Dr. Kasza Péter 48 éves
irodalom
Bemutatkozó

Kasza Péter vagyok, Szegeden végeztem, latin és történelem szakon. Jelenleg az SZTE Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszékének tanszékvezető docense, egyben a Neolatin Doktori program vezetője vagyok. Fő kutatási területem a kora újkori latin nyelvű irodalom, azon belül is elsősorban a történetírás. Doktori disszertációmat a mohácsi csata első számú krónikásának, Brodarics Istvánnak életművéből írtam és védtem meg 2008-ban summa cum laude minősítéssel. Kritikai kiadásban adtam közre Brodarics levelezését (2012), disszertációm könyvvé érlelt változata pedig 2015-ben jelent meg. Rendszeresen fordítok latinból magyarra. A Bethlen-kiadáshoz kapcsolódóan két alkalommal (2008-ban és 2009-ben) is sikerült elnyernem a szakmai rangot is jelentő Babits Mihály Műfordítói Ösztöndíjat.

Wolfgang Laziusról szóló akadémiai doktori disszertációmat 2022 májusában adtam be. 2021 december óta vezetem az OSZK és az SZTE együttműködésében létrejött Kulcsár Péter Historiográfiai Kutatócsoportot, mely kifejezetten 15-17. századi történeti szövegek vizsgálatára alakult kutatói közösség.

Kutatási profilomhoz szorosan illeszkedik a Bethlen-kiadásban való közreműködésem. Bethlen Farkas (1639-1679) az erdélyi történetírás szintézisteremtő alakja, akinek hatalmas, terjedelmében Bonfiniével vetekedő történeti kompilációját Benkő József adta közre a 18. század végén hat kötetben. 2003 óta veszek részt a 3000 oldalas mű fordításában, melyből eddig öt kötet szövege jelent meg magyarul. MMA-ösztöndíjasként az utolsó, az 1604-1609 közti évek eseményeit tartalmazó, súlypontilag a Bocskai-felkelés történetét elbeszélő kötet lefordításával a Bethlen-kiadás befejezése a célom. A sikeres befejezés esetén az MMA támogatásával a kora újkori erdélyi történetírás egyik legnagobb szabású és sokat hivatkozott műve válik teljes egészében hozzáférhetővé a hazai és határom túli magyar olvasóközönség számára is.

Iskolák
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Jelenlegi munkahely
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.