Magyar ősbemutatók 1956 és 1960 között

2020. 12. 20.
művészetelmélet
Budapest
"...szándékomban nyoma sem volt az infámiának: nem akartam egy „antiklerikális” darab csomagolásában egy rendszerellenes darabot beadni"

A kutatásomat megelőző időszak - társadalmi kérdéseket is érintő - színpadi ősbemutatói közül kiemelkedik Németh László Galilei c. drámája, amelyről a szerző személyes hangvételű önéletírásában a fent idézettek szerint fogalmazott. A dráma recepciótörténete azonban árnyaltabb, számos kritikus igyekszik kora (elsősorban inkább a Rákosi-rendszer időszakának) társadalmi feszültségeire interpretálni a drámában vázolt konfliktust. Németh László – kilencedik előadása után betiltott – Széchenyi-drámájának ősbemutatója ugyancsak erre az időszakra esik, ahogyan Hubay Miklós, Illyés Gyula, és a később bemutatott Sarkadi Imre munkásságának jelentős része. Hiszen éppúgy említésre méltóak a betiltások, melyek miatt egy-egy mű csak megírása után évekkel kerülhetett színre. Kutatásom első hónapjaiban ezen drámák társadalmi vonatkozásait, fogadtatását, a színrevitelek nehézségeit vettem számba. Bár drámai értéküket tekintve kevéssé, szociografikus elemei miatt említésre méltóak a Kádári konszolidáció szellemében született darabok. Köztük az ’56-os forradalom újraértelmezését szolgáló drámák: Dobozy Imre Szélvihar című műve, amely – miként P. Müller Péter fogalmaz –„1956 októberének eseményeit nemzeti tragédiaként, és a hatalomra került új rezsim érdekéből, nézőpontjából láttatja”, Darvas József: Kormos ég című színműve, melynek Nemzeti Színházi bemutatójáról a korabeli kritika úgy fogalmazott: „értéke éppen abban van, hogy a maga valóságában mutatja meg, hová züllik a legtisztességesebb ember és a legjobb szándék is, de a legokosabb ’tisztánlátás’ is a párt nélkül”. Ezek vizsgálata segíthet annak a tematikának a pontos meghatározásában, hogy mit tekintünk társadalomkritikának, és mi az „egyezményes rend”, amelyet a korabeli hatalom képvisel.

 • Kihirdetésre került a 2021. évi MMA Művészeti Ösztöndíjprogram nyerteseinek névsora

  2024. 08. 31.
  Kihirdették a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) művészeti ösztöndíj pályázatának 100 új nyertesét. Idén 15-szörös túljelentkezés mellett rekordszámú, közel 1600 művész vett részt a hároméves művészeti alkotómunkát támogató pályázaton, amelyet immár negyedik alkalommal hirdettek meg.
 • Virágzó Hagyomány szakmai versenyei

  2021. 11. 27., 13:12:00 — 2021. 06. 08., 13:12:00
  népművészet
  A Bartók Táncegyüttes szakmai versenyei novemberben kerülnek megrendezésre
 • The Ceramics Bible, magyar vonatkozással

  2021. 09. 21.
  iparművészet és tervezőművészet
  A The Ceramics Bible Következő kiadása magyar keramikussal (is) az oldalain.
 • TALÁLKOZÁS

  2021. 09. 01., 10:00:00 — 2021. 10. 10., 19:00:00
  iparművészet és tervezőművészet
  TALÁLKOZÁS címmel nyílik kiállítás az 52. Eukarisztikus kongresszus tiszteletére.
 • Az Ébredés című zenés némajáték a Művészetek Völgye műsorán

  2021. 07. 24.
  színházművészet
  Marofka Mátyás első rendezése, az Ébredés című újcirkuszi-vizuális színházi produkció, a Művészetek Völgyében lesz látható.