Szaktanulmány kiadása: Die Textauffassungen und die Rolle der Psalmen in den katholischen Gesangbüchern und Mysterienspielen im 17. und 18. Jahrhundert

2021. 04. 24.
művészetelmélet
Wien
A tanulmány a 17–18. századi nyomtatott és kéziratos katolikus énekeskönyvek zsoltár-parafrázisait vizsgálja, amely a népzenei gyűjtésekben fellelhető népzsolozsma forrásaiként kezelhetők.

A szaktanulmány kiadási adatai: Medgyesy S. Norbert: Die Textauffassungen und die Rolle der Psalmen in den katholischen Gesangbüchern und Mysterienspielen im 17. und 18. Jahrhundert. In: You who live in the shelter of the Most High (Ps: 91.1). The Use of Psalms in Jewish and Christian Traditions. Eds. Fröhlich, Ida–Dávid, Nóra–Langer, Gerhard. Vienna University Press, Wien, 2021, 171–186. ISSN 2198-5200; ISBN Print: 978-3-8471-1236-5 – ISBN E-Book: 978-3-8470-1236-8

A tanulmány tartalma: 

A 17–18. századi nyomtatott és kéziratos katolikus énekeskönyvek a zsoltárokat olyankor idézik szó szerint, amikor liturgikus keretek között énekeltetik azokat. A zsoltáréneklés fő alkalma a vesperás. Kájoni János Cantionala Catholicum című énekeskönyvében (Csíksomlyó, 1676, 1719) olvashatjuk a teljes vasárnapi vesperást. A kéziratos Paksi Márton György-énekeskönyv (Öttevénysziget, ma Kunsziget, Győr megye, 1760–1761) már annak elnépiesedett formáját tárja elénk a szokásos 5 zsoltárral (Ps. 109–113.) és a Magnificattal, de antifóna, olvasmány, responsorium és himnusz nélkül.

A 17–18. századi katolikus énekeskönyvek a vesperáson kívül a zsoltárokat verses átiratban tartalmazzák. A bibliai zsoltár formája szabadvers. Az énekeskönyvek esetében viszont strófikus és rímes átiratról beszélhetünk. Hosszuk és versmértékük különböző. Első versszakaik megéneklik a zsoltárok bibliai feliratát is. Legtöbb zsoltárátirat Kájoni Cantionalejában (1676) található Csíksomlyóról: 46 zsoltár és a 7 bűnbánati zsoltár parafrázisa énekelhető belőle. A szintén csíksomlyói Deák–Szentes kézirat (18. század) 11 zsoltárparafrázis dallamát tartalmazza. A Cantus Catholici (Lőcse, 1651; Kassa, 1674, 1675) a hét bűnbánati zsoltár verses formáját adja használói kezébe.

A kéziratos énekgyűjtemények közül Szoszna Demeter György pannonhalmi iskolamester énekeskönyve (1714–1715) tartalmazza a legtöbb zsoltárátiratot. Egy tömbben (Psalmida) összesen 43 parafrázis olvasható. Éneklésük alkalmát Szoszna nem adja meg. A Psalmida-fejezeten kívül olvasható 3 zsoltár esetében Szoszna elárulta az adott psalmus szerepét: étkezésre szerepel az asztali áldás (144. zsoltár: Oculi omnium), halottas funkcióban a 129. (De profundis) és gyermektemetésre a 112. (Laudate pueri) zsoltár.

A 18. századi csíksomlyói passiójátékok ferences szerzői ugyancsak átírt, verses formában éltetik a zsoltárok szövegét. Leggyakrabban a bűnbánati 50. és a szenvedő Messiást megjövendölő 21. zsoltár egy-egy sora szólalt meg a diákszereplők ajkáról. A 148. zsoltárt 1753-ban Szűz Mária tiszteletére írták át. Az énekek – legyen az liturgikus vagy egyházi – funkcióváltáson mentek keresztül a drámaírás során jó néhány alkalommal.

A zsoltárok verses átirat formájában, elsősorban a halotti szolgálat (pl. virrasztó, temetés) részeként gyökeresedtek meg a néphagyományban. A paraliturgia szerves részévé váltak. A vasi Perenye hagyományában Bejczi Józsefné Hittaller Anna (1928–2015) előénekes egy teljes latin nyelvű népvesperást hagyott az utókorra helyi népi gregorián zsoltártónusokkal énekelve (saját népzenei gyűjtés, Perenye, 1996. július 29.). 

 • Színészmesterség - színész a színpadon - - - Beszédtechnika & Színpadi mozgás & Ének & Színészmesterség - - - Michael Chekhov Acting Technique®

  2024. 02. 17., 09:00:00 — 2024. 03. 03., 21:30:00
  színházművészet
  Az intenzív kurzus elvégzése során egy-egy monológon keresztül teremtheti meg mindenki karaktere egyedi atmoszféráját. A folyamat a képzelet és a mozgás tudatos alkalmazására épül, amely az élet bármely más területén is alkalmazható eszközzé válik (nem csak színpadi körülmények között).
 • ÚRISTEN, ZENE IS LESZ! - KOVÁCS MARCI ÉS A SZAKÉRTŐK KONCERTJE

  2024. 01. 13., 19:00:00 — 2024. 01. 13., 22:00:00
  színházművészet
  Megannyi Mohácsi-előadás + 13 muzsikus + 78 színész + 1000 néző = 1 Kovács Marci & a Szakértők - koncert a Vígszínházban.
 • Danubia 30

  2023. 12. 30., 19:30:00 — 2023. 12. 30., 22:30:00
  zeneművészet
  Harminc évnyi zenei utazás, ünnep, összefoglalás és egyben programismertetés a következő harminc évre - ez a Danubia Zenekar születésnapi koncertje.
 • Bágyi Balázs New Quartet koncert Balatonfüreden

  2023. 12. 21., 19:00:00 — 2023. 12. 21., 22:00:00
  zeneművészet
  A koncerten az együttes "Decade" című lemezanyaga hangzik el
 • Kripta - monológszínház műhelybemutató

  2023. 12. 19., 19:30:00 — 2023. 12. 19., 20:15:00
  színházművészet
  Mi lenne, ha csak 3 percre is, de visszatérhetnénk, hogy elmondjunk mindent, ami fontos volt - a halálunk előtt?! - Edgar Lee Masters: A Spoon River-i holtak c. műve alapján