Dr. nátyi Róbert 48 éves
művészetelmélet
Bemutatkozó

Nátyi Róbert művészettörténész vagyok. 2014-ben szereztem doktori (PhD) fokozatot az ELTE BTK, Művészettörténet Tudomány Doktori Iskolájában.Tizennyolc éve a Szegedi Tudomány Egyetem oktajóként tevékenykedem, jelenleg főiskolai docens munkakörben az SZTE-ZMK Zeneelméleti Tanszékén. Párhuzamosan oktatok az SZTE BTK FIlozófia MA Modern Mvészetelmélet és Kurátori specializációján, illetve az SZTE JGYPK Rajz-Művészettörténet Tanszékén. Ezzel párhuzamosan, megnyitása (2007) óta a szegedi REÖK (Regionális Összművészeti Központ) kurátora, művészeti vezetője vagyok. 

Pályázatomban a Szegedről indult, iskolateremtő, európai ismertségre szert tett, grafikus, fametsző, könyvművész Buday György (Kolozsvár, 1907-Coulsdon, 1990) monográfiájának elkészítésére vállalkozom. Ezt az indokolja, hogy a Szegedi fiatalok Művészeti Kollégiumának spritus rectoraként, a magyar grafika "első aranykorának" fontos fametszőjeként, a modern könyvművészeti törekvések jelentős alkotójaként, sőt a modern díszlettervezés egyik úttörőjeként is jelentős életművet létrehozó alkotónak, mindmáig nincs monografikus szintű feldolgozása. Míg az irodalomtörténeti és szociológiai kutattás behatóan foglalkozott Buday szerepével - elsősorban a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma kapcsán - addig a grafikatörténet kutatói eddig csak részkérdéseket tisztáztak. Az utóbbi években néhány tanulmányt publikáltam Buday grafikus működéséről, ezen kutatás közben érlelődött meg bennem a gondolat, hogy a teljes grafikusi, művészi oeuvre-t fel kellene dolgozni egy korszerű monográfiában. 

Iskolák
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Jelenlegi munkahely
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Portfóliók (1)
  • Honlap

    2019.04.29 01:44:41

    Nátyi Róbert honlapja.