Dr. Baranyai Norbert 43 éves
irodalom
Bemutatkozó

1978-ban születtem Debrecenben, itt végeztem középiskolai tanulmányaimat a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában, amit követően a Kossuth Lajos Tudományegyetem (ma: Debreceni Egyetem) magyar-történelem szakán diplomáztam 2001-ben. Az egyetem irodalomtudományi doktori iskolájában Görömbei András témavezetésével Móricz Zsigmond prózájáról írtam a doktori értekezésemet, amelyet 2007-ben védtem meg. 2010-től lettem a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben tanársegéd, 2018-tól pedig adjunktus: előadásaim, szemináriumaim elsősorban 20. századi és kortárs magyar irodalomtörténeti tárgyúak.

A doktori disszertációm könyvformában való megjelenését („…valóságból táplálkozik s mégis költészet”: Móricz Zsigmond prózájának újraolvasási lehetőségei, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2010.) követően továbbra is foglalkozom Móricz Zsigmond prózaművészetével: elsősorban regényeket, novellákat újraolvasó tanulmányokkal igyekszem feltérképezni a móriczi írásművészet modernségének sajátosságait. Az utóbbi években érdeklődésem egyre inkább a 20. század második felének magyar történelmi drámái felé fordult, mivel a hazai irodalomtudomány ez idáig viszonylag kevés figyelmet szentelt ezen szövegek alaposabb vizsgálatának. Leginkább az a kérdés foglalkoztat, hogy a történelmi múlt drámai reprezentációjában miképpen íródnak újra egy-egy történelmi eseményhez, szereplőhöz kötődő közösségi emlékezetnarratívák.

2000 óta középiskolai tanárként a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában tanítok magyart és történelmet. A folyamatos középiskolai tanári gyakorlat lehetőséget teremt arra, hogy az egyetemi tanárképzésben szakmódszertani kérdésekkel is foglalkozhassak.

Nős vagyok, három fiúgyermekem van.

Iskolák
Phd / dla, 2007. Debreceni Egyetem
Jelenlegi munkahely
Debreceni Egyetem, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Portfóliók (1)
Hírek, események
 • Stúdióbeszélgetés a kötelező olvasmányokról

  2021. 02. 11.
  irodalom
  A debreceni Alföld Televízió Könyvespolc.On című, olvasást népszerűsítő magazinműsorában Papp Csilla Dr. Baranyai Norberttel és Csáki Benedekkel beszélget az iskolai kötelező olvasmányokról.
 • Szövegértés fejlesztése magyar nyelv- és irodalom órákon - Online konferencia

  2021. 02. 07., 21:15:00 — 2021. 02. 17., 21:15:00
  irodalom
  A Nemzeti Pedagógus Kar Magyar nyelv és irodalom tagozata ONLINE konferenciája
 • Debrecen reprezentációja Móricz Zsigmond műveiben (tanulmány)

  2020. 12. 01.
  irodalom
  A tanulmány azt vizsgálja, hogy egyrészt Móricz műveiben miként jelenik meg Debrecen és a debreceniség, másrészt pedig arra keresi a választ, hogy ezek a reprezentációk milyen módon kapcsolódnak az írói önértelmezésekhez az életmű legkülönbözőbb szövegeiben.
 • A szövegértelmezés mibenléte, az irodalomtanítás innovációja

  2020. 11. 26.
  irodalom
  Beszélgetés az irodalomtanítás aktuális kérdéseiről