Sándor László 48 éves
zeneművészet
Bemutatkozó

Sándor László vagyok, zeneszerző, hegedűművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szereztem DLA doktori fokozatomat, feleségemmel öt gyerneket nevelünk. A doktori disszertációm címe: Du Fay: Nuper rosarum flores - szellemi áramlatok találkozása a késő-középkor zeneesztétikájában.

Zeneszerzői hivatásom középpontjában a szakrális zene, a liturgia, illetve liturgikus zene, a magyar népzene és a természet állnak. Zenetudományos munkám Du Fay művészetével és a késő-középkor egyházi zenéjével foglalkozik. Rendszeresen adok elő a BMC könyvtárában, valamint cikkeket publikálok a fenti témában. 2021-ben óraadóként tanítottam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, kurzusaim témái a középkor zenéjének tág területéről merítettek. 2022-től ugyancsak óraadóként tartok Du Fay-kurzusokat a Zeneakadémia Doktori Iskolájában.

Ösztöndíjas vállalásom az igen kis számú magyar nyelvű Du Fay-irodalom jelentős bővítését tűzte ki célul, valamint egy zenefilozófiai témájú könyv megírását A zene három természete címmel. A program első fele cikksorozat formájában fog megvalósulni, mely sorozat lefedi majd Du Fay teljes izoritmikus motetta-termését kitekintéssel a cantilena motettákra és a fontosabb misékre is. Ez a cikksorozat rendelkezik már néhány darabbal, melyek az általam 2019-ben elneyert ÚNKP pályázat keretében valósultak meg és a Parlando folyóiratban kerültek közlésre. A szóban forgó cikkek és a jelen pályázattal kapcsolatosan tervben lévő írások a jelen kor számára, különösen a mai zeneszerzés számára is igyekeznek tanulságokkal szolgálni, ilyen módon tematikájukban jócskán túllépnek a szigorúan vett zenetudományi értekezés megszokott határain. Az elkészült cikkek egy tanulmánykötetbe lesznek rendezhetők, mely tanulmánykötet megjelenésében reménykedem.

A zene három természete című könyvem megírása folyamatban van, belőle részleteket cikkek formájában korábban is közöltem honlapomon.

Iskolák
Phd / dla, 2021. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Jelenlegi munkahely
Zeneszerzőként otthon dolgozik
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Ösztöndíjak (1)
 • Egyéb (nem művészeti) ösztöndíj
  2019, Innovációs és Technológiai Minisztérium - LFZE

  Új Nemzeti Kiválóság Program 2019
Portfóliók (1)
Hírek, események
 • Magyar Zenemű Fül- s Szemle

  2023. 08. 25., 10:00:00 — 2023. 08. 26., 18:00:00
  zeneművészet
  2022-ben írott zongoradarabommal veszek részt a Magyar Zenemű Fül- s Szemle első alkalmán.
 • Az EMB gondozásában megjelent "Ha folyóvíz..." című darabom

  2023. 07. 19.
  zeneművészet
  A gyergyói népdalt feldolgozó "Ha folyóvíz..." című darabom szóló brácsa és szóló cselló változatban is kiadásra került az EMB jóvoltából.
 • Újabb Du Fay-cikkem jelent meg a Parlando-ban

  2023. 07. 17.
  zeneművészet
  Du Fay Mária-motettáival foglalkozó dupla cikkem első darabja "Anima mea liquefacta est - Du Fay Mária-cantilenái és a kontempláció" címmel olvasható a Parlando 2023/3-as számában.
 • Az MMA ösztöndíj keretében készült első Du Fay-cikkem megjelent a Parlando folyóirat 2023/1-es számában

  2023. 04. 08.
  zeneművészet
  A tanulmány címe "Motetta a templomban, templom a motettában.", mely mintegy kétszeresére bővített változata a Magyar Tudomány 2022/3-as számában megjelent cikkemnek.
 • A zene három természete – készülő könyvem második fejezete olvasható a honlapomon

  2023. 04. 08.
  zeneművészet
  Jelen fejezetben sor kerül a három zenei természet bemutatására, noha részletes definiálásuk későbbi fejezetek témája lesz. A zene háromarculatú felfogása Boethius írásai nyomán válik egyszerre zeneelméleti és teológia alapvetéssé.
 • Tornyai Péter, Balogh Máté és Sándor László szerzői estje

  2023. 02. 10., 18:00:00 — 2023. 02. 10., 21:00:00
  zeneművészet
  Sándor László három kompozíciója hangzik el február 10-én a BMC könyvtárában
 • Sándor László cikke a Magyar Tudomány márciusi számában

  2022. 11. 18.
  zeneművészet
  Megjelent egy Du Fay-cikkem a Magyar Tudomány márciusi számában.
 • Két mű - egy ősbemutató - a Határtalan Design kiállítás keretében

  2022. 11. 18.
  zeneművészet
  A Hermina Alkotócsoport zeneszerzőinek két koncertje a Határtalan Design kiállítás keretében, a Kiscelli Múzeumban
 • A zene három természete – készülő könyvem első fejezete olvasható a honlapomon

  2022. 11. 18.
  zeneművészet
  A zene három természete címmel könyv írásába kezdtem, melyben a középkor első harmadában még magától értetődően elfogadott trichotóm gondolkodást vetítem ki a teljes zenetörténetre és bizonyítom, hogy a zene trichotóm szemlélete indokolt és minden korban működőképes.