Létmagyarázó művészet - a "festői magatartás" gerzsoni eszményéről - Konferenciaelőadás

2022. 05. 26.
művészetelmélet
Károli Gáspár Református Egyetem - ONLINE
Előadásomban művészetelméleti fogalmak alapján, valamint tanítványok, barátok visszaemlékezéseinek segítségével bemutattam a művészi tevékenység jellemformáló lehetőségeinek Gerzson Pál által képviselt gyakorlatát.

Gerzson Pál (1931-2008) a magyar festészet kiemelkedő alakja. Lírikus absztraháló művész, akinek alkotói módszere a posztimpresszionista Cézanne és az expresszonista hatásokat újszerű módon kiaknázó Egry József művészetéből táplálkozik. Mindemellett határozottan kialakította saját szín- és formavilágát, ám egyedisége nemcsak a „saját” geometriai formák megteremtésében és színes árnyékábrázolások kidolgozásában áll, hanem komplex művészet- és életszemléletében is megmutatkozik. Szilárd művészi és etikai értékrendje művészetpedagógiai munkáját is felejthetetlenné tette. Gerzson szerint harmónia és rend művészi törvényei nem oldódhatnak fel az egyéni alkotómunka szubjektív szempontrendszerében. Ez nemcsak művészi megfontolás tárgya, hanem Gerzson erkölcsi magatartásának megnyilatkozása is egyben. Előadásomban művészetelméleti fogalmak alapján, valamint tanítványok, barátok visszaemlékezéseinek segítségével bemutatom a művészi tevékenység jellemformáló lehetőségeinek Gerzson Pál által képviselt gyakorlatát, amely alkotóművészi és művésztanári munkájában éppoly hangsúlyosan jelen volt, mint általános életbeli gesztusaiban. A művészi alkotómunka gyakorlata így életfeladattá szélesedett, elmélete pedig létmagyarázó szerepet kapott. E kettősség Gerzson művészetében egyensúlyban, harmóniában és rendben körvonalazódott, festői tevékenysége így „magatartássá” fejlődött. Ennek explicit példájával Gerzson Pál ritka és komplex művészetszemléletet képvisel a kortárs művészetben. Ezzel a szemlélettel az önmagunkban való hit mellé helyezte szakmai hitvallását, és elsősorban alázatot és szakmai tisztességet követelt saját magától és növendékeitől egyaránt. Festői magatartásának megismerése láthatóvá teszi azt az életbölcseletet, amellyel a hagyományőrzés hangsúlyozása mellett a személyiségfejlődés harmonikus útját is kijelölte művésznövendékei számára. Előadásomban ennek a művészi életszemléletnek főbb gondolati elemeit ismertetem, szem előtt tartva Gerzson mester metafizikai megfontolását: „Mi csak médiumok vagyunk, egy nagyobb erő megnyilvánulásai néha a képeink, úgy sejtem.”

 • Művészeti alkotómunkát támogató ösztöndíjpályázat 2023–2026

  2026. 01. 01.
  művészetelmélet
  Idén már hatodik alkalommal hirdeti meg művészeti alkotómunkát támogató ösztöndíjpályázatát a Magyar Művészeti Akadémia.
 • Piros Orr szakmai nap

  2023. 10. 14.
  zeneművészet
  A Piros Orr Bohócdoktorok első szakmai konferenciája
 • V. New Millennium Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál és Akadémia

  2023. 08. 31., 00:00:00 — 2023. 09. 05., 23:59:00
  zeneművészet
  Ötödik alkalommal rendezik meg a New Millennium Nemzetközi Akadémiát Budapesten 2023. augusztus 31-e és szeptember 5-e között.
 • Fast Forward Program alkotótábor fiatal filmeseknek

  2023. 08. 07., 15:40:00 — 2023. 08. 16., 15:40:00
  film- és fotóművészet
  FFP alkotótábor fiatal filmeseknek - A Nemzeti Filmintézet idén nyáron Terényben szervezi meg Fast Forward Programjának alkotótáborát. A dokumentumfilmes csoport mentora Zurbó Dorottya filmrendező.
 • "Cantare, suonare" Régi Zene Akadémia

  2023. 07. 10., 17:00:00 — 2023. 07. 16., 22:00:00
  zeneművészet
  Barokk fuvola kurzus