Dr. Baranyai Norbert 45 éves
irodalom
Bemutatkozó

1978-ban születtem Debrecenben, itt végeztem középiskolai tanulmányaimat a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában, amit követően a Kossuth Lajos Tudományegyetem (ma: Debreceni Egyetem) magyar-történelem szakán diplomáztam 2001-ben. Az egyetem irodalomtudományi doktori iskolájában Görömbei András témavezetésével Móricz Zsigmond prózájáról írtam a doktori értekezésemet, amelyet 2007-ben védtem meg. 2010-től lettem a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben tanársegéd, 2018-tól pedig adjunktus: előadásaim, szemináriumaim elsősorban 20. századi és kortárs magyar irodalomtörténeti tárgyúak.

A doktori disszertációm könyvformában való megjelenését („…valóságból táplálkozik s mégis költészet”: Móricz Zsigmond prózájának újraolvasási lehetőségei, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2010.) követően továbbra is foglalkozom Móricz Zsigmond prózaművészetével: elsősorban regényeket, novellákat újraolvasó tanulmányokkal igyekszem feltérképezni a móriczi írásművészet modernségének sajátosságait. Az utóbbi években érdeklődésem egyre inkább a 20. század második felének magyar történelmi drámái felé fordult, mivel a hazai irodalomtudomány ez idáig viszonylag kevés figyelmet szentelt ezen szövegek alaposabb vizsgálatának. Leginkább az a kérdés foglalkoztat, hogy a történelmi múlt drámai reprezentációjában miképpen íródnak újra egy-egy történelmi eseményhez, szereplőhöz kötődő közösségi emlékezetnarratívák.

2000 óta középiskolai tanárként a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában tanítok magyart és történelmet. A folyamatos középiskolai tanári gyakorlat lehetőséget teremt arra, hogy az egyetemi tanárképzésben szakmódszertani kérdésekkel is foglalkozhassak.

Nős vagyok, három fiúgyermekem van.

Iskolák
Phd / dla, 2007. Debreceni Egyetem
Jelenlegi munkahely
Debreceni Egyetem, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Portfóliók (1)
Hírek, események
 • Klasszikus ifjúsági irodalom a felső tagozaton - Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (Tanulmány)

  2022. 12. 03.
  irodalom
  A gyerek-és ifjúsági irodalom jellegzetességeit feltáró felsőoktatási tankönyv fejezete a Légy jó mindhalálig értelmezésének és taníthatóságának kérdéseit állítja a középpontba.
 • Klasszikus gyerekirodalom az alsó tagozatos oktatásban - Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön (Tanulmány)

  2022. 12. 03.
  irodalom
  A gyerek- és ifjúsági irodalom sajátosságait bemutató felsőoktatási tankönyv fejezete Móra Ferenc klasszikus regényének értelmezését állítja a középpontba.
 • Kálvin és Szervét - A genfi per története Sütő András Csillag a máglyán című drámája nyomán

  2022. 11. 08.
  irodalom
  Tudománynépszerűsítő előadás a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközségben
 • „Volt egy szent szándékunk: gyönyörűket írni” - Új értékek a Móricz-kutatásban (Konferencia)

  2022. 07. 01., 09:00:00 — 2022. 07. 01., 17:00:00
  irodalom
  A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és a Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete „Volt egy szent szándékunk: gyönyörűket írni” - Új értékek a Móricz-kutatásban címmel 2022. július 1-én tudományos konferenciát rendez az író halálának 80. évfordulója alkalmából
 • Debreceni Református Napok

  2022. 05. 26., 10:00:00 — 2022. 05. 28., 18:00:00
  irodalom
  A Debreceni Református Egyházmegye háromnapos programsorozatának egyházi-kulturális rendezvényei között kerül sor arra a beszélgetésre, mely a debreceniség szemlélet- és kultúraformáló hatásait járja körül.
 • Konferencia Szabó Magda életművéről

  2022. 03. 30., 09:00:00 — 2022. 03. 31., 14:00:00
  irodalom
  Március 30-31-én az ELTE Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság konferenciát rendez Szabó Magda életművéről
 • A végzet városa: A debreceniség emlékezete Szabó Magda Kiálts, város! című drámájában (Tanulmány)

  2022. 03. 22.
  irodalom
  A tanulmány Szabó Magda Kiálts, város! című drámáját a debreceniséghez kapcsolódó emlékezeti sztereotípiák, toposzok alapján igyekszik újraértelmezni.
 • Herczeg Ákos: Visszatérés a nyelvbe (Könyvbemutató)

  2022. 01. 27., 17:00:00 — 2022. 01. 27., 17:00:00
  irodalom
  Ady Endre halálának évfordulóján Herczeg Ákos frissen megjelent tanulmánykötetének bemutatójával emlékezünk a költőre
 • Elefántfogó - Diákfogó? Könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés

  2022. 01. 19., 18:00:00 — 2022. 01. 19., 18:00:00
  irodalom
  Könyvbemutató és az irodalomtanítás lehetőségeiről szóló kerekasztal-beszélgetés az 55 X Ady című kötet megjelenése alkalmából
 • LEMMA / Lehetőségek a Mai Magyartanításban (Konferencia)

  2021. 11. 19., 14:00:00 — 2021. 11. 20., 17:30:00
  irodalom
  2021. november 19–20. között először kerül megrendezésre a LEMMA / Lehetőségek a Mai Magyartanításban konferencia. A konferencián a magyar irodalom és nyelvtan tanításának társadalmi helyzetéről, szakmai vonatkozásairól, elvárásokról való tapasztalatokat lehet megosztani egymással.
 • Győri L. János - Győri Katalin: Menekülők (Könyvbemutató)

  2021. 11. 17., 17:00:00 — 2021. 11. 17., 17:00:00
  irodalom
  A Reformáció 500 „Akikre nem volt méltó e világ” drámapályázat nyertes alkotása könyvformátumban nemrég látott napvilágot, ennek apropóján kerül sor a kötet bemutatására 2021. november 17-én, 17 órakor a Debreceni Református Kollégium Dísztermében.
 • Fenyő D. György: Útikalauz a vershez / Könyvbemutató (A Debreceni Irodalmi Napok programja)

  2021. 11. 10., 15:00:00 — 2021. 11. 10., 16:00:00
  irodalom
  A Debreceni Irodalomi Napok keretében Fenyő D. György Útikalauz a vershez című kötetéről a szerzővel beszélget Baranyai Norbert irodalomtörténész, középiskolai tanár
 • A református felekezeti oktatás múltja és jelene

  2021. 09. 22.
  irodalom
  A Református Tiszántúl 2021/1. számának szemléje az Alföld folyóirat online oldalán
 • Emlékezet és trauma Szabó Magda Béla-trilógiájában (Tanulmány)

  2021. 08. 11.
  irodalom
  A tanulmány azt vizsgálja, hogy a tatárjáráshoz és IV. Béla személyéhez kötődő emlékezeti narratívákat hogyan gondolja újra Szabó Magda drámatrilógiája.
 • Az áldozat reprezentációi Szabó Magda A macskák szerdája című drámájában (Tanulmány)

  2021. 08. 11.
  irodalom
  A tanulmány azt vizsgálja, hogy Szabó Magda drámája az áldozatiság eltérő jelentéseinek mozgósításával miként gondolja (alkotja) újra a Csokonai-per történéseit.
 • Nevelődés, beavatás, mese - Tamási Áron Ábel a rengetegben című regényének műfaji elemzése (Tanulmány)

  2021. 08. 11.
  irodalom
  A tanulmány a műfaji olvashatóság felől közelít Tamási Áron regényéhez, aminek megfelelőlen az elemzés a Bildungsroman, a mese és a beavatástörténet alapján vet számot az alkotás példázatos jelentéseivel.
 • Stúdióbeszélgetés a kötelező olvasmányokról

  2021. 02. 11.
  irodalom
  A debreceni Alföld Televízió Könyvespolc.On című, olvasást népszerűsítő magazinműsorában Papp Csilla Dr. Baranyai Norberttel és Csáki Benedekkel beszélget az iskolai kötelező olvasmányokról.
 • Szövegértés fejlesztése magyar nyelv- és irodalom órákon - Online konferencia

  2021. 02. 07., 21:15:00 — 2021. 02. 17., 21:15:00
  irodalom
  A Nemzeti Pedagógus Kar Magyar nyelv és irodalom tagozata ONLINE konferenciája
 • Debrecen reprezentációja Móricz Zsigmond műveiben (tanulmány)

  2020. 12. 01.
  irodalom
  A tanulmány azt vizsgálja, hogy egyrészt Móricz műveiben miként jelenik meg Debrecen és a debreceniség, másrészt pedig arra keresi a választ, hogy ezek a reprezentációk milyen módon kapcsolódnak az írói önértelmezésekhez az életmű legkülönbözőbb szövegeiben.
 • A szövegértelmezés mibenléte, az irodalomtanítás innovációja

  2020. 11. 26.
  irodalom
  Beszélgetés az irodalomtanítás aktuális kérdéseiről