Elkészült az Állandóság dinamikája I. című szobrom

2020. 03. 09.
képzőművészet
Budapest
Az Állandóság dinamikája szoborsorozatom gondolatilag az ÖSSZETEVŐ című szoborsorozatomból származik. A belső terek színes kőelemekkel való kitöltésével közvetlenül a LÉGTÉR I-II. című plasztikák világát, mondanivalóját folytatja és a repetitív-fraktál elv alkalmazásával tovább gazdagítja.

Az Állandóság dinamikája szoborsorozatom tagjai esztétikai, plasztikai valóságukon túl gondolatilag a különböző tulajdonságú komponensek egymáshoz illeszkedésének, egymásból következésének, sorrendiségének és együttműködésének védelmet, stabilitást biztosító jellegét és értéket generáló hatását szimbolizálják.

A célom olyan összetett, plasztikailag és gondolatilag is koncentrált szobrok létrehozása, melyek plasztikai struktúrája rejtett, hiszen a szobor befoglaló tömbjébe ágyazódik bele, így értelmezése teljesen csak közvetetten, az alkalmazott színes kövek háromszög motívumai által és a szemlélő gondolati aktivitását feltételezve válik lehetségessé. Ezt segíti elő, hogy a szobrok tetején jól látszik a záró színes kőrúd elhelyezkedése és a tömbbe való beilleszkedésének a módja. Ezt a felső betétet kiindulási „pontnak” véve az oldalsíkok motívumain lefelé haladva megérthetővé válik a belső plasztikai szerkezet.

Szobraimnak azonban nem elsősorban az a céljuk, hogy a bennük és általuk hordozott struktúrát, mint valami feladványt a szemlélő megfejtse, bár az érdeklődőbb, kíváncsibb néző ezt is megteheti. Célom sokkal inkább a felszínen látható jelenségeket eredményező, felszín alatti, belső történések tudatosítása volt. A látszat a felszín dominanciájával, elsődlegességével szemben a belső tartalom, a belső világ – áttételesen pl. az ember lelki életének – összetettségét és az életre gyakorolt hatását igyekeztem kihangsúlyozni.

A mellékelt képeken az Állandóság dinamikája I. című szobrom látható különböző nézőpontokból.

 • Hajnalvárás előadás - 95 éves eredeti Dienes - Bárdos mű újra látható színpadon

  2020. 12. 10., 19:00:00 — 2020. 12. 10., 22:00:00
  színházművészet zeneművészet
  Tánctörténeti kuriózum - a Mesterek és tanítványai estén a Nemzeti Táncszínházban Pálosi István betanításában újra színpadra kerül Dienes Valéria Hajnalvárás című koreográfiájának kibővített változata.
 • Beethoven Szonáta Hétvége VI.

  2020. 11. 22., 14:00:00 — 2020. 11. 22., 15:30:00
  zeneművészet
  Beethoven: Esz-dúr szonáta, op. 31, No. 3 Beethoven: g-moll szonáta, op. 49, No. 1 Beethoven: G-dúr szonáta, op. 49, No. 2 Beethoven: C-dúr („Waldstein”) szonáta, op. 53
 • Beethoven-est a Concerto Budapesttel és Berecz Mihállyal Veszprémben

  2020. 11. 18., 19:00:00 — 2020. 11. 18., 21:00:00
  zeneművészet
  BEETHOVEN: III. (c-moll) zongoraverseny, op. 37 BEETHOVEN: VII (A-dúr) szimfónia, op. 92 Berecz Mihály zongora Concerto Budapest Vezényel: Keller András
 • Bátori Éva operaénekes és Berecz Mihály zongoraművész hangversenye

  2020. 11. 17., 19:30:00 — 2020. 11. 17., 21:00:00
  zeneművészet
  Bartók-est Műsor: BARTÓK: Op. 15 Három etűd, op. 18 Op. 16 Szabadban Falun
 • Ködmének között - Török Máté verséneklő estje

  2020. 11. 12., 19:00:00 — 2020. 11. 12., 21:00:00
  irodalom
  Ködmének között ködbe kódolt dallamokra lelhetünk. Verséneklő este a Lánchíd tövében.