Dr. Baranyai Norbert 42 éves
irodalom
Bemutatkozó

1978-ban születtem Debrecenben, itt végeztem középiskolai tanulmányaimat a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában, amit követően a Kossuth Lajos Tudományegyetem (ma: Debreceni Egyetem) magyar-történelem szakán diplomáztam 2001-ben. Az egyetem irodalomtudományi doktori iskolájában Görömbei András témavezetésével Móricz Zsigmond prózájáról írtam a doktori értekezésemet, amelyet 2007-ben védtem meg. 2010-től lettem a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben tanársegéd, 2018-tól pedig adjunktus: előadásaim, szemináriumaim elsősorban 20. századi és kortárs magyar irodalomtörténeti tárgyúak.

A doktori disszertációm könyvformában való megjelenését („…valóságból táplálkozik s mégis költészet”: Móricz Zsigmond prózájának újraolvasási lehetőségei, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2010.) követően továbbra is foglalkozom Móricz Zsigmond prózaművészetével: elsősorban regényeket, novellákat újraolvasó tanulmányokkal igyekszem feltérképezni a móriczi írásművészet modernségének sajátosságait. Az utóbbi években érdeklődésem egyre inkább a 20. század második felének magyar történelmi drámái felé fordult, mivel a hazai irodalomtudomány ez idáig viszonylag kevés figyelmet szentelt ezen szövegek alaposabb vizsgálatának. Leginkább az a kérdés foglalkoztat, hogy a történelmi múlt drámai reprezentációjában miképpen íródnak újra egy-egy történelmi eseményhez, szereplőhöz kötődő közösségi emlékezetnarratívák.

2000 óta középiskolai tanárként a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában tanítok magyart és történelmet. A folyamatos középiskolai tanári gyakorlat lehetőséget teremt arra, hogy az egyetemi tanárképzésben szakmódszertani kérdésekkel is foglalkozhassak.

Nős vagyok, három fiúgyermekem van.

Iskolák
Phd / dla, 2007. Debreceni Egyetem
Jelenlegi munkahely
Debreceni Egyetem, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Portfóliók (1)