Roma Biblia
2020.09.03 04:56:29


Magyarország minden harmadik lakosa a szegénységi küszöb alatt tengődik. Ebből a harmadból minden negyedik lakos mélyszegénységben él, egy olyan ördögi körben, ahonnan a kitörés szinte reménytelen. A gyárak és téeszek bezárásával megszüntek azok a munkalehetőségek, ahol a képzetlen rétegeket tömegesen felvették volna, viszont motiváció hiányában minek is tanultak volna tovább, akiknek már évtizedek óta nincs munkájuk? Ördögi kör. A segélyek passzivitásba taszítanak tömegeket, akiknek esélyként sokszor csak egy szalmaszál jut, ha jut egyáltalán, így a többség ebben a próbálkozásban elbukik, vagy már meg sem próbálja.

Az ország több romasorán, és mélyszegénységben tengődő falujában találkoztam azonban olyan családokkal is, akik a többiekéhez hasonló szegényes házban éltek, de tiszta volt az udvaruk, késő este is leckét írt a gyerekük és legjobb tudásuk szerint beosztották azt a keveset, amit kerestek. Volt reményük és mint kiderült ez a legtöbb esetben a hitükből táplálkozott. Tucatnyi kisegyház és a történelmi egyházak is végeznek roma pasztorizációs tevékenységet, van külön roma missziójuk, térítik meg a szegénységben élőket, akik számára a hit jelenti sokszor az egyetlen reménysugarat, amiért érdemes sokadszorra is nekiveselkedni a munkakeresésnek, ami miatt lehet bízni abban, hogy jobbra fordul a másnap.

A döntően rendszerváltás után hitüket megtaláló romák több mint nyolcvan százaléka karizmatikus gyülekezetekbe jár. A pünkösdi-karizmatikus mozgalom a fejlődő országok legdinamikusabb növekvő keresztény mozgalma. Míg a 70-es években a világ keresztényeinek tíz százaléka volt tagja karizmatikus gyülekezeteknek, addig ma már egynegyede. A jellemzően szegény negyedekben előretörő mozgalom sikere többek között abban rejlik, hogy hiszik, a szentlélek nem csak felszentelt papokon keresztül képes hatni, hanem bárkin keresztül, aki befogadja azt – legyen az tanulatlan, szegény, vagy akár volt bűnöző. Most nőnek fel a második-harmadik generációs hívők, akik már ezekben a közösségekben szocializálódtak és ez a stabil mag biztosítja, hogy a legtöbb lelkész, misszionárius ma már a romák közül kerül ki.

A megtérés életmódbeli és gondolkodásbeli fordulattal is együtt jár, ami a többségi társadalom életmódjához, erkölcseihez, normáihoz áll közelebb. Több tanulmány szerint a mozgalomban érintettek jelentős része jobb állampolgárrá is válik, még ha ez nem is fogalmazódott meg célként a megtérésük kapcsán. Nagyon sok megtért számolt be arról bizonyságtételekor, hogy felhagyott a kocsmába járással, több időt szentel a családjára, vagy hogy megszabadult függőségeitől, a kábítószerektől vagy dohányzástól. Az új tapasztalat kulcsszereplője az a számukra mindenek felett álló Isten, aki elfogadja őket minden fenntartás nélkül, és aki ezzel egy időben azok felett is áll, akik korábban diszkriminálták őket.


Képek, állományok