Létmagyarázó művészet - a "festői magatartás" gerzsoni eszményéről - Konferenciaelőadás

2022. 05. 26.
művészetelmélet
Károli Gáspár Református Egyetem - ONLINE
Előadásomban művészetelméleti fogalmak alapján, valamint tanítványok, barátok visszaemlékezéseinek segítségével bemutattam a művészi tevékenység jellemformáló lehetőségeinek Gerzson Pál által képviselt gyakorlatát.

Gerzson Pál (1931-2008) a magyar festészet kiemelkedő alakja. Lírikus absztraháló művész, akinek alkotói módszere a posztimpresszionista Cézanne és az expresszonista hatásokat újszerű módon kiaknázó Egry József művészetéből táplálkozik. Mindemellett határozottan kialakította saját szín- és formavilágát, ám egyedisége nemcsak a „saját” geometriai formák megteremtésében és színes árnyékábrázolások kidolgozásában áll, hanem komplex művészet- és életszemléletében is megmutatkozik. Szilárd művészi és etikai értékrendje művészetpedagógiai munkáját is felejthetetlenné tette. Gerzson szerint harmónia és rend művészi törvényei nem oldódhatnak fel az egyéni alkotómunka szubjektív szempontrendszerében. Ez nemcsak művészi megfontolás tárgya, hanem Gerzson erkölcsi magatartásának megnyilatkozása is egyben. Előadásomban művészetelméleti fogalmak alapján, valamint tanítványok, barátok visszaemlékezéseinek segítségével bemutatom a művészi tevékenység jellemformáló lehetőségeinek Gerzson Pál által képviselt gyakorlatát, amely alkotóművészi és művésztanári munkájában éppoly hangsúlyosan jelen volt, mint általános életbeli gesztusaiban. A művészi alkotómunka gyakorlata így életfeladattá szélesedett, elmélete pedig létmagyarázó szerepet kapott. E kettősség Gerzson művészetében egyensúlyban, harmóniában és rendben körvonalazódott, festői tevékenysége így „magatartássá” fejlődött. Ennek explicit példájával Gerzson Pál ritka és komplex művészetszemléletet képvisel a kortárs művészetben. Ezzel a szemlélettel az önmagunkban való hit mellé helyezte szakmai hitvallását, és elsősorban alázatot és szakmai tisztességet követelt saját magától és növendékeitől egyaránt. Festői magatartásának megismerése láthatóvá teszi azt az életbölcseletet, amellyel a hagyományőrzés hangsúlyozása mellett a személyiségfejlődés harmonikus útját is kijelölte művésznövendékei számára. Előadásomban ennek a művészi életszemléletnek főbb gondolati elemeit ismertetem, szem előtt tartva Gerzson mester metafizikai megfontolását: „Mi csak médiumok vagyunk, egy nagyobb erő megnyilvánulásai néha a képeink, úgy sejtem.”

 • Színészmesterség - színész a színpadon - - - Beszédtechnika & Színpadi mozgás & Ének & Színészmesterség - - - Michael Chekhov Acting Technique®

  2024. 02. 17., 09:00:00 — 2024. 03. 03., 21:30:00
  színházművészet
  Az intenzív kurzus elvégzése során egy-egy monológon keresztül teremtheti meg mindenki karaktere egyedi atmoszféráját. A folyamat a képzelet és a mozgás tudatos alkalmazására épül, amely az élet bármely más területén is alkalmazható eszközzé válik (nem csak színpadi körülmények között).
 • ÚRISTEN, ZENE IS LESZ! - KOVÁCS MARCI ÉS A SZAKÉRTŐK KONCERTJE

  2024. 01. 13., 19:00:00 — 2024. 01. 13., 22:00:00
  színházművészet
  Megannyi Mohácsi-előadás + 13 muzsikus + 78 színész + 1000 néző = 1 Kovács Marci & a Szakértők - koncert a Vígszínházban.
 • Danubia 30

  2023. 12. 30., 19:30:00 — 2023. 12. 30., 22:30:00
  zeneművészet
  Harminc évnyi zenei utazás, ünnep, összefoglalás és egyben programismertetés a következő harminc évre - ez a Danubia Zenekar születésnapi koncertje.
 • Bágyi Balázs New Quartet koncert Balatonfüreden

  2023. 12. 21., 19:00:00 — 2023. 12. 21., 22:00:00
  zeneművészet
  A koncerten az együttes "Decade" című lemezanyaga hangzik el
 • Kripta - monológszínház műhelybemutató

  2023. 12. 19., 19:30:00 — 2023. 12. 19., 20:15:00
  színházművészet
  Mi lenne, ha csak 3 percre is, de visszatérhetnénk, hogy elmondjunk mindent, ami fontos volt - a halálunk előtt?! - Edgar Lee Masters: A Spoon River-i holtak c. műve alapján