Dr. Dergez-Rippl Dóra
művészetelmélet
Bemutatkozó

Graduális és doktori filozófiai tanulmányaimat a PTE-n végeztem, állami ösztöndíjjal. Jelenleg a PTE-KPVK adjunktusa és a Pécsi Filozófia Doktori Iskola oktatója vagyok, kurzusaim témája filozófia, irodalomelmélet, kutatásmódszertan. Művészetelméleti és művészetpszichológiai kutatásaim elméleti alapját olyan általános kurrens kérdések adják, mint az eszme- és művészettörténeti szempontból jelentős műalkotások filozófiai hátterének és értelmezési keretének elméleti hasonlósága, a kortárs kultúrelméleti kutatások transzdiszciplináris evidenciái, vagy az egyes kultúrák lokális jellegzetességeinek alapvető szerepe a műalkotói és műértelmezési folyamatokban. A művészi szelekció alkotásmódszertani szempontjai (stílus- és témaválasztás), a műalkotás befogadási folyamatának rejtett kommunikációs elemei (a közönség és rajongótábor kialakulása, illetve a „kedvenc” műalkotás kérdése), de mindenekelőtt a hagyományőrzés kulturális szükségszerűségének kérdése a művészetben, a 21. század technicizáló kultúraértelmezési irányzatai közepette is erős meghatározói a művészi értékteremtés-értelmezési kísérleteknek. Éppen ezért azt vallom, hogy az értékőrzést nem tekinthetjük a művészi alkotás és a művészet társadalmi interakciós folyamatait kísérő, járulékos tulajdonságnak, hanem épp ellenkezőleg: feltételeznünk kell, hogy az érték minden művészi (rész)folyamat elvitathatatlan alkotóeleme. Kutatásaimban ebből az elméleti alappozícióból vizsgálom az értékteremtő kultúraértelmezés művészetelméleti elemeinek hagyománytörténeti jelentőségét, különös tekintettel a kortárs magyar alkotó- és képzőművészetre, azon belül Gerzson Pál festőművész gazdag elméleti háttérrel rendelkező, kivételes életművére. 

Iskolák
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Jelenlegi munkahely
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Portfóliók (1)
Hírek, események
 • "Egy rezdület, mely elpörög" - Gerzson Sarolta fotókiállítása a dunaharaszti Laffert Kúriában

  2023. 10. 07., 17:00:00 — 2023. 11. 07., 17:00:00
  művészetelmélet
  Gerzson Sarolta fotóiból nyílik tárlat 2023. október 7-én a Laffert Kúriában, Dunaharasztiban. Gerzson Pál leányának képei édesapja fényészleleteit idézik. Természetszemlélődő ő is, szeme a víz, a levegő és a fény nagyon is komoly játékának melankóliáját a lelki hatásokra absztrahálva adja vissza.
 • "Biztos, hogy van egy Teremtő - Gerzson Pál művészi bölcsessége" című tanulmányom az Országút 2023. július 28-i számában olvasható.

  2023. 07. 28.
  művészetelmélet
  "Biztos, hogy van egy Teremtő - Gerzson Pál művészi bölcsessége" című tanulmányom az Országút 2023. július 28-i számában olvasható.
 • Összefoglaló írás a Gerzson-kiállításról

  2023. 05. 04.
  művészetelmélet
  Gerzson portrégyűjteményének tárlatát három kurátor jegyzi: Füzes Gergely és Kecskés András festőművészek, valamint Dergez-Rippl Dóra filozófus, az MMA ösztöndíjas kutatója. A kiállításról írt összefoglaló az Országút folyóirat május 4-i számában jelent meg.
 • A portréfestő Gerzson - kiállítás a Kőrösi Galériában

  2023. 04. 18., 18:00:00 — 2023. 05. 10., 18:00:00
  művészetelmélet
  A magyar piktúra történetében egyedülálló az a portrégyűjtemény, amelyet2023. április 18-tól láthatnak az érdeklődők a Kőrösi Galériában. Gerzson Pál műveit azt absztrakt formavilág jellemzi, mégis visszatért a figurális ábrázoláshoz, és közel száz portrét készített barátairól.
 • Gerzson Pál geometriai absztrakciói az egyetemi oktatásban

  2023. 04. 04.
  művészetelmélet
  Gerzson Pál festőművész a geometriai absztrakció felé fordulva alakította ki egyedülálló, szín- és formaharmóniákon alapuló konstruktív művészeti stílusát. Ezt egy egyetemi tananyag keretében dolgoztuk fel a PTE-KPVK tanító szakos hallgatóival.
 • "Hagyománytisztelet és művészi értékteremtés - Gerzson Pál művészetpedagógiájáról" című elméleti tanulmány

  2022. 12. 05.
  művészetelmélet
  Gerzson Pál művészetpedagógiáját bemutató tanulmányom a Miskolci Egyetem legújabb pedagógiai tanulmánykötetében jelent meg 2022. decemberében.
 • „Similia similibus cognoscuntur” – Az archetípusos gondolkodás jelentősége a művészi nevelésben - konferenciaelőadás, PPKE-BTK

  2022. 11. 25., 09:58:00 — 2022. 11. 25., 09:58:00
  művészetelmélet
  „A hasonlókat hasonlók ismerik meg” – mottó segítségével és (többek közt) Gerzson művészetpedagógiai példáján keresztül arra szeretnék rávilágítani, hogy a művészi ízlésformálás tanulható, mert a művészet korokon átívelő, örök értékeket közvetít, amelyeket felismerve saját magunkra ismerhetünk.
 • Barcsay anatómiája - A végiggondolt formák jelentősége a képzőművészetben - konferenciaelőadás, SOTE-MTA

  2022. 11. 17., 10:30:00 — 2022. 11. 17., 10:30:00
  művészetelmélet
  Barcsay művészi anatómiája abból indul ki, hogy a művész számára a test elsősorban látvány, ezért az anatómiát az élő modell felől magyarázza, és az összefüggéseket elgondolja. Előadásomban bemutatom, hogyan örökíti tovább mindezt a híres Barcsay-tanítvány: Gerzson Pál.
 • Kuratóriumi tagság - Gerzson Pál Művészeti Alapítvány

  2022. 05. 29.
  művészetelmélet
  A Gerzson Pál Művészeti Alapítvány megtisztelő felkérését elfogadva 2022. május 29-től az Alapítvány kuratóriumi tagja lehetek.
 • Kutatási beszámoló a Gerzson Pál Művészeti Alapítvány kuratóriumi tagjai számára

  2022. 05. 29.
  művészetelmélet
  A Gerzson Pál Művészeti Alapítvány megtisztelő felkérésére kuratóriumi ülésükön beszámoltam ösztöndíjas munkámról. Ismertettem Gerzson-kutatásom főbb elméleti irányait és háttéranyagát, valamint az eddigi eredményeket (konferencia-részvételek, publikációk).
 • Létmagyarázó művészet - a "festői magatartás" gerzsoni eszményéről - Konferenciaelőadás

  2022. 05. 26.
  művészetelmélet
  Előadásomban művészetelméleti fogalmak alapján, valamint tanítványok, barátok visszaemlékezéseinek segítségével bemutattam a művészi tevékenység jellemformáló lehetőségeinek Gerzson Pál által képviselt gyakorlatát.
 • "Miatta jobban hiszünk a bölcsesség és derű erejében..." - Gerzson Pál harmóniái. Előadás a Filozófia Doktori Iskola ünnepi konferenciáján

  2022. 05. 06.
  művészetelmélet
  A PTE-Filozófia Doktori Iskola konferenciáján tartott előadásomban a Gerzson Pál által képviselt, bölcsességgel párosul művészi harmónia-jelenséget vizsgáltam, amely egyrészt saját művészetéből, másrészt művészpedagógiai karakteréből magyarázható.
 • Gerzson Pál és a kortárs gyermekirodalom

  2022. 04. 05.
  művészetelmélet
  Gerzson Pál képeinek egyik jellemzője a játékosság. Ez figurális megoldásokban, színkavalkádokban és tematikusan egyaránt megmutatkozik. Ez utóbbira példa a Puli-sorozat, amelyet a PTE-KPVK pedagógusképzésének "Gyermekirodalom"-kurzusán a meseírás gyakorlati feladatához használtam.
 • Régivel tanítani az újat - A művészeti nevelés értékteremtő lényege Gerzson Pál művészetpedagógiájában (konferenciaelőadás)

  2022. 02. 04., 11:45:00 — 2022. 02. 04., 12:00:00
  művészetelmélet
  Előadásomban az absztraháló alkotás antropológiai határait, illetve az újítás és hagyomány egymást megalapozó művészi gyakorlatát vizsgálom Gerzson Pál festőművész létmagyarázó művészetének, és az emögött rejlő „festői magatartás” komplex művészetpedagógiai gyakorlatának ismertetésével.
 • AI, Art and Consciousness – Metatheories of Algorythmic Creativity

  2021. 11. 24., 15:50:00 — 2021. 11. 24., 15:55:00
  művészetelmélet
  While in the process of thinking about thinking we use our past-experiences, in AI-researches we face with totally new intellectual situations. I would like to show that it is not so easy to step out from our metaphorical thinking even while working with technologies.
 • Digitális tekintet - A mesterséges művészet evolúciós korlátai

  2021. 11. 18., 13:15:00 — 2021. 11. 18., 13:35:00
  művészetelmélet
  Előadásom a SOTE Tudomány Hónapja alkalmából rendezett konferencia keretei között kerül megtartásra. A konferencia mottója: Értékmentés és innováció a tudományban. Művészetelméleti előadásom a mesterséges művész (festő) alkotótevékenységének evolúciós korlátait vizsgálja.
 • Mesterséges intelligencia és művészet: kreativitás, improvizáció, egyéni stílus

  2021. 11. 06., 13:15:00 — 2021. 11. 06., 14:45:00
  művészetelmélet
  Az előadás a Pécsi Filozófia Doktori Iskola Tanulmányi Napja keretén belül kerül megtartásra. A téma a legfontosabb kortárs művészetelméleti kérdéseket tárgyalja, és a vizuális művészeteket kutatók számára hasznos elméleti konklúziók megfogalmazását segítik.
 • A mitológia paradoxona - az önértelmezés kulturális gyökereiről

  2021. 11. 04., 15:00:00 — 2021. 11. 04., 15:10:00
  művészetelmélet
  Az előadásra a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából kerül sor, a Széchenyi Egyetemen, a XXV. Apáczai-Napok rendezvénysorozat keretein belül. A konferencia mottója: "A múltból táplálkozó jövő - Hagyomány és fejlődés".
 • A teremtő inspiráció szemléleti közege - a múzeumi élmény jelentősége a személyiségfejlődésben

  2021. 09. 01.
  művészetelmélet
  2021. szeptemberében egy művészetelméleti tanulmányom jelent meg a múzeumi élmény témakörében, a VIII. Országos, és IV. Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferenciához kapcsolódóan. A kötet Az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárságának támogatásával készült.