Keszthelyi Premontrei Középiskola felújításának átadása

2020. 09. 25., 12:00:00 — 2020. 09. 25., 13:00:00
iparművészet és tervezőművészet
Keszthely
Keszthelyi Premontrei Középiskola több ütemben zajló felújításának zárásaként a fenntartó Csornai Premontrei Apátság által szervezett átadó ünnepségen beszédet mond Soltész Miklós államtitkár. Tervező: Bakucz András-BORDER Építésziroda

Keszthelyi Premontrei Középiskola több ütemben zajló felújításának zárásaként a földszinti terek funkcióváltó felújítása és a belső udvar átalakítása készült el. A fenntartó Csornai Premontrei Apátság által szervezett átadó ünnepségen beszédet mond Soltész Miklós államtitkár. Tervező: Bakucz András-BORDER Építésziroda

A 2020-ban elvégzett felújítási munkák a földszint hasznosítását és a hátsó udvar felújítását, környezetrendezését célozták meg. A többszöri átépítést megélt épületet a legutóbbi, a téren elvégzett beavatkozás sem hagyta érintetlenül. A végvári kapuzat műemléki bemutatása és a főbejárat áthelyezése fokozta a belső kerengők szintjeiben tapasztalható anomáliákat. A folyamatosan egymásra épülő rétegek között egy történeti járószint visszaállítása a már kialakult térszintek esetében zavart okoz. Ezt a problémát a kerengővel való bejárati összenyitás során orvosolni kellett. Az épületben elhelyezett rendeltetések az évszázadok során meglehetősen bonyolult térstruktúrát alakítottak ki. A tervezési szándék az volt, hogy ebben a rendszerben, a meglévő történeti téri keretekben és azok visszaállítása során találjuk meg az új funkciók helyét. Az északnyugati sarok légoltalmi helyiségeinek utólagosan kialakított fő téri kapcsolata számunkra már adottságként jelentkezett. A légópincét megszüntettük és átalakítottuk, a tőle keletre található helyiségeket felújítottuk így lehetővé téve az újbóli hasznosítást, valamint a főhomlokzat felől megteremtettük a kvadrumba való bejutás lehetőségét. A beruházás során a földszinten elkészültek azok a beavatkozások, melyek lehetőséget adnak az intézmény számára, hogy a belső tereit jobban kihasználja, valamint megteremtődött a közvetlen kapcsolata a körülötte lévő szűkebb városi környezettel. A tervezést megelőző szakértői kutatások egy sereg új információval szolgáltak az épület történetét illetően. A kolostor megmaradt falai bizonyíthatóan visszavezethetők a középkorra, de az átépítések miatt kevés részlet vált bemutathatóvá. Az épületegyüttes téri struktúráját illetően a XVIII. század, homlokzatait tekintve a XIX. század a domináns. A feltárt és bemutatható töredékekre azonban munkatársaimmal kiemelt figyelmet fordítottunk. Az udvari bejárat déli falán a középkori vakolatmaradványok és az egykori középkorban készült kültéri díszítőfestés, a keleti kerengő csúcsban záródó falfülkéje, a nyugati kerengőnél látható középkori konyhaajtó kőkeretei mellett a XIX. századi ételliftet is „in situ” megőrizzük. A nyugati utcai szoba XIX. században bájosan megfestett figurális falfestménye és boltozata restaurálásra kerül és talán még egy óvóhelyi betonajtó is bemutatható az épület közelmúltjából.

 • Beethoven Szonáta Hétvége VI.

  2020. 11. 22., 14:00:00 — 2020. 11. 22., 15:30:00
  zeneművészet
  Beethoven: Esz-dúr szonáta, op. 31, No. 3 Beethoven: g-moll szonáta, op. 49, No. 1 Beethoven: G-dúr szonáta, op. 49, No. 2 Beethoven: C-dúr („Waldstein”) szonáta, op. 53
 • Beethoven-est a Concerto Budapesttel és Berecz Mihállyal Veszprémben

  2020. 11. 18., 19:00:00 — 2020. 11. 18., 21:00:00
  zeneművészet
  BEETHOVEN: III. (c-moll) zongoraverseny, op. 37 BEETHOVEN: VII (A-dúr) szimfónia, op. 92 Berecz Mihály zongora Concerto Budapest Vezényel: Keller András
 • Bátori Éva operaénekes és Berecz Mihály zongoraművész hangversenye

  2020. 11. 17., 19:30:00 — 2020. 11. 17., 21:00:00
  zeneművészet
  Bartók-est Műsor: BARTÓK: Op. 15 Három etűd, op. 18 Op. 16 Szabadban Falun
 • Műcsarnok Filmkör / Az út II. / Martin Scorsese: Lidérces órák

  2020. 11. 04., 18:00:00 — 2020. 11. 04., 21:30:00
  film- és fotóművészet
  Előadás és beszélgetés Martin Scorsese: Lidérces órák (After Hours, 1985) című filmjének vetítése kapcsán.
 • METAMORFÓZIS

  2020. 11. 03., 19:00:00 — 2020. 11. 03., 20:00:00
  színházművészet
  A belső állattá változás metaforikus, nem emberhez méltóan élés, állatként tud csak teljesebb ösztönös ember lenni, kérdés ez hová vezethet?