Bátori István 32 éves
zeneművészet
Bemutatkozó

Bátori István, Bolognában élő orgonaművész vagyok. Alapfokú főiskolai diplomámat a würzburgi Hochschule für Musik egyházzene/orgona szakán szereztem 2015-ben Prof. Christoph Bossert tanítványaként. Ezt követően a bolognai Conservatorio G. B. Martini intézményben csembalót és klavikordot oktattam asszisztens professzorként. 2016-tól 2018-ig a ferrarai Conservatorio Girolamo Frescobaldi-n Francesco Tasini professzor tanítványául szegődtem, és cum laude elismeréssel végeztem el az orgona mesterszakot. Diplomamunkámat a magyar vonatkozású, Velencében nyomtatott későreneszánsz orgonaiskola, az Il Transilvano elemzéséből írtam olaszul. Az MMA ösztöndíj program keretében folytatom a fent említett értekezéssel kapcsolatos munkát, melynek tartalmát magyar nyelven fogom elérhetővé tenni. Célom egy két kötetből és hangfelvételből álló publikáció. Első kötete Girolamo Diruta szerzetes és zeneszerző (1550 körül–1625) Il Transilvano (Velence, Giacomo Vincenti, [Első rész] 1593, Második rész 1609) című orgonaiskola magyar fordítását, valamint egy általam írt tanulmányt tartalmaz, mely Diruta művét elemzi. A második kötet az Il Transilvano-ban szereplő zeneművek (toccaták, ricercare-ok, canzone-k és egyházi darabok) hiteles, modern kottaképbe való átültetését tartalmazza, praktikus okokból kifolyólag különálló könyv formájában. Munkám zárásaként, e zeneművekből hangfelvételt szeretnék készíteni egy bolognai reneszánsz kori orgonán, amely a könyv csatolmányaként meghallgatható lesz. Nekünk, magyaroknak különösen értékes ez a mű, hiszen ahogy a cím is utal rá, Erdély fejedelmének, Báthori Zsigmondnak lett ajánlva, aki hiteles forrásokkal bizonyíthatóan maga is játszott orgonán, valamint gyulafehérvári udvarán kiemelkedő olasz zeneszerzők és zenészek szolgáltak.

Iskolák
Egyetem (ma), 2018. Conservatorio Girolamo Frescobaldi, Ferrara
Jelenlegi munkahely
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Portfóliók (1)
 • Portfólió 2021

  2021.08.26 04:51:22

  Portfólióm a Magyar Művészeti Akadémia pályázatához készült, melyben bemutatom az elmúlt években elért művészi sikereimet.
Hírek, események
 • Claudio Merulo da Correggio – Diruta mestere

  2022. 12. 12.
  zeneművészet
  Az MMA ösztöndíj program segítségével megjelenő könyv új fejezete Claudio Merulo pályafutását és életművét ismerteti
 • Az Il Transilvano két részében szereplő zeneszerzők bemutatása, a XVI. századi velencei zenei ízlés fejlődése a reneszánsz kor végéig

  2022. 11. 28.
  zeneművészet
  Az MMA ösztöndíj keretében formálódó könyv új fejezete, késő reneszánsz kori zeneszerzők bemutatásával foglalkozik.
 • Girolamo Diruta élete

  2022. 08. 15.
  zeneművészet
  Bár mindmáig keveset lehet tudni az Il Transilvano szerzőjéről, a fennmaradt feljegyzések és levelek azonban egy izgalmas életpályát világítanak meg.
 • Az Il Transilvano, Dialogo jelentősége más korabeli didaktikai tanulmányok fényében; kortársak hivatkozásai Dirutával és művével kapcsolatban

  2022. 08. 13.
  zeneművészet
  Az Il Transilvano dialógus, a későreneszánsz és a barokk kor fordulópontján íródott zenei értekezések kontextusában.
 • Összefoglaló a Seconda Parte del Transilvano (1609) harmadik fejezetének tartalmához

  2022. 04. 08.
  zeneművészet
  Girolamo Diruta a modális hangnemekről
 • Összefoglaló a Seconda Parte del Transilvano (1609) második fejezetének tartalmához

  2022. 03. 31.
  zeneművészet
  „AZ ERDÉLYI / DIALÓGUS / Amely a többszólamúság művészetét tárgyalja billentyűs hangszereken, tartalmazza továbbá az általános és megfigyelt ellenpont szabályának rövid és egyszerű bemutatását.”
 • Girolamo Diruta intelmei orgonaátiratok elkészítéséhez (1609)

  2022. 03. 23.
  zeneművészet
  Az Il Transilvano 1609-ben kiadott második részét Girolamo Diruta (1546 körül-1624/25) az 1593-ban megjelent első rész kiegészítésének szánta, és így a történelemben először világra jött egy olyan kétrészes billentyűs tankönyv, mely által bárkiből kiváló orgonista, vagy csembalista válhatott.
 • Az "Il Transilvano" című reneszánsz kori orgonaiskola második részének fordítása

  2022. 03. 10.
  zeneművészet
  A híres orgonaiskolának a folytatása fontos elméleti kérdésekkel foglalkozik. Ez a mű kiegészíti az 1593-ban kiadott első rész anyagát, és segítségével a kor orgonistája minden szükséges mesterségbeli tudást magévá tehetett.
 • Az 1593-ban kiadott orgonaiskola magyar fordítása. Harmadik rész.

  2021. 12. 14.
  zeneművészet
  Girolamo Diruta, az Erdélyi című orgonaiskolában pontos leírást ad korának zenei gyakorlatáról. Megtanítja az ujjrendeket, a zenei díszítéseket és a többszólamú darabok partitúrából orgonakottába való átírását és eljátszását.
 • Girolamo Diruta: Az Erdélyi

  2021. 11. 30.
  zeneművészet
  Az 1593-ban kiadott orgonaiskola magyar fordítása. Második rész.
 • Girolamo Diruta: Az Erdélyi

  2021. 11. 08.
  zeneművészet
  Az 1593-ban kiadott orgonaiskola magyar fordítása. Első rész.