Bálint Tibor és Lászlóffy Aladár barátságáról

2019. 04. 25.
irodalom
Kolozsvár
A Helikon folyóirat áprilisi második száma Lászlóffy Aladár irodalmi örökségét idézi. Széles Klára, Szakolczay Lajos, Kabdebó Lóránt tanulmányai mellett a lap szerkesztői idézik fel egykori kollégájuk irodalmi hagyatékát. Demeter Zsuzsa kisesszéje Lászlóffy Aladár és Bálint Tibor barátságáról szól.

Demeter Zsuzsa

Tintába csepegtetett nyomok

„Lászlóffy Aladár a mindenségben oldódik föl és időnként onnan csepeg bele az Utunkba” – írja Bálint Tibor az 1976-os Ütünkben. Körömrajz a 39 éves Lászlóffyról, illetve a 45 éves Bálint Tiborról – természetesen Lászlóffy Aladár „csepegtetésében”. Mellette Cseh Gusztáv illusztrációja a két köszöntő-köszöntöttről. Nekem, akinek nem vagy csak igen kevés idő adatott e két szellemóriás közelében töltenem, már csak ezek a tintába csepegtetett nyomok maradnak. Kéziratok, lektori véleményezések, levelek, könyvdedikációk: a meghatódottság foka, a baráti elérzékenyülés kifejezése egy különös barátság lenyomatatit őrzik – papíron. Mert talán szóban ezt így nem lehetett elmondani. „A papíron keresztül könnyebben kimondom én is neked, mint szemtől szembe, mert úgy csak évődni, komolytalankodni szoktunk rendszerint, mi vén majmok, így palástolva néha az elérzékenyülést”, írja levelében az ötvenéves Lászlóffy, megköszönve Bálint Tibor 1987-es Korunk-beli kritikáját. „Csupa nosztalgia minden élet”, jut a következtetésre a költő verseit olvasgatva Bálint Tibor Ali csatái és békekötései című írásában: tízezer évet ölel át percenként, kozmikus terekben jár Lászlóffy, a szavak sűrűjében az állatok haragja, a virágok idegenkedése, a végtelenbe tágított időben tévetegen eligazodó ember látomásai, kétségei, meghasonlásai. És örök megbocsátásai. Akinek költészetében „nemcsak a tudat finomulhat lélekké, de a lélek is tudattá válhat”. Ezért nem érzelem nélküli Lászlóffy költészete, állítja, de ezt csak az tudja, aki a sorok mögött kitapintja a szeretet és irgalmasság megnyilatkozásait „minden iránt, ami él, vajúdik, szenved.” A kritikából kiérződő meghatódott, érzelmes, a Lászlóffy-költészettől közel sem annyira idegen hangvétel az Ütünk-körömrajzból is, burkoltabban bár, de visszaköszön.  „De ő nemcsak a dolgokban feloldódó szellem (...), hanem beszerzőnk, szatyrunk, sőt jégszekrényünk is! Mégpedig olyan jégszekrény, ami forróságot áraszt, felfőz mindent és ránk pirít. (...) Ezért a sokoldalúságért szeretem a költőt. Aki csak önmagához hasonlít.” 

„Ama ritka nagy költők közé tartozik – írja a Lászlóffyt köszöntő soraiban Bálint Tibor –, akik el tudták viselni tehetségük súlyát.” Elgondolkodom, mi rejlik e túlfűtött sorok mögött. A meghatódottság foka nem csak az életmű értékének szól – egy olyan barátságnak is, amelynek nyomai már a hatvanas évek elején tetten érhetők. Például Lászlóffy első, Hangok a tereken című verseskötetének kettős dedikációjában. Megint csak tintanyomok, megint csak papíron. (Mert szóban talán...) „Bálint Tibornak, akit nagyon nagyon szeretek, de még jobban is lehet szeretni, ő már olyan.” És persze az életmű értékének kölcsönös tiszteletén is – egy 1967-es, a Kriterion-hagyatékban megőrzött Lászlóffy-véleményezés az Önkéntes Rózsák Sodomában kéziratáról „költői-filozófusi” ritmussal jellemzi a bálinti prózát, amely a humánum folytonosságát hirdeti, az elérzéketlenedés fölötti győzelmét. Nincs ez olyan távol a Lászlóffy-féle ars poeticától, de az is lehet, Lászlóffyt a  barát-pályatárs prózájában is az érdekelte, ami költészetének sajátja: az értelem nevében győzedelmeskedő „etikai ideálok”, a természet logikájába kapaszkodó történet. Ebben az olvasatban szellem és erkölcs „kőtömbjeinek” a helyére rakása mindkét életmű, közeledés a világmindenséghez. „A hang, amellyel az eső hull a holdra,/az itt a baj, ez ingerel már régen./Valaki tudja, s ki is lezdte véle/világra szóló nagy érzékenységem.”


 

 • Beethoven Szonáta Hétvége VI.

  2020. 11. 22., 14:00:00 — 2020. 11. 22., 15:30:00
  zeneművészet
  Beethoven: Esz-dúr szonáta, op. 31, No. 3 Beethoven: g-moll szonáta, op. 49, No. 1 Beethoven: G-dúr szonáta, op. 49, No. 2 Beethoven: C-dúr („Waldstein”) szonáta, op. 53
 • Beethoven-est a Concerto Budapesttel és Berecz Mihállyal Veszprémben

  2020. 11. 18., 19:00:00 — 2020. 11. 18., 21:00:00
  zeneművészet
  BEETHOVEN: III. (c-moll) zongoraverseny, op. 37 BEETHOVEN: VII (A-dúr) szimfónia, op. 92 Berecz Mihály zongora Concerto Budapest Vezényel: Keller András
 • Bátori Éva operaénekes és Berecz Mihály zongoraművész hangversenye

  2020. 11. 17., 19:30:00 — 2020. 11. 17., 21:00:00
  zeneművészet
  Bartók-est Műsor: BARTÓK: Op. 15 Három etűd, op. 18 Op. 16 Szabadban Falun
 • Műcsarnok Filmkör / Az út II. / Martin Scorsese: Lidérces órák

  2020. 11. 04., 18:00:00 — 2020. 11. 04., 21:30:00
  film- és fotóművészet
  Előadás és beszélgetés Martin Scorsese: Lidérces órák (After Hours, 1985) című filmjének vetítése kapcsán.
 • METAMORFÓZIS

  2020. 11. 03., 19:00:00 — 2020. 11. 03., 20:00:00
  színházművészet
  A belső állattá változás metaforikus, nem emberhez méltóan élés, állatként tud csak teljesebb ösztönös ember lenni, kérdés ez hová vezethet?