Emlékezet és a múlt reprezentációja a 20. század második felének magyar történelmi drámáiban
2020.08.14 06:26:28


A tervezett kutatás a 20. század második felében születő magyar történelemi drámáknak többféle vizsgálati szempontot érvényesítő interpretációját tűzi ki céljául. A magyar irodalomtudomány ez idáig viszonylag kevés figyelmet szentelt ezen szövegek alaposabb vizsgálatának, miközben a műfaj a 20. század második felében élte reneszánszát. A feladatvállalás egy hosszabb távú kutatás részét képezné, melynek végső kifutása egy, a korszak magyar történelmi drámáit értelmező monográfia megszületése lenne.


Képek, állományok