Kolozsi Blanka tanulmánya Nemes Nagy Ágnesről és Korpa Tamásról az Alföldben

2022. 03. 03.
irodalom
Debrecen
Az Alföld folyóirat 2022/2. számában Kolozsi Blanka értekezik Nemes Nagy Ágnes és Korpa Tamás lírájának biopoétikai vonatkozásairól, a növényi lét költészetnyelvi lehetőségeiről.

"mint eg hír, tölgy-alakban" címmel, Hírközlés és nyelvi viszonylétesítés Nemes Nagy Ágnes és Korpa Tamás verseiben alcímmel jegyez tanulmányt Kolozsi Blanka az Alföld folyóirat 2022/2. számában. Az értekezés a két eltérő vétetésű líra egyfajta közös vonatkozási pontjaként említi ama "költői feladatot", amely "az élővilág ahumán létformáival való viszonyképzés nyelvi létmódját helyezi a középpontba, amely viszonylétesítés számára egyúttal alapvető meghatározottságot jelent az észlelést közvetítő emberi testbe foglaltság tudata, a humán megismerés korlátai. Míg Nemes Nagy Ágnes esetében elsősorban a nézés tanuló művelete, a tekintetben megvalósuló ráhangolódás hivatott lehetővé tenni e költői program szerint a különböző nem emberi létformák sajátos belső törvényszerűségeinek megértését, illetve „testbe-öltözött” híradásuk dekódolását, addig Korpa Tamás verseiben a szenzuális tapasztalatokból eredő belső, nyelvileg megképződő mozgások és a képzelet működtetése formálják a versanyagot. A nyelv és az érzékszervi tapasztalás szoros kapcsolata ilyen módon egy olyan erotikus versnyelvet hoz létre, amelyben az erotikum nem csupán a kötetbe íródó nászút emléke felől értelmezhető, hanem abban a tárgyát letapogató versnyelvben is tetten érhető, amely a maga pontosságra törekvő nyelvi sűrítésével, valamint tipográfiai elrendezése által tagolt sajátos ritmusával egyúttal az olvasóban is ennek a nyelvileg létesülő tapasztalatnak a megismétlését idézi elő."

Ugyanebben a lapszámban szerepel Herczeg Ákos és Korpa Tamás nagyszabású dialógusa A lombhullásról egy júliusi tölggyel című verskötetről, továbbá Korpa Tamás készülő, Házsongárd live című verskötetének három záródarabja is.
 • Művészeti alkotómunkát támogató ösztöndíjpályázat 2023–2026

  2026. 01. 01.
  művészetelmélet
  Idén már hatodik alkalommal hirdeti meg művészeti alkotómunkát támogató ösztöndíjpályázatát a Magyar Művészeti Akadémia.
 • Piros Orr szakmai nap

  2023. 10. 14.
  zeneművészet
  A Piros Orr Bohócdoktorok első szakmai konferenciája
 • V. New Millennium Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál és Akadémia

  2023. 08. 31., 00:00:00 — 2023. 09. 05., 23:59:00
  zeneművészet
  Ötödik alkalommal rendezik meg a New Millennium Nemzetközi Akadémiát Budapesten 2023. augusztus 31-e és szeptember 5-e között.
 • Fast Forward Program alkotótábor fiatal filmeseknek

  2023. 08. 07., 15:40:00 — 2023. 08. 16., 15:40:00
  film- és fotóművészet
  FFP alkotótábor fiatal filmeseknek - A Nemzeti Filmintézet idén nyáron Terényben szervezi meg Fast Forward Programjának alkotótáborát. A dokumentumfilmes csoport mentora Zurbó Dorottya filmrendező.
 • "Cantare, suonare" Régi Zene Akadémia

  2023. 07. 10., 17:00:00 — 2023. 07. 16., 22:00:00
  zeneművészet
  Barokk fuvola kurzus