Csikné Bardon Réka 42 éves
népművészet
Bemutatkozó

Csikné Bardon Réka csuhéfonó népi iparművész, a "Népművészet Ifjú Mestere" vagyok. Csabrendeken élek családommal, és dolgozom Rendeki Kézműves Portánkon.

Népi kultúránkból sarjadó, csuhéból fonható használati tárgyaimnak elkészítését, tudásom továbbadását, és mesterségemhez való elhivatottságomat táplálja az a hitem, hogy hagyományaink, magyar népünk élő művészete útmutatóul szolgálnak egy értékesebb világ felé, a csuhé mint értéktelennek hitt anyag megmunkálása pedig megtaníthat egy olyan értékrendre, amely egyre inkább hiányzik jelen korunkból..

Csuhéfonóként azt a célt tűztem ki magam elé, hogy a kukoricatermesztés során keletkező mezőgazdasági melléktermékre, hulladékra, a kukoricacsuhéra, felhasználási lehetőségeire, valamint a csuhéfonás kihalóban lévő mesterségére felhívjam a figyelmet, népszerűsítve és ezáltal megmentve mesterségemet, mesterségem sokoldalúan felhasználható, megújuló alapanyagát és a mesterségem által meghatározott életformát.

Alkotó emberként a tudásátadáson túl számomra nagyon fontos a szakmai fejlődés, tudásom bővítése, valamint mesterségem lehetőségeinek keresése. Úgy vélem népművészetünknek, tárgyalkotó kultúránknak ahhoz, hogy élő lehessen, működhessen, hagyományokra épülő megújulásra van szüksége. Csuhéfonóként keresem mesterségem megújulási lehetőségeit elsősorban az öltözék – és lakáskultúra területén.

A Magyar Művészeti Akadémia Ösztöndíjprogramja lehetőséget teremt számomra, hogy a több mint egy évtizedes csuhéfonó munkásságom célkitűzéseit eredményesebben és hatékonyabban valósíthassam meg, a munkám során felismert problémákra konkrét megoldásokat kínáljak, s alkotói és közösségi tevékenységemmel hozzájárulhassak a csuhéfonás népszerűsítéséhez, és a benne rejlő lehetőségek kiaknázásához.

Iskolák
Egyetem (ma), 2006. Pannon Egyetem
Jelenlegi munkahely
Rendeki Kézműves Porta - Csik Tamás (egyéni vállalkozó)
Lakcím
8474 Csabrendek, Rákóczi utca 31.
Veszprém megye, Magyarország
Levelezési cím
8474 Csabrendek, Rákóczi utca 31.
Veszprém megye, Magyarország
Portfóliók (2)