babes-Bolyai Tudományegytem, Kolozsvár
Jelenlegi munkahely
Partiumi Keresztény Egyetem – Nagyvárad; Szigligeti Színház – Nagyvárad
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Ösztöndíjak (1)
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2018, MTA Bolyai János Kuratórium

  Erdélyi (nemzeti) emlékezethelyek és emlékezetkultúrák összehasonlító vizsgálata /tudományos kutatás
Portfóliók (10)
Hírek, események
 • Dr. János Szabolcs MMA-ösztondíjas előadása a 8. Partiumi Szabadegyetemen

  2023. 07. 26.
  művészetelmélet
  A szabadegyetem a bihari–partiumi „határtalanított” régió művelődéstörténetével, jelen lehetőségeivel, gazdaságával és kultúrájával foglalkozik, s mind elhelyezésében, mind lebonyolításában (félig Magyarország, félig Románia) a határok fölötti kapcsolatok erősítését tűzi ki célul.
 • A Klingsor-kör magyar kapcsolati hálója – Dr. János Szabolcs előadása

  2023. 06. 21.
  művészetelmélet
  Tudományos előadás az "Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 5." című nemzetközi tudományos konferencia keretében. Az előadás az erdélyi-partiumi magyar-német irodalmi és kulturális együttműködés kereteit és annak emlékezeti narratíváit vizsgálta.
 • Dr. János Szabolcs előadása Kolozsváron a Vallásszabadság Házában

  2023. 04. 20.
  művészetelmélet
  "Transzilvanizmus-változatok és együttműködési stratégiák az erdélyi német irodalomban" címmel tartott előadást János Szabolcs Kolozsváron, 2023. április 20-án a "Transzilvanizmuskoncepciók és -formák az erdélyi irodalmi életben: megvalósulás, kölcsönhatás, utóélet" című ülésszak keretében.
 • „Nemzeti játékszínt mondok…” – Kölcsey Ferenc tanácskozó beszéde a magyar színjátszásról

  2023. 04. 14.
  művészetelmélet
  A Kölcsey Ferenc nagykárolyi szobrának avatását kísérő konferencián tart előadást dr. János Szabolcs, „Nemzeti játékszínt mondok… – Kölcsey Ferenc tanácskozó beszéde a magyar színjátszásról” címmel.
 • Dr. János Szabolcs előadása Koltón a Petőfi-emlékév keretében

  2023. 04. 14.
  művészetelmélet
  "Látjuk-e Petőfitől a költőt? A Petőfi-életmű újabb olvasatai" címmel tartott előadást dr. János Szabolcs a Romániai Országos Református Lelkészértekezleti Szövetség 2023. április 12–13-án, Koltón megszervezett értekezletén.
 • Dr. János Szabolcs előadása nemzetközi germanisztikai konferencián

  2023. 03. 25.
  művészetelmélet
  "Geteilte Erinnerungen und plurale Erinnerungskultur bei den Sathmarer Schwaben zwischen Heroismus und Opfertum" címmel tartott előadást dr. János Szabolcs a 2023. március 23-25. között a Brassói Transilvania Egyetemen rendezett nemzetközi konferencián.
 • Erinnerungskulturen in Mitteleuropa (Emlékezetkultúrák Közép-Európában) – előadás nemzetközi tudományos konferencián Bad Kissingenben (Németország)

  2022. 12. 05.
  művészetelmélet
  "Orte und Zeichen der Erinnerung in der Region Partium" (Az emlékezet helyei és jelei a Partiumban) címmel tartott előadást dr. János Szabolcs Bad Kissingenben, a 2022. december 4-9. között rendezett nemzetközi konferencián, amelynek szervezője az Akademie Mitteluropa (Közép-Európa Akadémia) volt.
 • Dr. János Szabolcs vendégelőadása a Bécsi Egyetemen

  2022. 11. 30.
  művészetelmélet
  "Petőfis Erinnerung in der Region Partium" ("Petőfi emlékezete a Partiumban") címmel tartott vendégelőadást a Bécsi Egyetemen dr. János Szabolcs, 2022. november 30-án.
 • Gárdonyi 100 – Kultusz, irodalom, emlékezet

  2022. 11. 10.
  művészetelmélet
  Nemzetközi tudományos konferenciát szervezett Gárdonyi Géza műveiről, kultuszképző szerepéről az egri Eszterházy Károly Egyetemen 2022. november 10-én. A konferencia fókuszában a lokális értékek kultúratudományi szerepe, kultuszképző hatása állt.