A Ferences iskoladrámák II–III. kötetének (Csíksomlyói passiójátékok, 1740–1750; 1751–1762; Régi Magyar Drámai Emlékek, 6/2–3. Balassi Kiadó, Budapest, 2021.) bemutatója

2022. 08. 17., 19:19:00 — 2022. 08. 17., 19:19:00
művészetelmélet
Csíkszereda, Kájoni János Megyei Könyvtár
Az 1750 és 1762 közötti csíksomlyói passiójátékok szövegkiadását a Régi Magyar Dráma Kutatócsoport a drámák keletkezései helyén mutatta be 2022. június 20-án. Eseményajánló a könyvtár honlapján: https://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/esd/2022-06-20

A Ferences iskoladrámák II–III. kötetének (Csíksomlyói passiójátékok, 1740–1750; 1751–1762; Régi Magyar Drámai Emlékek, 6/2–3. Balassi Kiadó, Budapest, 2021.) bemutatója, Kájoni János Megyei Könyvtár előadóterme, Csíkszereda, 2022. június 20. hétfő, 17.00 órától:

A Ferences Ferences iskoladrámák II. és III. kötete a Csíksomlyón 1740–1750 között, továbbá az 1751–1762 között bemutatott nagypénteki passiójátékok kritikai kiadását tartalmazza. E passiójátékok a tömegeket vonzó magyar nyelvű színjátszás bölcsőjének tekinthetők. Jézus Krisztus szenvedéstörténetét bibliai és késő középkori eredetű apokrif jelenetekkel, valamint allegorikus szereplőket felvonultató moralitás-szcénákkal és a korabeli színjátszó diákoknak szóló exemplumokkal mutatták be. A 888 és 869 oldalt számláló kötetek munkálatai során sajtó alá rendezőként és az egyes színdarabok forrásaira vonatkozó magyarázatok megírójaként működtem közre.

            A csíkszeredai könyvbemutató jellegzetességeként az alábbi drámarészleteket a XVIII. századi diákok utódai, a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium diákjai tanulták meg Erdély Imre hittantanár és Gál Éva énektanár vezetésével. A műsort összeállította: Medgyesy S. Norbert.

 1. Prologus, 1741; előadják: Bajkó Anna (Csíkszentkirály), Becze Gellért (Csíkcsicsó) és Tankó Terézia Sára (Csíkjenőfalva)
 2. Kelemen Erzsébet osztályvezető (Kájoni Könyvtár) köszöntője
 3. P. Urbán János Erik OFM, erdélyi tartományfőnök köszöntője
 4. Dr. Pintér Márta Zsuzsanna előadása
 5. Dr. Medgyesy S. Norbert előadása, közben:
  1. Betániai jelenet az 1743-as passiójátékból: Krisztus – Molnár Balázs (Csíkszereda), Mária – Éltes Karola (Lövéte)
  2. Péter-siralom 1753-ból: a Mikor Máriához… dallamán énekli Sántha Emőke (Csíkszentlélek és Tusnád) és Kovács Szilveszter (Sepsiszentgyörgy)
  3. Kerub és Szeráf éneke Szűz Máriáról az 1753-as passiójátékból: énekelte Sántha Emőke (Csíkszentlélek) és Kovács Szilveszter (Sepsiszentgyörgy)
 6. Dr. Kővári Réka előadása, közben:
  1. Rorate caeli a Deák–Szentes kéziratból, Csíksomlyóról (XVIII. század): énekli Kovács László
  2. A Kájoni-kódex dallamával: Joáb-jelenet az 1752-es passiójátékból, énekli Kővári Réka és Kovács László
  3. Ének Cyrillusról az 1758-as passiójátékból; a Messias jam venit… (Az igaz Messiás már eljött) dallamára énekli: Kovács László
  4. Itt áldlak Jézusom – Szerettél engemet, énekli: Kővári Réka
  5. Szerettél engemet… dallamára a Homo éneke 1748-ból: Sántha Emőke (Csíkszentlélek) és Kovács Szilveszter (Sepsiszentgyörgy)
 7. A keresztre feszítési jelenet az 1741-es passiójátékból: az részlet az 1741. március 31-én bemutatott passiójáték: Kuna István László Jézus Krisztus szenvedéstörténete ószövetségi előképekkel és a hét főbűnnel című misztériumjátékának 11., a keresztrefrszítési jelentét mutatta be. Témája: Krisztus rábízza édesanyját, Máriát János apostolra, megbocsát a jobb latornak és kileheli lelkét. A szöveges részeket a Jaj, nagy kedven tartott szerelmes szülöttem… kedzetű, XVII. századi Mária-siralom éneke tagolja, amelyet Dr. Kővári Réka népzenekutató és egyházzenész, az ELKH BTK ZTI Népzenei Osztály tudományos munkatársa énekelt a Deák–Szentes kézirat (Csíksomlyó, XVIII. század) dallamán, valamint bukovinai és saját moldvai csángó gyűjtése szerinti melódiával. Az előadott jelenetet Pintér Márta Zsuzsanna munkájaként kiadta: Ferences iskoladrámák II. – Csíksomlyói passiójátékok, 1740–1750. (RMDE XVIII. század, 6/2.) Szerk. Demeter Júlia–Pintér Márta Zsuzsanna. S. a. r. Demeter Júlia–Kilián István–Medgyesy S. Norbert–Pintér Márta Zsuzsanna–Kővári Réka–Miskei Antal. Balassi Kiadó, Budapest, 2021, 200–203.

Szereplők:

Krisztus –                                         Molnár Balázs (Csíkszereda)       

Mária –                                             Kővári Réka (ének)

János apostol –                               Csíszer Hunor (Csíkmenaság Pottyand)

Dizmás, jobb lator –                       Imre Balázs Szilamér (Csíktapolca)

Gizmás, bal lator –                        Lönhárd Mátyás (Csíkszereda)

Lictor Quartus (4. katona) –       Bándi Gergely (Csíkmenaság Pottyand)

Lictor Sextus (6. katona) –           Kovács Szilveszter (Sepsiszentgyörgy)

 • Művészeti alkotómunkát támogató ösztöndíjpályázat 2023–2026

  2026. 01. 01.
  művészetelmélet
  Idén már hatodik alkalommal hirdeti meg művészeti alkotómunkát támogató ösztöndíjpályázatát a Magyar Művészeti Akadémia.
 • Piros Orr szakmai nap

  2023. 10. 14.
  zeneművészet
  A Piros Orr Bohócdoktorok első szakmai konferenciája
 • V. New Millennium Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál és Akadémia

  2023. 08. 31., 00:00:00 — 2023. 09. 05., 23:59:00
  zeneművészet
  Ötödik alkalommal rendezik meg a New Millennium Nemzetközi Akadémiát Budapesten 2023. augusztus 31-e és szeptember 5-e között.
 • Fast Forward Program alkotótábor fiatal filmeseknek

  2023. 08. 07., 15:40:00 — 2023. 08. 16., 15:40:00
  film- és fotóművészet
  FFP alkotótábor fiatal filmeseknek - A Nemzeti Filmintézet idén nyáron Terényben szervezi meg Fast Forward Programjának alkotótáborát. A dokumentumfilmes csoport mentora Zurbó Dorottya filmrendező.
 • "Cantare, suonare" Régi Zene Akadémia

  2023. 07. 10., 17:00:00 — 2023. 07. 16., 22:00:00
  zeneművészet
  Barokk fuvola kurzus