A világon először - Dante: Isteni színjáték cigány nyelven

2022. 10. 19.
irodalom
A Magyar Művészeti Akadémia 2022-2025 évekre kiírt művészeti ösztöndíj támogatásával Dante Alighieri: Isteni színjáték c. művét fordítom cigány nyelvre.

Vesho - Farkas Zoltán vagyok. Ezen ösztöndíj keretén belül, az az három év alatt, Dante: Isteni színjáték c. elbeszélő költeményét - teljes terjedelmében -, fordítom irodalmi lovárira. A fordítás már elkezdődött!

Hasonlóan a (lovári) Bibliához, e "Szent dal" is egyedülálló és első lesz a világon cigány nyelven.

Dante tizennégy éven át írta monumentális művét, melyet a "középkor enciklopédiájának" is neveznek. A bevezetővel együtt 100 énekből áll. Három részre tagolódik: Pokol, Purgatórium és a Paradicsom. Mindegyik rész 33 énekből áll, amelyben kilenc kör, kilenc gyűrű és kilenc égi szféra található.

Babits Mihály Dante fordításának előszavát így kezdi: "Ez a mű csak a művelt közönség számára készült. Dante a világirodalom egyik legnehezebb költője. Maga mondja, hogy aki őt érteni akarja, üljön meg a padkán és élesítse jól az eszét. Munkáját a "középkor lexikonának" nevezik: egész külön világ az egymagában." Majd ezekkel a gondolatokkal zárja: "Dante nyelvének tömörségét és különcségét nem enyhítettem: itt a nehézség maga az élvezet."

Dante nyelvezetének fordítása nem csupán "egyszerűen műfordítás", hanem nyelvészeti, kutató munka is egyben! A cigány nyelv grammatikáját tekintve teljes, egész, de szókészlete alapján nyelvfrissítést, nyelvújítást igényel. Mivel az Indiából való vándorlási idő alatt bizonyos szavak vagy eltűntek, elkoptak a nyelvből, vagy az adott tartózkodási ország jövevény szavaival cserélőtek. Ezt szeretném a műhöz tartozó ritkán előforduló, valamint nyelvújítási szavak szótárával kiegészíteni. Természetesen mellékelem a műhöz tartozó kommentárt is, mivel hétszáz évvel Dante halálát követően a mai olvasó számára útmutatást, magyarázatot ad, bizonyos metaforák, allegóriák, szimbólumok stb. megértésében.

A cigány nyelv eddig a hagyományokon keresztül formálódva tört utat a mind hajlékonyabb és pontosabb kifejezésmód felé, de tudjuk, ez nem elegendő: tudatosan is keresnünk kell a lehetőségeket, szókészletünk bővítésére, kifejezésmódunk árnyalására. Az útkeresés egyik módja a műfordítás.

Nem titkolt szándékom - Dante: Divina Commedia cigány nyelvre való fordításával, hogy még inkább színesebbé, hajlékonyabbá tegyem e mű segítségével a lovári irodalmi nyelvet, annál is inkább, mert a világon ma már elismert akkreditált nyelv a cigány. Oktatási szempontból is hiánypótló e mű, hiszen mind középiskolai szinten, mind számos egyetemen kötelező tananyag. Reményeim szerint, mindez hozzájárul majd, a roma színielőadások megvalósításához is.

Dante Alighieri: Isteni színjáték cigány nyelvre való átörökítésével könnyebbé válik nyelvünkön a költői képek megalkotása és talán pontosabbá sikeredik a gondolat érzékeny formába öntése - maga a műfordítás.

Kép: Sandro Botticelli: Dante Alighieri portréja

 • Művészeti alkotómunkát támogató ösztöndíjpályázat 2023–2026

  2026. 01. 01.
  művészetelmélet
  Idén már hatodik alkalommal hirdeti meg művészeti alkotómunkát támogató ösztöndíjpályázatát a Magyar Művészeti Akadémia.
 • Piros Orr szakmai nap

  2023. 10. 14.
  zeneművészet
  A Piros Orr Bohócdoktorok első szakmai konferenciája
 • BARTÓK ÉS VERESS - VONÓSNÉGYESEK 2. | OSZTROSITS ÉVA SOROZATA

  2023. 05. 06., 18:00:00 — 2023. 05. 06., 19:30:00
  zeneművészet
  MŰSOR: Veress Sándor: 2. vonósnégyes Bartók Béla: 6. vonósnégyes KÖZREMŰKÖDIK: Korossy Kvartett: Korossy-Khayll Csongor - hegedű Osztrosits Éva - hegedű Kurgyis András - brácsa Devich Gergely - cselló
 • A tánc és gesztusa - Tánc, mint nonverbális nyelv & Mihail Chekhov Acting Technique®

  2023. 04. 28., 12:00:00 — 2023. 04. 29., 18:30:00
  színházművészet
  A kurzus a mozdulatok kifejezőerejével, kivitelezésük technikai hátterével foglalkozik a táncművészet formanyelvén keresztül valamint a Mihail Csehov technika gyakorlatain keresztül annak atmoszféra, gesztus és karakterformáló lehetőségeivel.
 • GLASSPRING 2023-ban is - „Töretlenül” - Üvegművészeti kiállítás a Klebelsberg Kultúrkúriában

  2023. 04. 27., 11:14:00 — 2023. 05. 25., 11:14:00
  iparművészet és tervezőművészet
  A kortárs üvegművészet tavaszi tárlata, ötven üvegművész és egyetemi hallgató legújabb munkáinak bemutatója.