Dr. Dergez-Rippl Dóra
művészetelmélet
Bemutatkozó

Graduális és doktori filozófiai tanulmányaimat a PTE-n végeztem, állami ösztöndíjjal. Jelenleg a PTE-KPVK adjunktusa és a Pécsi Filozófia Doktori Iskola oktatója vagyok, kurzusaim témája filozófia, irodalomelmélet, kutatásmódszertan. Művészetelméleti és művészetpszichológiai kutatásaim elméleti alapját olyan általános kurrens kérdések adják, mint az eszme- és művészettörténeti szempontból jelentős műalkotások filozófiai hátterének és értelmezési keretének elméleti hasonlósága, a kortárs kultúrelméleti kutatások transzdiszciplináris evidenciái, vagy az egyes kultúrák lokális jellegzetességeinek alapvető szerepe a műalkotói és műértelmezési folyamatokban. A művészi szelekció alkotásmódszertani szempontjai (stílus- és témaválasztás), a műalkotás befogadási folyamatának rejtett kommunikációs elemei (a közönség és rajongótábor kialakulása, illetve a „kedvenc” műalkotás kérdése), de mindenekelőtt a hagyományőrzés kulturális szükségszerűségének kérdése a művészetben, a 21. század technicizáló kultúraértelmezési irányzatai közepette is erős meghatározói a művészi értékteremtés-értelmezési kísérleteknek. Éppen ezért azt vallom, hogy az értékőrzést nem tekinthetjük a művészi alkotás és a művészet társadalmi interakciós folyamatait kísérő, járulékos tulajdonságnak, hanem épp ellenkezőleg: feltételeznünk kell, hogy az érték minden művészi (rész)folyamat elvitathatatlan alkotóeleme. Kutatásaimban ebből az elméleti alappozícióból vizsgálom az értékteremtő kultúraértelmezés művészetelméleti elemeinek hagyománytörténeti jelentőségét, különös tekintettel a kortárs magyar alkotó- és képzőművészetre, azon belül Gerzson Pál festőművész gazdag elméleti háttérrel rendelkező, kivételes életművére. 

Iskolák
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Jelenlegi munkahely
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Portfóliók (1)
Hírek, események
 • "Miatta jobban hiszünk a bölcsesség és derű erejében..." - Gerzson Pál harmóniái. Előadás a Filozófia Doktori Iskola ünnepi konferenciáján

  2022. 05. 06.
  művészetelmélet
  A PTE-Filozófia Doktori Iskola konferenciáján tartott előadásomban a Gerzson Pál által képviselt, bölcsességgel párosul művészi harmónia-jelenséget vizsgáltam, amely egyrészt saját művészetéből, másrészt művészpedagógiai karakteréből magyarázható.
 • Gerzson Pál és a kortárs gyermekirodalom

  2022. 04. 05.
  művészetelmélet
  Gerzson Pál képeinek egyik jellemzője a játékosság. Ez figurális megoldásokban, színkavalkádokban és tematikusan egyaránt megmutatkozik. Ez utóbbira példa a Puli-sorozat, amelyet a PTE-KPVK pedagógusképzésének "Gyermekirodalom"-kurzusán a meseírás gyakorlati feladatához használtam.
 • Régivel tanítani az újat - A művészeti nevelés értékteremtő lényege Gerzson Pál művészetpedagógiájában (konferenciaelőadás)

  2022. 02. 04., 11:45:00 — 2022. 02. 04., 12:00:00
  művészetelmélet
  Előadásomban az absztraháló alkotás antropológiai határait, illetve az újítás és hagyomány egymást megalapozó művészi gyakorlatát vizsgálom Gerzson Pál festőművész létmagyarázó művészetének, és az emögött rejlő „festői magatartás” komplex művészetpedagógiai gyakorlatának ismertetésével.
 • AI, Art and Consciousness – Metatheories of Algorythmic Creativity

  2021. 11. 24., 15:50:00 — 2021. 11. 24., 15:55:00
  művészetelmélet
  While in the process of thinking about thinking we use our past-experiences, in AI-researches we face with totally new intellectual situations. I would like to show that it is not so easy to step out from our metaphorical thinking even while working with technologies.
 • Digitális tekintet - A mesterséges művészet evolúciós korlátai

  2021. 11. 18., 13:15:00 — 2021. 11. 18., 13:35:00
  művészetelmélet
  Előadásom a SOTE Tudomány Hónapja alkalmából rendezett konferencia keretei között kerül megtartásra. A konferencia mottója: Értékmentés és innováció a tudományban. Művészetelméleti előadásom a mesterséges művész (festő) alkotótevékenységének evolúciós korlátait vizsgálja.
 • Mesterséges intelligencia és művészet: kreativitás, improvizáció, egyéni stílus

  2021. 11. 06., 13:15:00 — 2021. 11. 06., 14:45:00
  művészetelmélet
  Az előadás a Pécsi Filozófia Doktori Iskola Tanulmányi Napja keretén belül kerül megtartásra. A téma a legfontosabb kortárs művészetelméleti kérdéseket tárgyalja, és a vizuális művészeteket kutatók számára hasznos elméleti konklúziók megfogalmazását segítik.
 • A mitológia paradoxona - az önértelmezés kulturális gyökereiről

  2021. 11. 04., 15:00:00 — 2021. 11. 04., 15:10:00
  művészetelmélet
  Az előadásra a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából kerül sor, a Széchenyi Egyetemen, a XXV. Apáczai-Napok rendezvénysorozat keretein belül. A konferencia mottója: "A múltból táplálkozó jövő - Hagyomány és fejlődés".
 • A teremtő inspiráció szemléleti közege - a múzeumi élmény jelentősége a személyiségfejlődésben

  2021. 09. 01.
  művészetelmélet
  2021. szeptemberében egy művészetelméleti tanulmányom jelent meg a múzeumi élmény témakörében, a VIII. Országos, és IV. Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferenciához kapcsolódóan. A kötet Az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárságának támogatásával készült.