Zuh Deodáth 41 éves
művészetelmélet
Bemutatkozó

Alapvetően filozófia- és eszmetörténettel foglalkozom. Ezen keresztül kerültem kapcsolatba az egyetemes valamint a magyar művészettörténet és művészetelmélet kérdéseivel. Ahogyan mondani szokták, egy kutató legfeljebb három olyan terület tud kiválasztani, amelyiken otthonosan mozog. Én egyelőre kettőben, az úgynevezett fenomenológiai mozgalom filozófiájában (A kontinentális filozófia kezdetei, 2013; Edmund Husserl ismerefilozófiája, 2015), valamint a 20.századi magyar eszmetörténetben találom fel a legjobban magam (Hauser Arnold olvasókönyv, 2017).

Az eszmetörténeti téren elsődleges fókuszom a 19. és 20. század fordulóján lezajlott társadalmi változások hatása az elméletalkotásra és arra, ahogyan ez a művészetről mint a kultura egyik központi eleméről szóló diskurzust is átalakította. Ezeket a kérdéseket olyan szerzőkön keresztül vizsgálom, mint Gottfried Semper, Alois Riegl, vagy általában a bécsi művészettörténeti iskola történelemszemléletének hatása a magyar századforduló értelmiségére, különösen a Vasárnapi Kör vonzáskörében feltűnt szerzőkre (Hauser Arnoldra, Antal Frigyesre, Tonay Károlyra, Fülep Lajosra).

A jelenlegi kutatásom ugyanakkor egy sajátos kérdést tárgyal. Milyem mértékben van szüksége a művészettörténeti kutatásnak elméleti víziókra és belátásrokra? Ennek előkészítéseként pedig éppen arra koncentrálok, amiben otthonosan mozgok: azt a probllémát vizsgálom, hogy hogyan vált a művészettörténeti, vagy általában a művészeti alkotás történetével kapcsolatos diskurzus egy átfogó, a kultúra szerepéről való gondolkodás és elméletalkotás motorjává az utolsó előtti századforduló Európájában. Ez képezi az alapját annak a kismonográfiának, amelyet az ösztöndíjas periódus végén szándékozom a közönség elé tárni. A művészettörténet elméletigénye. Szerzők és irányzatok címmel.

Iskolák
Phd / dla, 2010. ELTE BTK
Jelenlegi munkahely
MTA BTK, posztdoktori kutató
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Portfóliók (1)
 • Tanulmányok/2

  2019.09.10 12:29:00

  Az építészet nem a természetet, hanem a társadalmat utánozza. Vágó József szociologizáló építészetelméletének rekonstrukciója című tanulmány kézirata...
Hírek, események
 • Hamarosan megjelenik Zuh Deodáth monográfiája Jovián Györgyről

  2021. 08. 05.
  művészetelmélet
  Jovián György festőművész életműmononográfiája egyszersmind értekezés a festészetről mint művészeti formáról.
 • Megtekinthető a Reformzsidóság és neológia Nagyváradon című rövidfilm

  2021. 08. 05.
  művészetelmélet
  Hausmann Cecília és Zuh Deodáth nagyváradi példákon keresztül szemléleteti a neológ izraelita felekezet fogalmi hátterét. A kisfilm célja az is, hogy a város neológ izraelita temetőjét mint századfordulós művészettörténeti skanzent helyezze fel a régió és a közép-kelet európai kultúra térképére.
 • Nagyvárad, a modern város. A befejező epizód már elérhető

  2021. 03. 25.
  művészetelmélet
  A Nagyvárad, a modern város című rövidfilmsorozat befejező része. Hausmann Cecília és Zuh Deodáth a város premodern épületeiről és ezek eszmetörténeti hátteréről beszél gazdag kortárs és archív képanyag segítségével.
 • Tejes hosszában látható a "Nagyvárad, a hét zsinagóga városa" című dokumentumműsor

  2021. 02. 25.
  művészetelmélet
  A film a zsinagógák sokféleségét, és az ehhez kapcsolódó rituális és gondolati különbségeket tárja fel nagyváradi példákon keresztül Hausmann Cecília és Zuh Deodáth
 • Megjelent Zuh Deodáth, Párhuzamos műcsarnok című tanulmánya a Magyar Művészet folyóirat legfrissebb számában

  2020. 12. 20.
  művészetelmélet
  A tanulmány a nagyváradi műcsarnok építésének sikertelenségére keresi a választ. A felállított diagnózis szerint a nagyvárdiak koránt sem egyértelműen magas kulturális preferenciái legalább annyira fontosak voltak ebben a történeben, mint az 1920-as békeszerződések által teremtett új status quo.
 • Szecesszió és magyaros szecesszió Nagyváradon

  2020. 12. 20.
  művészetelmélet
  Megjelent a Szecesszió és magyaros szecesszió Nagyváradon című kétrészet mini-dokumentumfilm a nagyváradi Szent László napok fesztivál kezdeményezére, online tartalomként. A narrátorok Hausmann Cecília és Zuh Deodáth.
 • Nagyvárad, a modern város. Zuh Deodáth és Hausmann Cecília rendhagyó városvezetése a virtuális Szent László Napokon

  2020. 06. 22., 17:06:00 — 2020. 06. 28., 17:06:00
  művészetelmélet
  Az idén virtuális formában megrendezett Szent László Napokon Nagyvárad építészetének néhány elhanyagolt askpektusával ismerkedhetünk meg,
 • Már látható a közmédia csatornáin a Jovián Györgyről szóló portréfilm

  2020. 02. 20.
  képzőművészet művészetelmélet
  A Jovián György akadémikusról szóló portféfilmben feltűnnek a festő életének fontos helyszínei. A nagyváradi Patria filmszínház előtt Zuh Deodáth-tal beszélget
 • Megjelent a Jovián György című művészeti album a Faur Zsófi Kiadó gondozásában

  2020. 02. 20.
  képzőművészet művészetelmélet
  A Jovián Györgyről szóló album bevezetőjét, mellékletei írta, valamint a kiadvány képanyagát szerkesztette Zuh Deodáth.
 • Megjelent Zuh Deodáth esszéje a Korunk hasábjain

  2020. 01. 11.
  művészetelmélet
  Megjelent Zuh Deodáth: Félrecsúszva. Hauser Arnold művészetfelfogása a recepció tükrében című esszéje a Korunk 2020/1-es lapszámában.
 • Szabó Dezső helye a magyar kultúrában

  2019. 10. 28., 09:00:00 — 2019. 10. 29., 16:00:00
  építőművészet irodalom képzőművészet művészetelmélet
  Az elsodort építészet. Szabó Dezső a magyaros építészetről az első világháború utáni eszmetörténet kontextusában. Zuh Deodáth előadása a második napon.
 • Szociologizáló hagyományok a magyar építészettörténetben

  2019. 09. 12., 10:00:00 — 2019. 09. 13., 17:00:00
  építőművészet művészetelmélet
  AZ MTA Lendület Morál és Tudomány Kutatócsoportja immár harmadik alkalommal rendezi meg a magyar filozófia- és eszmetörténet szociologizáló hagyományait körüljáró konferenciáját. Most az építészetelmélet szociologizáló témáit és módszereit veszik górcső alá.
 • Megjelent A művészettörténet mint az elméletalkotás motorja című tanulmány

  2019. 09. 09.
  A Magyar Filozófiai Szemle 2019/1-es számában megjelent A művészettörténetírás elméletigénye. Semper, Riegl Lukács című tanulmány. A szöveg célja, hogy bemutassa: a művészettörténeti praxis hogyan járult hozzá ahhoz, hogy a kultúra egészének működését tárgyaló filozófiai eméletek szülessenek.
 • A kockaház – Kötet-előkészítő műhelykonferencia

  2019. 05. 27., 09:00:00 — 2019. 06. 01., 17:00:00
  építőművészet művészetelmélet
  A műhelykonferencia egy a szocialista kockaházról szóló interdiszciplináris kötet felépítését tárgyalja és a benne szereplő tanulmányok szinopszisait tekinti át.
 • Zuh Deodáth előadása a Pécsi Doktori Iskola éves konferenciáján (Fiatal Filozóusok Konferenciája 7.)

  2019. 05. 10.
  film- és fotóművészet művészetelmélet
  Az előadás címe: Megoldások problémák nélkül. A film médiumspecifikus jellege, és annak kritikusai
 • Régi és új világ. Makár Alajos festészete (kiállítás)

  2018. 11. 28., 19:00:00 — 2018. 11. 28., 21:00:00
  képzőművészet művészetelmélet
  Kísérlet Makár Alajos festészeti életművének újraértékelésére. A kiállítás kurátorai, Hausmann Cecília és Zuh Deodáth Makár festővé válását tették a kiállítás középpontjává.