Dr. Katona Vilmos építész könyvbemutatója

2020. 09. 17.
építőművészet
Magyar Építőművészek Szövetségének székháza
Az "Úr bevonul szentélyébe" című könyv hánypótló tudományos mű a kortárs templomépítészetről. Csütörtökön mutatták be a Magyar Építőművészek Szövetségének székházában.

Csütörtökön a COVID-19 ellenére is szép számmal gyűltek össze Katona Vilmos könyvbemutatóján, amely a szerző kortárs római katolikus templomépítészetről szóló 12 éves kutatásának összefoglalása. Beszélgetőpartnerei Kiss Bertalan, a Juventutem Magyarország vezetője, Vukoszávlyev Zorán, a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének docense és Földváry Mikós István, az ELTE BTK Vallástudományi Tanszékének tanszékvezetője voltak. Házigazdaként az eseménynek az Ars Sacra Fesztivál keretében a Magyar Építőművészek Szövetsége adott otthont.

A könyvről máris több szakmai és közéleti fórum számol be recenziók formájában. Olvashatunk róla a Magyar Kurír, az Építészfórum, a Metszet és a Magyar Építőművészet hasábjain, de a sor tovább folytatódik: az Octogon és a Klubrádió is jelentkezett interjúval.  

A könyv megrendelhető a Szent István Társulat könyvesboltjában, és belelapozhatunk az Academia.edu honlapján, ahol angol nyelvű rezüméje is olvasható.

Az alábbiakban néhány véleményt közlünk a kötetről:

"A művészet és a szépség vonatkozásában a szerző mély, évszázados hagyományokra visszanyúló vallásfilozófiai diskurzusba kapcsolódik, amelyben a transzcendens rendezőelv világi alapja mindig közös: ez a liturgia."
(Jász Borbála PhD művészettörténész, MTA)

"Mondhatnám azt is, hogy a templomtervezés kézikönyve! Úgy érzem, ezután egy templomot sem szabadna tervezni az ebben levők alapos ismerete nélkül!"
(Dr. Magyar Péter, a Kansasi Egyetem professor emeritusa) 

"Katona Vilmos könyvbemutatója a MÉSZ-ben (Cím: 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2) nagyon fontos, gyertek minél többen, mert alapmű."
(Krizsán András DLA, a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke)

"... a kötet egy hiteles képzés/továbbképzés lehet a témában érintetteknek; köztük azonban nemcsak a mérnökök, a tervezők, de az egyházi személyek is ott lehetnek (ott kell, hogy legyenek)! A tárgyalás senkit sem sért, senkit sem ítél el; tárgyilagos, mérlegel, és irányt mutat. Meg kell jegyeznünk: inkább konzervatív beállítottságú, mint túl progresszív, s ez a mai világban érték (ez látszik abból, kiket idéz: XVI. Benedek pápa – N. Bux, Földváry M., Alácsi E. stb.). Terelje a ma templomot építőket és átalakítókat a teológiai és művészi igények magas fokára, ami már önmagában istendicséret!"
(Dr. Pákozdi István teológiaprofesszor, Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola)

"Katona Vilmos könyvének legszembeötlőbb erénye az, hogy párbeszédet kezdeményez tudományterületek között, és olyan gondolatokat vet föl, amelyek e párbeszédnek nyersanyagot és ösztönzést adnak. A Szerző úgy képes a liturgia gazdagabb korszakai felé fordulni a funkcionalitás jobb megértése érdekében, hogy közben túllép a merő nosztalgián, és hamisítatlanul kortárs terekben és építészi elgondolásokban fedezi föl a történelmi előképek funkcionális megfelelőjét. Másik erénye, hogy különös fogékonysággal bír azon kultúrtörténeti folyamatok iránt, amelyek főleg a XX. században megalapozták a templomépítés később kánonná merevedő mintázatait. Harmadik erénye, hogy azt a megfigyelői alapállást, amelyet a templomépítész szempontjából kívánatosnak tart, maga is gyakorolja. A Szerző nemcsak a liturgikus cselekmény, hanem a pályatársak alkotásai és ars poeticája szintjén is megfigyel, beleérez, előítéletek nélkül igyekszik megérteni a különböző megnyilvánulási módok mögött a fölismeréseket és a hiteles, eredeti alkotói magatartásokat."
(Dr. habil. Földváry Miklós István, az ELTE BTK Vallástudományi Tanszék tanszékvezetője)

 • Kihirdetésre került a 2021. évi MMA Művészeti Ösztöndíjprogram nyerteseinek névsora

  2024. 08. 31.
  Kihirdették a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) művészeti ösztöndíj pályázatának 100 új nyertesét. Idén 15-szörös túljelentkezés mellett rekordszámú, közel 1600 művész vett részt a hároméves művészeti alkotómunkát támogató pályázaton, amelyet immár negyedik alkalommal hirdettek meg.
 • Virágzó Hagyomány szakmai versenyei

  2021. 11. 27., 13:12:00 — 2021. 06. 08., 13:12:00
  népművészet
  A Bartók Táncegyüttes szakmai versenyei novemberben kerülnek megrendezésre
 • The Ceramics Bible, magyar vonatkozással

  2021. 09. 21.
  iparművészet és tervezőművészet
  A The Ceramics Bible Következő kiadása magyar keramikussal (is) az oldalain.
 • TALÁLKOZÁS

  2021. 09. 01., 10:00:00 — 2021. 10. 10., 19:00:00
  iparművészet és tervezőművészet
  TALÁLKOZÁS címmel nyílik kiállítás az 52. Eukarisztikus kongresszus tiszteletére.
 • Az Ébredés című zenés némajáték a Művészetek Völgye műsorán

  2021. 07. 24.
  színházművészet
  Marofka Mátyás első rendezése, az Ébredés című újcirkuszi-vizuális színházi produkció, a Művészetek Völgyében lesz látható.