Sándor László 47 éves
zeneművészet
Bemutatkozó

Sándor László vagyok, zeneszerző, hegedűművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szereztem DLA doktori fokozatomat, feleségemmel öt gyerneket nevelünk. A doktori disszertációm címe: Du Fay: Nuper rosarum flores - szellemi áramlatok találkozása a késő-középkor zeneesztétikájában.

Zeneszerzői hivatásom középpontjában a szakrális zene, a liturgia, illetve liturgikus zene, a magyar népzene és a természet állnak. Zenetudományos munkám Du Fay művészetével és a késő-középkor egyházi zenéjével foglalkozik. Rendszeresen adok elő a BMC könyvtárában, valamint cikkeket publikálok a fenti témában. 2021-ben óraadóként tanítottam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, kurzusaim témái a középkor zenéjének tág területéről merítettek. 2022-től ugyancsak óraadóként tartok Du Fay-kurzusokat a Zeneakadémia Doktori Iskolájában.

Ösztöndíjas vállalásom az igen kis számú magyar nyelvű Du Fay-irodalom jelentős bővítését tűzte ki célul, valamint egy zenefilozófiai témájú könyv megírását A zene három természete címmel. A program első fele cikksorozat formájában fog megvalósulni, mely sorozat lefedi majd Du Fay teljes izoritmikus motetta-termését kitekintéssel a cantilena motettákra és a fontosabb misékre is. Ez a cikksorozat rendelkezik már néhány darabbal, melyek az általam 2019-ben elneyert ÚNKP pályázat keretében valósultak meg és a Parlando folyóiratban kerültek közlésre. A szóban forgó cikkek és a jelen pályázattal kapcsolatosan tervben lévő írások a jelen kor számára, különösen a mai zeneszerzés számára is igyekeznek tanulságokkal szolgálni, ilyen módon tematikájukban jócskán túllépnek a szigorúan vett zenetudományi értekezés megszokott határain. Az elkészült cikkek egy tanulmánykötetbe lesznek rendezhetők, mely tanulmánykötet megjelenésében reménykedem.

A zene három természete című könyvem megírása folyamatban van, belőle részleteket cikkek formájában korábban is közöltem honlapomon.

Iskolák
Phd / dla, 2021. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Jelenlegi munkahely
Zeneszerzőként otthon dolgozik
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Ösztöndíjak (1)
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2019, Innovációs és Technológiai Minisztérium - LFZE

  Új Nemzeti Kiválóság Program 2019
Portfóliók (1)
Hírek, események
 • Sándor László cikke a Magyar Tudomány márciusi számában

  2022. 11. 18.
  zeneművészet
  Megjelent egy Du Fay-cikkem a Magyar Tudomány márciusi számában.
 • Két mű - egy ősbemutató - a Határtalan Design kiállítás keretében

  2022. 11. 18.
  zeneművészet
  A Hermina Alkotócsoport zeneszerzőinek két koncertje a Határtalan Design kiállítás keretében, a Kiscelli Múzeumban
 • A zene három természete – készülő könyvem első fejezete olvasható a honlapomon

  2022. 11. 18.
  zeneművészet
  A zene három természete címmel könyv írásába kezdtem, melyben a középkor első harmadában még magától értetődően elfogadott trichotóm gondolkodást vetítem ki a teljes zenetörténetre és bizonyítom, hogy a zene trichotóm szemlélete indokolt és minden korban működőképes.