Hajós-Baku Eszter Judit 36 éves
művészetelmélet
Bemutatkozó

Hajós-Baku Eszter Ph.D

Művészettörténész, műemlékvédelmi szaktanácsadó. 2002-2008 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán művészettörténet-magyar nyelv-, és irodalom, latin szakon tanult. Itt 2009-ben diplomázott művészettörténészként. 2010-ben felvételt nyert a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karára a Csonka Pál Doktori Iskolába. Kutatásait az Építészettörténeti és Műemléki Tanszéken folytatta Dr. habil Krähling János témavezetése mellett. 2014-2016 között a Tanszék Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzésének hallgatója, ahol 2016-ban műemlékvédelmi szaktanácsadóként diplomázott. 2013-tól az Építészettörténeti Rajztár feldolgozásában tevékeny szerepet vállalt a Tanszék tudományos segédmunkatársaként 2018-ig. 2014 óta az Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatalában pályázati referensként, projekt menedzserként dolgozik. Doktori fokozatát 2019-ben szerezte meg.

Angol, olasz és latin nyelvekből rendelkezik nyelvvizsgával. Kutatási tevékenységéhez kapcsolódva 2010 óta számos egyéni, kutatói ösztöndíjat nyert, s vett részt elsősorban tanszéki, kari pályázatok megírásában, lebonyolításában. Ezalatt az idő alatt 5 alkalommal nyert alkotói támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól, kétszer kapott különdíjat a székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány pályázatán. 2016-2017 között a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjat, majd egy év múlva az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíját nyerte el, s közben kutatói pályázatot nyert a Reformáció Emlékévhez kapcsolódóan. Rövid tanulmányút keretén belül külföldi ösztöndíjjal kutatott Olaszországban, Törökországban, Szlovákiában. Összesen 39 folyóiratcikk és tanulmány szerzője, melyből 21 önálló munka, 18 pedig társszerzőkkel folytatott együttműködés eredményeként jött létre. Cikkei külföldi és hazai folyóiratokban jelentek meg

Iskolák
Phd / dla, 2019. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Jelenlegi munkahely
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Portfóliók (1)
  • Publikációs lista

    2020.06.30 10:06:37

    Kutatói pályázat esetében az eddigi kutatási eredmények tudományos publikációkban való megjelenését tekintem portfóliónak, amely hiteles képet nyújt az...