Jávorkai Ádám
zeneművészet

Bemutatkozó

Korunkban a zenei kifejezésmód egyre nagyobb hangsúlyt kap, ennek köszönhetően a művészetelmélet ezzel foglalkozó ága az elmúlt évszázadban óriási fejlődésnek indult és mindez már az oktatásmódszertan területén is megmutatkozik. Az alkotások élővé tétele a művészi mondanivaló befogadhatóságát szolgálja, így a műalkotások megjelenésének színtereire szakosodott a művészetpedagógia is, majd ezek a szakágak, a múzeumpedagógia, a színházpedagógia, és a koncertpedagógia elindultak a professzionalizálódás útján és váltak mára a tudományos megközelítés tárgyává. Ennek a fejlődési folyamatnak személyesen is részese lehettem mind az előadóművészi előmenetelem, mind pedig a pedagógiai munkám során, megtapasztaltam a koncertpedagógia kialakulását, átéletem annak fontosságát és megtapasztaltam a hiányát. Mindez arra inspirált, hogy saját tapasztalataim alapján az évek során kialakítsam azt az optimális előadásmódot, amelyen keresztül egyértelműen tolmácsolhatók a zeneművek, biztosítva van a közönség számára a befogadás és mindennek a technikai háttere, módszertana is megfogható és ebből eredően átadhatóvá válik. A testvéremmel és kollégámmal közösen művészeti pályánk során kifejlesztettük egy a hagyományos, kottahű előadóművészeten nyugvó, mégis alternatív zenei előadóművészeti módszert, amelyet már hosszú évek óta sikerrel alkalmazunk a fellépéseink során és rendszeresen adunk át a világ legkülönbözőbb pontján tartott mesterkurzusokon a leendő zeneművészeknek. Pályázatom legfőbb célja, hogy a magyar kortárs zenekultúra gyümölcseinek népszerűsítésével párhuzamosan kutassam és dokumentáljam a gordonka hangszeres technika és előadóművészeti újítások alakulását a kortárs zeneművek által felvetett zeneművészeti kihívásokból fakadóan, egyben a kamarazenélés egy nagy hagyománnyal bíró és méltán népszerű formációja, a zongora-hegedű-gordonka trió számára eredeti kortárs művek megszületését szorgalmazzam.

Iskolák
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Jelenlegi munkahely
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.