Kelemen Zénó 51 éves
képzőművészet

Bemutatkozó

Kelemen Zénó a természetesség érzetével, a természeti jelenségek emlékeivel, az organikusság jellegével hangsúlyosan áthatott, de a mesterségesség, a geometria, a struktúra logikája által is árnyalt, a klasszikus szobor-tárgy-státust és konvencióit szilárdan őrző alkotásai a kortárs magyar szobrászat e mindeddig erőtlen plasztikai kifejezésének éltetői és kiteljesítői.
Alkotásainak különössége és egyéni karaktere minden bizonnyal ebben a kettősségben: az eredendő organikusság és az azt színező-módosító-átformáló mesterségesség, a tudatos-logikus formarend együttes jelenlétében rejlik. A művek központi motívumai a szalagszerű elem és ennek egy-egy hajlat vagy áttörés-kulminációja általi testté alakulása, a sík és a sík megbomlása-megmozdulása, térbe fordulása, a hullám, a hullámzás, a megcsavarodás, a spirális-örvénylés, az illuzionisztikus formamozdulás és formamozdulás-elhalás. A motívumok mindenkor fegyelmezetten összefogott, egységes, a részletezést kerülő, izgalmas, fokozatosan, a nézetek változtatásával feltáruló formarendbe szervezettek.

A tervezett ösztöndíjas alkotói-kutatói program (részlet)

A tér és/vagy a hely több egymással összefüggő, egymásba átvezető szegmentumból tevődik össze. Ezek egyike a pillantásban adott látvány, amely az aktuális érzéki-észleleti kép, de van egy átfogóbb, meghatározhatatlan kiterjedésű, a pillantással nem kijelölhető tér is, amely közös háttérként vesz körbe bennünket és figyelmünk tárgyát, az általunk aktuálisan észlelt dolgot, teret. Habár a látásunk centrumában a figyelmünket éppen lekötő dolog vagy jelenség áll, ez a koncentrikus körökben egyre táguló tér mind átfogóbb egységként vesz körbe bennünket, s ennek a térnek a középpontjában mindig mi állunk. A tér helyek minden irányban kiterjedő hálózatként működik. Az egyes helyek sajátossága, hogy bár más helyek által övezett, nincs mindig állandó, jól érzékelhető határa, és hogy mint komplex kiterjedés, önmagát jeleníti meg. 

Iskolák
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Jelenlegi munkahely
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Portfóliók (1)
 • Portfolió

  2018.10.15 06:38:27

  Szakmai munkásság bemutatása
Hírek, események
 • Embermentők emlékmű avatása

  2021. 04. 25., 18:38:00 — 2021. 04. 25., 18:38:00
  képzőművészet
  Embermentők emlékmű online avatása
 • XII. kerület II. világháborús áldozatok emlékmű pályázati anyaga

  2021. 04. 25.
  képzőművészet
  A Hegyvidék Önkormányzat a közelmúltban pályázatot írt ki azzal a céllal, hogy emléket állítson a második világháború XII. kerületi civil és katonai áldozatainak.
 • Trianon emlékmű pályázat

  2020. 12. 09.
  képzőművészet
  A nyers betonfalon futó, a volt és a jelenlegi országhatár nyomvonalát követő kontúrvonal, a felületből kézi véséssel eltünteti a béke diktátum által elszakított országrészek megyéit, városait. A kivésés aktusa egyrészről utal a győztesek romboló, sem az igazságosságot.......
 • Szorobán látványterv

  2020. 12. 09.
  képzőművészet
  A szorobán az abakusz család egyik tagja. Az abakuszok a számok és a számolás ábrázolására való eszközök. Legtöbbször keretbe foglalt, függőleges tengelyekre fűzött apró tárgyak helyváltoztatásával történik a számok ábrázolása és a műveletvégzés.
 • Embermentők emlékmű avatása

  2020. 11. 05.
  képzőművészet
  Történelmi emlékezetünk szegmentálódik, egyre töredezettebbé válik, és a mediatizált világunk révén megváltozik a viszonyunk hozzá. Identitás, emlékezet, örökség: korunk kulcsfogalmai, a kultúra új változatának megjelenési formái.
 • Pillangó szobor Zuglóban

  2020. 01. 22.
  képzőművészet
  Felavatták a Pillangó park rekontstrukciójához kapcslódó Pillangó szobrot.
 • Tutaj-Sympozsion Kelemen Zénó szobra a Szépművészti Múzeum Antik Gyűjteményében

  2019. 05. 21.
  képzőművészet
  Tavaly év végén újra nyílt a Szépművészeti Múzeum és benne az Antik gyűjtemény újra rendezett állandó kiállítása, központi terében egy szinte lebegő kortárs gesztussal, amire azért le lehet ülni és ki lehet magunkat pihenni.
 • Élő MúzeumCafé - Kerekasztal beszélgetés a hagyományok továbbélése és a kortárs megjelenéséről

  2019. 02. 14., 18:30:00 — 2019. 02. 14., 18:30:00
  képzőművészet
  A beszélgetés Élő MúzeumCafé program keretén belül, a MúzeumCafé című lap és a Szépművészeti Múzeum közös szervezése. A beszélgetést Gréczi Emőke főszerkesztő vezeti, témája pedig az új Szépművészeti Múzeum tematikus kiállításai mellett az Antik hagyományok továbbélése és a kortárs megjelenése.
 • Kortárs plasztika az Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményében.

  2018. 12. 03.
  képzőművészet
  Az újra nyitott Szépművészeti Múzeum új Antik kiállításnak központi termében a nézők használatba vették Tutaj című kortárs szobor-bútort.