A Magyar Művészeti Akadémia pályázati felhívása a 2021-2024. évekre szóló művészeti ösztöndíj elnyerésére

Pályázati azonosító: MMKI-Ö-21 2021. 02. 08. – 2021. 03. 22. 2021. 08. 06.

A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

2021-2024. ÉVEKRE SZÓLÓ MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE

A Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) három évre szóló, havi bruttó 200.000 forint összegű művészeti ösztöndíj elnyerésére hirdet pályázatot 100 fő részére.

1. Az ösztöndíjprogram megnevezése és célja:

1.1. Az ösztöndíjprogram megnevezése: a Magyar Művészeti Akadémia 2021-2024. évekre szóló művészeti ösztöndíja.

1.2. Az ösztöndíjprogram célja − programszerű, három évre szóló − alkotó és előadóművészeti, valamint művészetelméleti tevékenységek támogatása, magas színvonalú művészi és művészetelméleti tevékenységek anyagi feltételeinek megteremtése az alábbi pályázati kategóriákban:

a) építőművészet;

b) film- és fotóművészet;

c) iparművészet és tervezőművészet;

d) irodalom;

e) képzőművészet;

f) művészetelmélet;

g) népművészet;

h) színházművészet;

i) zeneművészet.

2. Pályázhatnak:

2.1. A pályázaton részt vehet minden olyan magyarországi adóazonosító jellel rendelkező természetes személy, aki a támogatási időszak kezdetéig (2021. szeptember 1.) már betöltötte 18. életévét, de a pályázati kiírás időpontjában (2021. február 8.) még nem töltötte be 50. életévét.

2.2. Művészeti, művészetelméleti végzettség, szakképzettség a pályázat benyújtásának nem feltétele.

2.3. A felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. Pályázni csak egyénileg lehetséges.

Ha a pályázati munkaterv megvalósulása valamely alkotóközösség, művészeti csoport, formáció tevékenységének eredményességétől függ, akkor e csoportban részt vevő valamennyi személynek – a munkaterv, az elérni kívánt célok tekintetében egymással összefüggő –, önálló (egyéni) pályázatot kell benyújtania.

2.4. Nem nyújthatnak be pályázatot:

a) a 2018-2021. évi Ösztöndíjprogram nyertesei,

b) az MMA akadémikusai (rendes és levelező tagjai),

c) az ösztöndíjprogram bírálatában részt vevő szakértők és a döntőbizottsági tagjai,

továbbá

d) az ösztöndíjprogram döntőbizottsági tagjainak a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli

hozzátartozói.

2.5. Meghatározott feltétel mellett nyújthatnak be pályázatot:

a) az MMA Titkárságával,

b) az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézettel (a továbbiakban: MMA MMKI),

c) a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központtal,

d) az MMA Kiadó Nonprofit Kft.-vel,

e) a Műcsarnok Nonprofit Kft.-vel és

f) a Pesti Vigadó Nonprofit Kft.-vel

munkaviszonyban, közalkalmazotti vagy köztisztviselői jogviszonyban, egyéb munkaviszony-jellegű, határozott vagy határozatlan idejű jogviszonyban álló személyek (beleértve a megbízási vagy vállalkozási szerződés keretében foglalkoztatottakat is). Az e körbe tartozó személyek akkor nyújthatnak be pályázatot, ha vállalják, hogy nyertes pályázat esetén e jogviszonyukat a támogatási időszak kezdetét megelőzően megszüntetik.

3. Művészeti ösztöndíjban részesülhet: legfeljebb 100 fő.

4. A művészeti ösztöndíj folyósításának időtartama: 36 hónap.

A pályázati támogatási időszak kezdete 2021. szeptember 1., a támogatási időszak vége 2024. augusztus 31.

5. A művészeti ösztöndíj összege: bruttó 200.000 Ft/hó.

6. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció:

6.1. Az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram 2021. évi felhívásának teljes körű dokumentációja elérhető a www.mma.hu, a www.mma-mmki.hu honlapokon és az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram honlapján (osztondij.mma-mmki.hu). A pályázatot az ott leírtaknak megfelelően, a hiánytalanul kitöltött és a pályázati felületen véglegesített pályázati adatlappal és a nyilatkozat jóváhagyásával, valamint az alábbi dokumentumoknak az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram honlapjáról elérhető internetes pályázatkezelő felületre, az ott rögzített formában, illetve formátumban, hiánytalanul való feltöltésével kell benyújtani:

a) Szakmai Munkaterv (formanyomtatvány, kötelező dokumentum): három évre szóló, négyhavi ütemezési bontással elkészített szakmai munkaterv (az ösztöndíjprogram időtartama alatt megvalósítani tervezett művészeti vagy kutatási elképzelés, az elérni kívánt célok leírása: fejlécben szereplő adatok kitöltése, I. pont minimum 1.000 maximum 10.000 karakter, II. pont négyhavi ütemezés szerint minimum 200 karakter, maximum 1.000 karakter per harmadév). A Szakmai Munkaterv csak a www.mma.hu, a www.mma-mmki.hu weboldalakról és az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram honlapjáról (osztondij.mma-mmki.hu) letölthető, pályázó személy által kitöltött és Szakmai Munkaterv minta pályázati felületre való feltöltésével érvényes (Word formátumban, a dokumentumot kérjük, ne írja alá).

b) Szakmai önéletrajz (kötelező dokumentum): a pályázó eddigi művészi vagy művészetelméleti munkásságát ismertető szakmai önéletrajz, és az abban feltüntetett végzettséget, szakképzettséget, művészeti, szakmai elismeréseket igazoló dokumentumok (emellett benyújthatók további, a pályázó eredményeit, tevékenységét alátámasztó dokumentumok is másolati formában, beszkennelve, PDF formátumban),

c) Szakmai portfólió (kötelező dokumentum): a pályázat benyújtásáig kifejtett művészeti vagy művészetelméleti tevékenységet (a pályafutása alatt keletkezett műveket) reprezentatív módon bemutató digitális dokumentáció (portfólió, PDF formátumban),

d) Csoportos nyilatkozat művészeti formációk részére (csoportos pályázat benyújtása esetén kötelező dokumentum, formanyomtatvány): A nyilatkozat csak a www.mma.hu, a www.mma-mmki.hu weboldalakról és az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram honlapjáról (osztondij.mma-mmki.hu) letölthető, „MMA Művészeti Ösztöndíjprogram Pályázat 2021-2024 Nyilatkozat Művészeti formációk tagjai részére” dokumentum kitöltött példányának pályázati felületre való feltöltésével érvényes (aláírva, beszkennelve, PDF vagy JPG formátumban).

e) Ajánlólevél (formanyomtatvány): nem feltétele a jelentkezésnek, de előnyt jelent maximum kettő (2) szakmai ajánlólevél benyújtása (a pályázati felületre való feltöltéssel). Az ajánlólevél csak a www.mma.hu, a www.mma-mmki.hu weboldalakról és az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram honlapjáról (osztondij.mma-mmki.hu) letölthető, az ajánló személy által kitöltött és aláírt Ajánlólevél pályázati felületre való feltöltésével érvényes (aláírva, beszkennelve, PDF vagy JPG formátumban).

f) Mentor nyilatkozat (formanyomtatvány): ha a pályázó megítélése szerint szakmai-művészeti programja mentori támogatást igényel, akkor a program végigkövetését vállaló mentort javasolhat. A javaslat csak a www.mma.hu, a www.mma-mmki.hu weboldalakról és az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram honlapjáról (osztondij.mma-mmki.hu) letölthető, a mentori feladatokat vállaló személy által kitöltött és aláírt Mentori együttműködési és elfogadó nyilatkozat pályázati felületre való feltöltésével érvényes (aláírva, beszkennelve, PDF vagy JPG formátumban).

6.2. A legnagyobb feltölthető állományméret az alábbiak szerint került meghatározásra:

 • szöveges dokumentumok (Word, PDF): max. 5 Mb
 • képek (JPG, PDF):                                           max. 4 Mb
 • audio fájlok (MP3):                                        max. 10 Mb
 • video (MP4):                                                    max. 20 Mb

6.3. Postai úton történő pályázatbenyújtás nem lehetséges.

6.4. Pályázati anyagot adattárolásra rövid ideig alkalmas fileküldő rendszer segítségével benyújtani nem lehetséges. Az ilyen módon benyújtott pályázat érvénytelen.

7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az osztondij.mma-mmki.hu oldalon.

Pályázat az alábbi honlapokon keresztül, az MMA MMKI pályázati rendszerébe lépve, 2021. március 22. (hétfő) 23:59:59 óráig nyújtható be az osztondij.mma-mmki.hu oldalon keresztül.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos észrevételekkel, kérdésekkel 2021. március 18. (csütörtök) 14:00 óráig fordulhatnak az MMA MMKI munkatársaihoz az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: +36 30 785 5595; e-mail: palyazat2021@mma-mmki.hu.

8. A pályázatok formai vizsgálata

8.1. A pályázatok érvényességének formai vizsgálatát a kiíró végzi el. A formailag hibás (hiányos) pályázatok érvénytelenek. A pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, amennyiben

a) azt nem a pályázati felhívásban leírtaknak megfelelő módon nyújtotta be a pályázó,

b) a pályázó személye nem felel meg a pályázati feltételeknek,

c) a benyújtott pályázati dokumentáció hiányos,

d) a pályázati adatlap vagy a nyilatkozat kitöltése hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz.

8.2. A pályázat kiírója nem bocsát ki hiánypótlási felhívást a pályázatok formai hibái, hiányosságai kapcsán; hiánypótlásra a pályázat benyújtási határidejének lejártát követően nincs mód.

9. A pályázatok elbírálása, az értékelés szempontjai:

9.1. A pályázatok elbírálása során a pályázó eddigi szakmai munkásságának figyelembevétele mellett meghatározó mértékben érvényesül az ösztöndíjas időszakra készített pályázati munkaterv szakmai tartalma.

9.2. Alkotóközösség, művészeti csoport vagy formáció tagjaként benyújtott, a csoport vagy közösség tevékenységével a munkaterv tekintetében összefüggő pályázatok egyénileg, ám a csoporttevékenységet figyelembe véve kerülnek elbírálásra. A csoport tagjaként benyújtott pályázat abban az esetben lehet eredményes, ha a csoport összes tagja érvényes pályázatot nyújt be és valamennyi pályázat önállóan eredményes.

9.3. A pályázatokat az MMA által felkért szakértők értékelik, és az MMA elnöke által felkért testület (döntőbizottság) dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.

9.4. A döntőbizottság tagjainak névsora a www.mma.hu honlapon kerül közzétételre.

10. A pályázatokról hozott döntés:

10.1. A pályázatokról hozott döntés ellen nincs helye fellebbezésnek. A pályázó kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a döntés meghozatalára, az ösztöndíjszerződés megkötésére vagy az ösztöndíj folyósítására vonatkozó eljárás jogszabálysértő, illetve a pályázati kiírásba ütköző. Kifogás benyújtására – az MMA MMKI-hez történő benyújtással, az MMA elnökének címezve – a kifogásolt döntés meghozatalától számított 5 napon belül van mód.

10.2. Az elbírálás határideje: 2021. június 30. (szerda).

A pályázat eredményéről az MMA MMKI a döntést követő 15 munkanapon belül elektronikus úton értesíti valamennyi pályázót, és a nyertes pályázók névsorát a www.mma.hu, a www.mma-mmki.hu honlapokon és az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram honlapján (osztondij.mma-mmki.hu) is közzéteszi.

További információk:

Az ösztöndíjprogram lebonyolításában az MMA MMKI az MMA megbízásából vesz részt; a pályázókkal a kapcsolatot az MMA MMKI tartja. A kapcsolattartás elsődlegesen a palyazat2021@mma-mmki.hu e-mail címen keresztül zajlik. Az MMKI elérhetőségei az osztondij.mma-mmki.hu honlapon megtalálhatók.

Szerződéskötés és az ösztöndíj kifizetése:

A nyertes pályázókkal az MMA Titkársága ösztöndíjszerződést köt. Az ösztöndíj folyósításáról az MMA Titkársága gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően. Az ösztöndíjak forrását az MMA költségvetése biztosítja.

Az ösztöndíj a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést és a közterhek levonását követően megállapított nettó összegben kerül kifizetésre.

Az ösztöndíjas vállalja, hogy a szerződéskötéskor fennálló, valamint az ösztöndíj folyósításának időszakában elnyert további ösztöndíjról, alkotói támogatásról, doktori, posztdoktori képzéshez kapott támogatásról, annak jellegéről, céljáról, mértékéről és tartalmáról a további ösztöndíjas, illetve támogatotti jogviszony létrejöttétől számított 8 napon belül tájékoztatja az MMA MMKI-t.

Beszámolási kötelezettség:

Az ösztöndíjasoknak az ösztöndíjas időszakban vállalt, illetve elért teljesítményükről, annak munkaterv szerinti előrehaladásáról folyamatosan számot kell adniuk. Ennek részleteit az ösztöndíjszerződés tartalmazza.

Az ösztöndíj folyósításának egyik alapfeltétele, hogy az ösztöndíjasok a támogatási időszakhoz kötődően vállalt és azalatt teljesített munkájuk bemutatásában, megjelenítésében és megjelentetésében aktívan közreműködnek.

Amennyiben az ösztöndíjas a beszámolási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, vagy megszegi a pályázati felhívásban, az ösztöndíjszerződésben vagy a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat, akkor az ösztöndíj folyósítása felfüggeszthető, illetve az ösztöndíjas – az ösztöndíjszerződés megszüntetése mellett – a kifizetett ösztöndíjnak vagy az ösztöndíj egy részének, és annak jogszabály szerinti kamatainak visszafizetésére kötelezhető.

Melléklet:

1.számú melléklet:

Pályázati Útmutató a Magyar Művészeti Akadémia 2021-2024. évekre szóló művészeti ösztöndíj elnyerése tárgyában megjelent Pályázati Felhíváshoz; Pályázati kód: MMKI-Ö-21

2. számú melléklet

Szakmai Munkaterv (formanyomtatvány, kötelező dokumentum)

3. számú melléklet

Csoportos nyilatkozat művészeti formációk részére (csoportos pályázat benyújtása esetén kötelező dokumentum, formanyomtatvány)

4. számú melléklet

Ajánlólevél (formanyomtatvány)

5. számú melléklet

Mentor nyilatkozat (formanyomtatvány)

A Pályázó pályázata benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja a jelen felhívásban

meghatározott feltételeket.

Érintett művészeti területek
 • építőművészet
 • film- és fotóművészet
 • iparművészet és tervezőművészet
 • irodalom
 • képzőművészet
 • művészetelmélet
 • népművészet
 • színházművészet
 • zeneművészet
Letölthető állományok
Jelentkezni 2021-02-08 és 2021-03-22 között lehetséges.