Halmai Tamás 44 éves
irodalom
Bemutatkozó

Költő, irodalmár vagyok; Bárka-díjas. Verset, prózát, esszét, kritikát publikálok. 25 önálló kötetem jelent meg (köztük mesék, gyermekversek, nyelvészeti jegyzetek és kismonográfiák is). Szabadfoglalkozású korrektorként dolgozom.

Pályázatom címe és témája:

Versek és költők. Két verseskötet (Előfeledések, Krisztusország) és két költőmonográfia (Károlyi Amy, Takáts Gyula).

Négy könyv megírására vállalkozom – azzal a meghagyással: ezt minimumvállalásnak tekintem. Ha az ösztöndíjas időszak vége előtt elkészülnének, folytatnám a munkát – újabb versek, verseskötetek, illetve esszék, monográfiák irányában…

A tervezett kötetek:

(1) Előfeledések: Rímtelen, jambikus gondolati költészet a tárgyias-intellektuális vershagyománytól (Rilke, Nemes Nagy Ágnes…) ösztönözve, s kortárs metafizikák versbeszédéből (pl. Báthori Csaba, Kalász Márton) is ihletet merítve.

(2) Krisztusország: Játékosabb verstani utakon, rímek és ritmika könnyedebb ajánlatait komolyan véve az evangéliumi üzenetek poétikai olvasatára vállalkoznék. Angelus Silesius kétsoros transzcendentumaitól Károlyi Amy vagy Fodor Ákos holisztikus kiskompozícióiig húzódik az a tradíció, melyben verseim helyüket keresnék.

(3) Károlyi Amy költői világa: E tüneményes lírához elsősorban mikroelemzések révén közelednék, ezt a páratlan nyelvi-szellemi világot (és világosságot) versolvasatokon keresztül ajánlanám az olvasók figyelmébe.

(4) Takáts Gyula drangalagi költészete: Ebből az évszázadot átívelő életműből mindenekelőtt a Csu Fu-szövegvilágot, a drangalagi poézist olvasnám meg. – Két feledhetetlen elfeledett életművére irányítanék tehát méltányosabb olvasói és irodalomtörténeti figyelmet.

Iskolák
Egyetem (ma), 1999. Janus Pannonius Tudományegyetem (ma: PTE)
Jelenlegi munkahely
szellemi szabadfoglalkozású (korrektor, irodalmár)
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Ösztöndíjak (4)
 • Korábbi művészeti ösztöndíj
  2007, PIM

  Móricz Zsigmond-ösztöndíj
 • Korábbi művészeti ösztöndíj
  2009, NKA

  alkotói támogatás
 • Korábbi művészeti ösztöndíj
  2012, NKA

  alkotói támogatás
 • Korábbi művészeti ösztöndíj
  2018, NKA

  alkotói támogatás
Portfóliók (1)